Nieuwsbrief 2021-06

sluiting de Drossel op de  Dinsdag en Donderdag avonden, Bouwen in het weekend?

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de  regering afgelopen vrijdag opnieuw striktere Corona maatregelen heeft afgekondigd. Met de voorgaande regels, konden we nog gebruik maken va het bouwlokaal, echter nu moet alles dicht zijn om 17:00, dus is ook het bouwen niet meer mogelijk.

Toch kunnen we ons voorstellen dat er behoefte is aan wat bouwactiviteiten, of begeleiding met bouwen, inregelen van een vliegtuig of andere bouwactiviteiten.

Derhalve stelt het bestuur voor om bij gebleken behoefte in het weekend dit mogelijk te maken,  uiteraard onder de voorwaarde welke de regering stelt: 1,5 meter, QR code en bij verplaatst door het gebouw geldt ook de mondkapjesplicht.

Ook mag dit nog steeds onder het genot van een drankje,  en om 17:00 uur zijn we weer gesloten.

Graag willen we de behoefte en interesse weer weten via de eerder geïntroduceerde  WhatsApp  (ACH Bouwgroep),  waarbij leden kunnen aangeven van deze mogelijk  gebruik te willen maken.

Er moet nl een sleutelbeheerder zijn om het gebouw te openen, en evt. de verwarming aan te zetten.

Ben je geïnteresseerd om te komen, maar ben je niet opgenomen in de app groep, of ben je de groep kwijt,  schroom dan niet een e-mail te sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl , Je wordt dan toegevoegd aan deze bouwapp.   

Hopende dat de corona maatregelen snel kunnen worden afgeschaald en het vereningsleven wederom als vanouds kunnen oppakken.

Blijf gezond,

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2021-05

Algemene ledenvergadering ,   sluiting barzijde op de dinsdag- en donderdag avonden.

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de  regering afgelopen vrijdag nieuwe Corona maatregelen heeft afgekondigd.

Ook de ACH ontkomt niet aan het feit dat we wat aanpassingen moeten doen, dit om de wetgeving te respecteren.

De impact betreft 2 activiteiten: het houden van de Algemene ledenvergadering 2020-2021 en de opening (=sluiting) aan de barzijde op dinsdag- en donderdag avond.

Sluiting Barzijde op dinsdag en donderdag avond,  en de mogelijkheden om te bouwen.

De barzijde moet in navolging van de horeca beperkingen, welke zijn opgelegd, om 20:00 gesloten zijn. Dit houdt in dat we de bar geheel gesloten moeten houden op deze avonden.

In een klein gezelschap kan en wordt er nog gebruik gemaakt van het bouwlokaal. Helaas zijn we door dezelfde wet ook genoodzaakt om een coronatoegangsbewijs te vragen.

Gedurende de vorige corona sluiting hebben we een Whatsapp groep geïntroduceerd (ACH Bouwgroep) waarbij leden kunnen aangeven van het bouwlokaal gebruik te willen maken. 

Dit werkte goed en het bestuur heeft dan ook besloten deze app groep wederom te gaan gebruiken.    

Ben je geïnteresseerd om te komen bouwen, maar ben je niet opgenomen in de app groep, of ben je de groep kwijt,  schroom dan niet een e-mail te sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl als je van plan bent om te bouwen. 

Je wordt dan toegevoegd aan deze bouwapp.   

Het is wel zo dat vol = vol.

Algemene ledenvergadering 2020-2021:

Ondanks dat het bestuur het graag anders had gezien is het helaas, wederom, niet mogelijk om de algemene ledenvergadering in de “de Drossel” te houden.

Afgelopen jaar hebben we de algemene ledenvergadering digitaal gedaan waarbij we goede ervaringen hebben opgebouwd.

Dit jaar zullen we genoodzaakt zijn om het wederom digitaal te doen. Graag brengen we nog even in herinnering hoe het ook al weer werkte,  en uiteraard voor onze nieuwe leden een introductie.

Hoe gaan we dit organiseren?

Volgende week zal je, zoals doen gebruikelijk, de agenda en alle jaarstukken zoals agendapunten, (financieel) jaarverslagen, verslag van de kascontrole en andere documenten per e-mail toegestuurd krijgen.

Je kan dan op 2 manieren reageren, te weten:

1.– individueel:

Indien je directe vragen hebt aan het bestuur inzake de inhoud van de verslagen kun je naar (het bekende) e-mailadres info@aeroclubheemskerk.nl een mail sturen met al je vragen.  

Meld a.u.b. in het onderwerp van je e-mail directe vraag aan het bestuur.

Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van het bestuur c.q. betreffende bestuurslid zodat een directe communicatie ontstaat en daardoor een snellere toelichting gegeven kan worden.

2.- collectief :

Indien je wilt reageren op de inhoud van de stukken en/of vragen hebt die je wilt richten aan het bestuur en de leden, stuur dan ook een e-mail naar het adres info@aeroclubheemskerk.nl.

Meld a.u.b. in het onderwerp van je e-mail vraag aan de ledenvergadering.

Al deze vragen zullen gedurende een week (7 dagen na ontvangst van de jaarstukken) door het bestuur worden verzameld.

Na deze 7 dagen zal het bestuur (voor zo ver mogelijk) al deze vragen (die wij ontvangen hebben) beantwoorden en in een collectieve e-mail, aan alle leden weer verzenden.

Indien er dan nog vragen openstaan, zullen we het 2e proces nog een keer herhalen.

We hopen hiermee een goede mogelijkheid te creëren dat alle leden zich toch kunnen laten “horen” en een constructieve uitwisseling te hebben.

Voorstel vanuit de leden:

Uiteraard is er ook een agendapunt “voorstel vanuit de leden”. Volgens de statuten moeten deze voorstellen door ten minste 4 leden worden ondertekend. Een ieder zal snappen dat dit, gezien de omstandigheden van de Covid-19, niet mogelijk zal zijn.

Het bestuur stelt voor om dit jaar je voorstellen individueel kenbaar te maken, en deze aan het eerder genoemde e-mail adres van de vereniging toe te sturen.

Stemmingen:

Indien er onderwerpen zijn  waarover gestemd dient te worden, zullen we dit ook via de e-mail doen. In de stukken zal worden aangegeven hoe het stemproces (=instructie) gaat verlopen, dit voor een correcte afloop van de eventuele stemming.

De uitslag van de eventuele stemming zal ook in de 2e e-mail ronde van het bestuur worden gecommuniceerd.

Verkiezing bestuur:

Uiteraard zijn er leden van het bestuur die volgens een rooster aftredend zijn. Op voorhand van de te ontvangen stukken willen we graag al kenbaar maken dat de huidige bestuursleden zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 

Mochten er leden zijn die ook een bestuursfunctie ambiëren dan mag je je via de e-mail aanmelden zodat we dit ook in de stukken kunnen opnemen.

We hopen met deze oplossing toch een succesvolle vergadering te kunnen houden en met zijn allen een fantastisch nieuw verenigingsjaar kunnen ingaan.

Hopende dat de corona maatregelen snel kunnen worden afgeschaald en het vereningsleven wederom als vanouds kunnen oppakken.

Blijf gezond,

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2021-04

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode en de op stapel staande activiteiten.

De laatste nieuwsbrief dateert alweer van juni en in de tussentijd is er toch wel het een en ander te melden.

Op de eerste plaatst zijn de Covid maatregelen behoorlijk versoepeld. Jullie hebben dat zeker vanuit het landelijk nieuws meegekregen. Dat betekent dat het clubhuis ‘vlieg-verkeer’ ook weer is genormaliseerd hoewel de “box” begroeting is gebleven. 

In toenemende mate merken we dan ook dat het weer wat drukker wordt in ‘De Drossel’. Leuk als meer leden weer eens langskomen voor bouwadviezen en mooie vliegverhalen.

Veldzaken:

Door intensief onderhoud door onze hovenier is het weer een prachtig veld. Daar komt bij dat de maaiploeg wekelijks haar best heeft gedaan. Dat maakt dat we van de zomer (en nog steeds) een mooie grasmat hebben. Prachtige foto’s passeerde de diverse vliegapps met mais op de achtergrond en mooie vliegtuigen op de voorgrond.

Een enkeling maakt zelfs zijn tosti’s of bakte een pannenkoek op het veld. Het toppunt van genieten aldus de betreffende leden.

Hierbij nogmaals het aangepaste vlieggebied ivm Rorik volgens onderstaande afbeelding.

Samenvattend:

–          Vliegers stellen zich op bij de blauwe band.

–          Het vlieggebied wordt ten alle tijden gerespecteerd

–          Overschoot vinden plaats op de 2e helft van het veld,  dus niet vlak langs de hekken.

–          Er wordt alleen gevlogen met een geldig ACH brevet, of tezamen met een instructeur om te oefenen voor het brevet.

Voor de overige punten verwijzen we naar het veldregelement.

Wellicht een strenge boodschap maar wel noodzakelijk!   

In de vorige hebben we een oproep gedaan voor uitbreiding van de maaiploeg. Daarop heeft Erik Kessler gereageerd. Inmiddels heeft Erik met enige assistentie al 2 keer gemaaid. Tevens heeft Andre Baars zich weer beschikbaar gesteld. Uiteraard zijn we als bestuur (en jullie vast ook) heel blij mee. De maaiploeg is daarmee op sterkte.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar:

Met de komst van de nieuwe Dronewetgeving dient ons veld de status van geregistreerd vliegveld te hebben. We hebben de gemeente daarover aangeschreven maar tot op heden nog geen reactie ontvangen. Uiteraard heeft het onze aandacht. Gelukkig hebben we nog even tijd tot 2023.

Van de windvaan is niet veel meer over daarom hebben we een nieuw exemplaar gekocht. Tegelijktijdig hebben we ook van Maikel een windvaan gedoneerd gekregen. Binnenkort wappert er dus weer een mooie windvaan.  

Onderhoud clubgebouw.

Een aantal noeste clubleden heeft het bouwlokaal onder handen genomen. Onder de tafels was het een soort van grofvuil afdeling geworden. Alle overbodige spullen zijn inmiddels naar de stort gebracht. Het ziet er weer keurig uit. Dat geldt ook voor de toiletten die door Joop Mars weer goed riekend zijn gemaakt. 

Aan onze voordeur en voortuin is ook flink gewerkt. Thijs Versloot heeft de voordeur geschilderd en de voortuin is door Ron Vries onder handen genomen. Het ziet er weer netjes uit.

Uiteraard is het bestuur blij met deze initiatieven.

Overigens liggen er in het bouwlokaal een aantal kisten te wachten op een nieuwe eigenaar. Het zijn niet de meeste strakke vliegtuigen maar met wat aandacht kun je er leuk mee (nitro) vliegen. Nieuwsgierig geworden naar deze gratis kisten? Kom dan richting “De Drossel”.  

Algemene ledenvergadering 

Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Gezien de covid ontwikkelingen willen we weer fysiek bijeenkomen in “De Drossel”. De financiële jaarstukken zijn inmiddels al gereed en zelfs al gecontroleerd door de kascommissie. 

Initiatief Openstelling “De Drossel” op eerste woensdagmiddag van de maand.

Ron Vries heeft een voorstel ingediend om op de eerste woensdagmiddag van de maand het clubgebouw te openen voor bouwactiviteiten. Ron mikt daarbij op de wat oudere leden die liever overdag naar “De Drossel” komen. Als bestuur juichen we het initiatief toe mits het accent op bouwen ligt en er voldoende animo is. 

We zijn dan ook benieuwd of je geïnteresseerd bent en zo ja, dan graag een berichtje naar info@aeroclubheemskerk.nl

We gaan de reacties verzamelen en houden jullie uiteraard op de hoogte.😊

Nieuwsbrief 2021-03

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode en de op stapel staande activiteiten,

Er is de afgelopen weken toch veelvuldig gevlogen, ondanks de sterk wisselende weersomstandigheden, vaak toch veel wind, regelmatig regen, en de temperaturen lieten ook wel een beetje te wensen over. Gelukkig zijn de voorspellingen gunstig, en konden we afgelopen weekend al genieten van lekker weer met een zonnetje.

In het nieuws kunnen we zien dat Nederland goede stappen maakt in de verruimingen van de Covid maatregelen.

Het vaccinatie programma is op weg met goede cijfers,  en heeft het kabinet afgelopen vrijdag medegedeeld dat stap 4 van het stappenplan om verruimingen van de corona maatregelen al op 5 Juni ingaan.

Met deze verruiming mogen we ook de activiteiten in “de Drossel” weer oppakken, 

Heropening Clubgebouw,

Met ingang van zaterdag 5 Juni zal het clubgebouw weer heropenen aan de barzijde, uiteraard onder de door de overheid gestelde regels. Deze sanitaire maatregelen zijn intussen overbekend en veelvuldig gecommuniceerd, dus deze zullen we hier niet herhalen.

Graag bij binnen komst nog wel even het registratie formulier invullen.

We hopen natuurlijk dat we hier met zijn allen weer gezellig over de hobby kunnen bijpraten onder het genot van een bijpassend drankje.

Uitbreiding maaiteam gezocht

Helaas heeft een van de vrijwilligers in het maaiteam zijn functie moeten neerleggen, 

Het zou heel wenselijk zijn om een goede bezetting van het rooster te hebben, en ervoor te zorgen dat de overige maaiers met redelijke tussenpozen hun geweldige werk kunnen doen, om versterking te hebben van een nieuwe vrijwilliger.

Beschikt u over een trekhaak, en heeft u eens in de 4-5 weken,  2 uurtjes beschikbaar, dan hopen we dat u zich beschikbaar stelt.  

We moeten er toch voor zorgen dat we met zijn allen het veld in goede conditie houden.

Mocht u vragen hebben hoe het een en ander in zijn werk gaat, en wat er bij komt kijken, meld u dan even via onze Info@aeroclubheemskerk.nl , zodat u wellicht een keertje mee kan lopen met een van de bestaande maaiers.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar:

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat met de komst van nieuwe Dronewetgeving ook het veld een status dient te hebben van geregistreerd vliegveld.

Dit is pas verplicht om onze activiteiten te kunnen continueren vanaf 2023. 

Als bestuur hebben we besloten om deze aanvraag alvast in werking te zetten, om onze positie in de polder te verstevigen. De eerste stap is de aanvraag van de verklaring van geen bezwaar van de burgemeester van de gemeente Beverwijk. Deze aanvraag is ingestuurd.

Onderhoud clubgebouw.

Gedurende de covid sluiting hebben we uiteraard getracht het gebouw in de best mogelijke staat te houden.  Er is regelmatig stof gezogen, toiletten doorgespoeld, en een emmer met water over de tafels,  bar en andere delen gedaan,   ook de tapinstallatie, koelkasten etc zijn schoon  gehouden.

Echter het grotere onderhoud zoals onkruid wieden op het plein en bij de voordeur, vuil weghalen welke we “gedoneerd” krijgen van de buren  en schilderwerk is blijven liggen.

Ons aller bekende Thijs heeft zich bij het bestuur gemeld om de voorgevel van de entree een opknapbeurt te geven,  hier is de verf sterk aan het afbladeren en een opknapbeurt hoognodig.  

Thijs alvast bedankt voor dit initiatief!

Mocht u ook nog wat tijd hebben om af en toe wat werkzaamheden op te willen pakken, vernemen we dit graag van u, 

Het bestuur.

Nieuwsbrief 2021-02

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode. Een periode die niet echt in het teken van vliegen stond. 

Op de eerste plaats hopen wij als bestuur nog steeds dat het jullie goed gaat. Het is een bizarre tijd. Een ieder heeft zo zijn verhalen en met elkaar moeten we maar het beste er van maken. Zoals jullie wellicht weten is ons clubgebouw nog steeds volledig gesloten. Uiteraard houden we een ‘oogje in het zeil’. Dat is ook wel nodig geweest want met de kortstondige vorst is toch uit voorzorg het water afgesloten. Wat dat betreft is het weer ook bizar. Zo is het -12 graden en zo is het +18 graden. Wat een tegenstellingen. Van sneeuw op het veld tot een haast zomerse dag. Ondanks de vrieskou werd er gevlogen, vraag maar aan Maikel.

Vliegtuig met geprinte ski’s van Maikel Hoek 
Winterse dagen op het veld.
Een week later werd er wederom gevlogen. Fijn dat we in deze tijd in ieder geval naar het veld kunnen om te vliegen (uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen).
Waar is de sneeuw gebleven?

Ontwikkelingen Rijk van Rorik.

De ontwikkelingen van Het Rijk van Rorik volgen we al geruime tijd nauwlettend. Recentelijk heeft Het Rijk van Rorik vergunning aangevraagd bij de gemeente Beverwijk voor het realiseren van een fietshotel, restaurant en (overnachting) lodges. 

De aanvraag en alle onderliggende documenten hebben we opgevraagd en getoetst aan het geldend bestemmingsplan. In het vingerend bestemmingplan staat precies omschreven welke ontwikkelingen er in het gebied gerealiseerd mogen worden. 

Omdat de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan heeft het bestuur dan ook  besloten geen stappen te zetten. 

Het feit dat ze wellicht (geluid)overlast kunnen ervaren is overigens geen argument om bezwaar te maken. 

In datzelfde bestemmingsplan wordt de Aeroclub Heemskerk nadrukkelijk vermeld. Wij hebben dus te dealen met onze buren zij met ons.

Overigens worden alle bovengenoemde bouwwerken gerealiseerd binnen de cirkel van de aarden wal.

Wettelijke zaken

Het bestuur heeft het met alles druk behalve met lekker vliegen. Wat speelt er zoal: 

·         Recentelijk ontvingen we een mail  van de omgevingsdienst of we nog steeds voldoen aan de eisen van onze horeca vergunning. Een hoop gedoe en geregel.Certificaten en diploma’s inventariseren en actualiseren maar uiteindelijk hebben we alles kunnen indienen. 

·         Per 1 juli treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. 

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Het een en ander houdt in dat we de nieuwe wet moeten toetsen aan de bestaande statuten. Zeker is dat de huidige statuten aangepast en goedgekeurd moeten worden door de leden. 

Vervolgens moeten we als voltallig bestuur naar de notaris om de nieuwe statuten te laten bekrachtigen. Wordt vervolgd dus.

·         Met de komst van de nieuwe dronewet is het op termijn ook noodzakelijk om een zo genaamde “verklaring van geen bezwaar” voor ons vliegveld te hebben. Hiervoor moeten we contact met de gemeente Beverwijk opnemen.

Registratie vliegtuig

In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van de nieuwe regelgeving rondom drones en modelvliegtuigen. Het is dus noodzakelijk dat ieder lid met een vliegtuigtuig zich registreert bij de RDW. 

Dat kan via link. Het bestuur wijst jullie er nogmaals op dat dit een eigen verantwoordelijkheid is. Bij controle dien je te beschikken over een geldig brevet en (RDW)registratie. 

Via steekproeven zal ook het bestuur hier op toezien omdat het niet voldoen aan de eisen mogelijk de club als geheel kan schaden.

Veldzaken

De oprit (direct langs de weg) is door kerende voertuigen veranderd in een modderpoel.

Uiteraard willen we hier wat aan doen maar laten we dan afspreken dat we hier zelf niet meer keren.

Natuurlijk streven we naar een mooie grasmat voordat de lente begint. De maaimachine krijgt op dit moment  een grote beurt. Zal je net zien dat het prachtig weer is J. De verwachting is dat de maaimachine over ongeveer 10 dagen weer gereed is. 

Het maairooster is ook weer afgerond. Heel fijn dat alle maaiers ook voor dit seizoen weer voor jullie aan de slag gaan.     

Met vriendelijke groet,

Bestuur ACH

Nieuwsbrief 2021-01

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode. In deze nieuwsbrief informatie over de verplicht registratie van je drone/vliegtuig. 

Een nieuw jaar

Op de eerste de beste wensen voor 2021. Dat het voor een ieder maar een gezond en gelukkig jaar mag worden. Zijn jullie het ook allemaal zat met die Covid-19? Naast de vrees op Corona geen gezellige clubavonden met bier en bitterballen. Geen gezaag en geknutsel in het bouwlokaal. 

Soms is er iemand van het bestuur in het clubgebouw om te controleren of alles nog in orde is. Hopelijk gaat de vaccinatie een einde maken aan het virus en de lockdown. Vooralsnog is het afwachten op betere tijden, we houden jullie op de hoogte als er iets verandert. Als bestuur zijn we uiteraard benieuwd of de huidige periode wordt gebruikt voor het bouwen van nieuwe kisten.

Op ons vliegveld wordt, met in achtneming van de Corona regels, nog steeds gevlogen. Zo nu en dan is het prachtig weer zoals afgelopen zaterdag. Wel goed rekening houden met de laagstaande zon! 

Nieuwe regelgeving rondom drones en modelvliegtuigen

Wellicht hebben jullie het al gelezen of gehoord maar met ingang van heden (formeel per  31-12-2020) gelden er nieuwe Europese regels voor het vliegen met drones én modelvliegtuigen. De overheid wil meer controle (toezicht en handhaving) krijgen op het luchtruim. Critici noemen het geldklopperij. Eigenaren van een drone dan wel modelvliegtuig dienen zich namelijk te registreren en daar zijn kosten aan verbonden. Na het registreren ontvang je een registratienummer. Dit nummer dien je op of in je vliegtuig te vermelden.

Het registreren verloopt via de RDW waar ook meer informatie over dit onderwerp te vinden is. Voor leden die ook buiten ons vliegveld vliegen, de zgn. wildvliegers, is een EU erkend vliegbewijs in de categorie A1/A3 noodzakelijk.

Vlieg je alleen op ons eigen vliegveld dan is het niet nodig maar moet je wel je clubbrevet kunnen tonen. Indien je brevet zoek is dan mag je een berichtje (met pasfoto) sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl. Wij zorgen dan voor een nieuw brevet. 

Het bestuur vindt het noodzakelijk dat een ieder zich registreert. Hiermee voorkomen we een hoop gedoe bij controle op het veld wat zeker een keer gaat gebeuren want zoveel modelvliegvelden zijn er ook weer niet. Wellicht kleven er ook juridische aspecten aan indien je bij schade als eigenaar niet geregistreerd staat maar dat moet uiteraard nog blijken. Kortom registreer je en zorg voor een clubbrevet voordat je gaat vliegen. 

Voor alle leden: een exploitantennummer aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer kan via deze link     

Voor de “Wildvliegers”: een Nederlands vliegbewijs aanvragen bij een erkende opleidingsinstituten kan via deze link hier

Succes met registreren.

In onderstaande afbeelding tref je een uitgebreide beschrijving van de nieuwe regels.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Drone PreFlight

Drone PreFlight is een digitaal hulpmiddel om je te helpen beslissen waar je veilig met je drone kan vliegen in de categorie Open (A1/A3 en A2) en Specific.

De informatie in deze web-app bevat geen juridisch advies of informatie die als zodanig kan worden beschouwd. Je kunt de nieuwe regels voor gebruik van drones vinden op deze website van de Rijksoverheid:

Rijksoverheid Cat. Open (A1/A3 en A2)

Rijksoverheid Cat. Specific

Rijksoverheid Modelvliegen

Behoefte aan meer uitleg? Kijk op: Drone PreFlight Kennisbank

Klik op het plaatje voor een overzicht.

Nieuwsbrief 2020-08

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Coronamaatregelen

Zoals jullie weten heeft het kabinet gister nog strengere maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Een van de maatregelen is het volledig sluiten van alle horeca gelegenheden (restaurant, cafés, etc). 

De sportkantines waren in de vorige aanscherping al gesloten. Voor ons clubgebouw betekent dit dat het bargedeelte afgesloten zal worden voor de komende 4 weken. Dat geldt ook voor de leden die bardienst draaien. Geen toegang dus! 

Het bouwgedeelte blijft open maar alleen onder strikte voorwaarden, te weten:

Alleen open voor leden die willen bouwen, bezoek voor een praatje kan dus helaas even niet.

Het maximum aantal leden mag niet meer dan 6 personen zijn (dus iemand met een sleutel en 5 leden die willen bouwen).

Wil je bouwen? Stuur dan een verzoek naar info@aeroclubheemskerk.nl. Je wordt dan toegevoegd aan de WhatsApp “ACH BOUWGROEP”. Binnen deze app kunnen dan onderlinge afspraken worden gemaakt zodat je weet of er plaatst is.

Registratie (gezondheidscheck en contactonderzoek) en RIVM afspraken bij binnenkomst.

Geen leuke maatregelen maar gezien de ernst van de situatie een noodzakelijk gevolg.

De nieuwe maatregelen hebben voor het veld geen gevolgen anders dan de RIVM maatregelen

Vandalen op het veld

Een aantal leden hebben het wellicht al gezien of waren geïnformeerd over het feit dat we de laatste weken getroffen zijn door vandalisme op het veld. Er is vermoedelijk met Quads op het veld gecrost wat diepe sporen heeft achtergelaten.

Helaas is dit vannacht weer gebeurd en heeft nu meer schade achtergelaten dan de vorige keren.

Deze mededeling is ervoor om jullie te waarschuwen dat vliegen met toestellen die een grondstart moeten maken nu heel lastig wordt.

Het bestuur is al bezig met maatregelen en heeft al de eerste stappen gezet waaronder aangifte bij de politie. In een later stadium zullen we jullie informeren over de details.

Indien je gaat vliegen, houd dan rekening met de veldsituatie, dat voorkomt teleurstellingen nu er even een beperking is op wat mogelijk is qua starten en landen.

In een later stadium komen we met een plan hoe we, in overleg met onze hovenier het veld kunnen repareren. Mogelijk dat we jullie hierbij dan hard nodig hebben.

image002.jpg
cid:7F38AC4F-53CC-40BC-A19F-1B58167A581D

Algemene ledenvergadering

Zoals het er nu naar uitziet zal er voorlopig geen algemene ledenvergadering in het clubgebouw mogen plaatvinden. Gezien de maximale groepsgrootte van 30 personen is uitwijk ook geen optie.

Een videoconference met bv Zoom is, gezien het aantal leden, ook geen optie.

Gegeven de bijzondere omstandigheden zal het per e-mail afgehandeld worden. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Stay safe.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-07

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen heeft het kabinet gister voor de komende 3 weken aanvullende maatregelen getroffen. Voor het veld heeft dit geen gevolgen maar voor het clubgebouw wel. In ons vorig contact met de gemeente is bepaald dat het gebruik van ons clubgebouw meer past onder het regime van de horeca dan onder het regime van de sportclubs.  

Concreet betekent dit het volgende:

·         Vanaf 21:00 uur mogen nieuwe bezoekers niet naar binnen.

·         Om 22:00 uur moet het clubgebouw afgesloten worden. Voor die tijd worden leden verzocht te vertrekken.  

·         Een ieder dient zich bij binnenkomst te registeren (gezondheidscheck en contactonderzoek). Dit geldt ook voor bezoek van alleen het bouwlokaal. Bij binnenkomst in de centrale hal liggen de formulieren op tafel. 

Verder gelden nog steeds de door de RIVM opgelegde regels, te weten:

  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Ben je of zijn er huisgenoten ziek, dan blijf je thuis.

We gaan er vanuit dat een ieder de nieuwe opgelegde regels respecteert. Uiteraard volgen we, net als jullie, de ontwikkelingen op dit gebied en zullen communiceren indien de maatregelen weer wijzigen.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-06

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Coronaperikelen

Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar de coronaperikelen blijven ons bezighouden. Op de eerste plaats voor onze eigen gezondheid en dat anderen. Ook de omgang met anderen, ons werk, wellicht vakanties en andere plannen waar een ieder mee bezig is. 

Ook binnen het bestuur denken we na over onze aanpak. Wat kan en mag wel en wat niet. Als bestuur hebben we de richtlijnen van de overheid opgevolgd. We hebben daarnaast ook contact gehad met de gemeente. We zijn geen sportclub met een kantine maar ook geen klaverjasclub. Afijn, het veld en het clubhuis zijn weer toegankelijk voor de leden en daar wordt intensief gebruik van gemaakt. De 1,5 mtr dienen we daarbij aan te houden en het is aan een ieder om daar verstandig mee om te gaan. Hopelijk vervallen we niet weer in een lock down.          

Veld

Het is jullie vast wel opgevallen, het vliegveld ligt er goed bij. De inspanningen door onze hovenier zijn niet voor niets geweest. We hebben nog een kleine sleuf aan de slootkant maar ook die zal aangepakt gaan worden. Het veld is mooi vlak en onkruid is minimaal. Het veld wordt dan ook optimaal benut en dat is een goede zaak. 

Onze nieuwe buren van het Rijk van Rorik zien (en horen) ook steeds meer onze vliegtuigen. Dat is een logische gevolg van de intensivering van het vliegen in de zomermaanden. Die nieuwsgierigheid leidt tot bezoekjes en vragen op ons veld. Belangstelling is natuurlijk altijd goed maar we willen als bestuur eenduidig  antwoord geven op de gestelde vragen. We willen daarmee voorkomen dat onze nieuwe buren met onjuiste feiten/informatie met het bestuur het gesprek willen aangaan. Mocht je dus bezoek op het veld krijgen en je hebt het idee dat het onze nieuwe buren zijn verwijs ze dan naar het bestuur. Overigens gaan we binnenkort weer in gesprek met de verschillende partijen.

De maaimachine gaat weer als een speer. De grote beurt en een laatste aanpassing aan de snaar maken het verschil op het veld. Het wordt bijna een hobby op zich dat maaien ?.   

Clubhuis            

Zoals jullie weten is het clubhuis Coronaproef gemaakt. Stickers en looproutes helpen om de juiste weg te bewandelen. Er wordt weer gebouwd (vaak gerepareerd) en heel wat verhalen worden gedeeld aan de bar. We kunnen voldoende afstand bewaren. Uiteraard ben je van harte welkom! 

Maar of de jaarlijkse feestavond kan doorgaan is natuurlijk nog even de vraag. 

Het bestuur wenst jullie fijne (vakantie) dagen. Wellicht ging de droomreis niet door maar het alternatief (lekker vliegen op ons mooie veld) is niet verkeerd. Sommige leden nemen zelfs hun Egg barbecue mee om lekker te genieten van het vliegen, de ontspanning en het eten natuurlijk.

Hoewel, genieten??

Het bestuur ACH