Nieuwsbrief 2021-02

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode. Een periode die niet echt in het teken van vliegen stond. 

Op de eerste plaats hopen wij als bestuur nog steeds dat het jullie goed gaat. Het is een bizarre tijd. Een ieder heeft zo zijn verhalen en met elkaar moeten we maar het beste er van maken. Zoals jullie wellicht weten is ons clubgebouw nog steeds volledig gesloten. Uiteraard houden we een ‘oogje in het zeil’. Dat is ook wel nodig geweest want met de kortstondige vorst is toch uit voorzorg het water afgesloten. Wat dat betreft is het weer ook bizar. Zo is het -12 graden en zo is het +18 graden. Wat een tegenstellingen. Van sneeuw op het veld tot een haast zomerse dag. Ondanks de vrieskou werd er gevlogen, vraag maar aan Maikel.

Vliegtuig met geprinte ski’s van Maikel Hoek 
Winterse dagen op het veld.
Een week later werd er wederom gevlogen. Fijn dat we in deze tijd in ieder geval naar het veld kunnen om te vliegen (uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen).
Waar is de sneeuw gebleven?

Ontwikkelingen Rijk van Rorik.

De ontwikkelingen van Het Rijk van Rorik volgen we al geruime tijd nauwlettend. Recentelijk heeft Het Rijk van Rorik vergunning aangevraagd bij de gemeente Beverwijk voor het realiseren van een fietshotel, restaurant en (overnachting) lodges. 

De aanvraag en alle onderliggende documenten hebben we opgevraagd en getoetst aan het geldend bestemmingsplan. In het vingerend bestemmingplan staat precies omschreven welke ontwikkelingen er in het gebied gerealiseerd mogen worden. 

Omdat de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan heeft het bestuur dan ook  besloten geen stappen te zetten. 

Het feit dat ze wellicht (geluid)overlast kunnen ervaren is overigens geen argument om bezwaar te maken. 

In datzelfde bestemmingsplan wordt de Aeroclub Heemskerk nadrukkelijk vermeld. Wij hebben dus te dealen met onze buren zij met ons.

Overigens worden alle bovengenoemde bouwwerken gerealiseerd binnen de cirkel van de aarden wal.

Wettelijke zaken

Het bestuur heeft het met alles druk behalve met lekker vliegen. Wat speelt er zoal: 

·         Recentelijk ontvingen we een mail  van de omgevingsdienst of we nog steeds voldoen aan de eisen van onze horeca vergunning. Een hoop gedoe en geregel.Certificaten en diploma’s inventariseren en actualiseren maar uiteindelijk hebben we alles kunnen indienen. 

·         Per 1 juli treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. 

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Het een en ander houdt in dat we de nieuwe wet moeten toetsen aan de bestaande statuten. Zeker is dat de huidige statuten aangepast en goedgekeurd moeten worden door de leden. 

Vervolgens moeten we als voltallig bestuur naar de notaris om de nieuwe statuten te laten bekrachtigen. Wordt vervolgd dus.

·         Met de komst van de nieuwe dronewet is het op termijn ook noodzakelijk om een zo genaamde “verklaring van geen bezwaar” voor ons vliegveld te hebben. Hiervoor moeten we contact met de gemeente Beverwijk opnemen.

Registratie vliegtuig

In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van de nieuwe regelgeving rondom drones en modelvliegtuigen. Het is dus noodzakelijk dat ieder lid met een vliegtuigtuig zich registreert bij de RDW. 

Dat kan via link. Het bestuur wijst jullie er nogmaals op dat dit een eigen verantwoordelijkheid is. Bij controle dien je te beschikken over een geldig brevet en (RDW)registratie. 

Via steekproeven zal ook het bestuur hier op toezien omdat het niet voldoen aan de eisen mogelijk de club als geheel kan schaden.

Veldzaken

De oprit (direct langs de weg) is door kerende voertuigen veranderd in een modderpoel.

Uiteraard willen we hier wat aan doen maar laten we dan afspreken dat we hier zelf niet meer keren.

Natuurlijk streven we naar een mooie grasmat voordat de lente begint. De maaimachine krijgt op dit moment  een grote beurt. Zal je net zien dat het prachtig weer is J. De verwachting is dat de maaimachine over ongeveer 10 dagen weer gereed is. 

Het maairooster is ook weer afgerond. Heel fijn dat alle maaiers ook voor dit seizoen weer voor jullie aan de slag gaan.     

Met vriendelijke groet,

Bestuur ACH