Voorwoord

Uitgelicht

Beste Lezer, u bevindt zich op de website van de:

Aero Club Heemskerk

De modelbouwvereniging voor radiografisch bestuurbare vliegtuigen en helikopters in Heemskerk.

Op deze website vind u alle benodigde informatie van de Aero Club Heemskerk.

Het enthousiasme van vele leden van de Aero Club Heemskerk is terug te vinden in het aantal activiteiten die de vereniging en de leden ondernemen. 

De vereniging staat voor gezelligheid, en voor de hobby modelbouw voor radiografische vliegtuigen voor jong en oud, ondersteund door  bouwleiders voor de bouwavonden. Met vlieginstructeurs en examinatoren is de vereniging zowel in het bouwlokaal goed vertegenwoordigd, als op ons eigen vliegveld van meer dan 7500m2. 

Ons vliegveld bevind zich op een paar kilometer afstand vanaf ons clubgebouw, en dat bevindt zich in de polder van Beverwijk, waar we vliegen met radiografische vliegtuigen met brandstof en elektromotoren, zweefvliegtuigen met en zonder motor, helikopters en multicopters.

Voor actuele info omtrent evenementen etc, verwijzen wij graag naar onze FaceBook pagina.

Nieuwsbrief 2023-02

Hé een nieuwsbrief van de ACH, dat is lang geleden! In deze nieuwsbrief hebben we dan ook genoeg te melden.  

Op het veld 

Eindelijk wordt het weer wat beter hetgeen resulteert in een drukker bezocht veld. Heerlijk om weer lekker te vliegen. Tuurlijk vliegen de die hards gewoon door maar je ziet nu ook de mooi weer vliegers op het veld verschijnen. Het gaat er natuurlijk om dat we allemaal lekker genieten. En wat is er dan mooier dan een mooi strak veld. We zijn dan ook weer erg blij met onze maaiers die wekelijks voor ons klaar staan om het veld te maaien. Super dat we weer een voltallig team hebben. Uiteraard is er voor gezorgd dat de maaier tip top in orde is.

Algemene mededelingen

Verzekering 
Nogmaals willen wij het belang aanstippen van de verzekeringsplicht voor vliegende leden om een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) -verzekering te hebben. Hierin dient een clausule te staan waarin eventuele ongevallen met modelvliegtuigen tot 20kg worden gedekt, indien je lid bent van de K.N.V.v.L. is dit risico reeds afgedekt.


Registratie vliegtuig
De vernieuwde regelgeving rondom drones en modelvliegtuigen is al weer ruim twee jaar van kracht. We willen jullie er nogmaals op wijzen dat het noodzakelijk is dat ieder lid met een vliegtuigtuig zich registreert bij de RDW. Dat kan via deze link. Het bestuur wijst jullie er nogmaals op dat dit een eigen verantwoordelijkheid is. Bij controle dien je te beschikken over een geldig clubbrevet en (RDW)registratie. Via steekproeven zal ook het bestuur hier op toezien omdat het niet voldoen aan de eisen mogelijk de club als geheel kan schaden. 

Project de buitenlanden

Het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft de visie Natuur en recreatie in Hollandse landschappen opgesteld voor de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en het gebied tussen IJmond en Zaanstad. Eén van de projecten uit de visie is het project ‘opstellen schetsplan Aagtenpark-Buitenlanden’.  Het recreatieschap is bezig met een visieschets voor de toekomstige inrichting van dit gebied en doet dit samen met de omgeving. Het bestuur is reeds naar twee bijeenkomsten geweest waar input gevraagd wordt en de plannen uit het uitvoeringsplan gepresenteerd worden. Vooralsnog lijken de plannen weinig invloed te hebben op het gebied waar wij vliegen. We blijven dit op de voet volgen en blijven aanhaken bij de toekomstige bijeenkomsten om gesprekspartner te blijven.

Van het bestuur

Er zijn een aantal werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en een aantal ontwikkelingen die gevolgd moeten worden. Genoeg te doen dus voor het bestuur.

De ondersteuning op ons boekhoudpakket, waar we de administratie van de ACH in voeren, houdt op. We hebben een goede opvolger geselecteerd maar dan begint het werk pas, het overbrengen van het ledenbestand, rekeningschema, saldibestanden, etc, etc. Komt bij dat we ons moeten verdiepen in de werking. We zijn ook bezig om onze bestanden in de cloud te plaatsen zodat we afscheid kunnen nemen van onze clubserver die veel onderhoud nodig heeft. Vraag maar eens aan Ronald. Deze migraties zorgen ervoor dat de continuïteit en beschikbaarheid van onze administratie geborgd is. Niet de leukste klus maar geeft wel rust.

Volgen nieuwe regeling modelvliegen

Een andere activiteit van het bestuur is het volgen van de veranderende wetgeving inzake modelvliegen.Op dit moment is er nog van kracht de regeling modelvliegen. Gerelateerd aan de veranderende Europese wetgeving voor drones, (waar klassiek modelvliegen nu ook onder valt) is er een nieuwe wetgeving in voorbereiding.
Tot voor kort werd er door het ministerie van Infrastructuur en waterstaat van uitgegaan dat de Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen,  per 1 april 2023 in werking zou treden. Modelvliegclubs zouden per die datum een digitale aanvraag kunnen indienen voor een vergunning en erkenning als officieel vliegveld,  en de bestaande Regeling Modelvliegen zou per 1 september 2023 vervallen, zodat de clubs op dat moment met een vergunning volgens de nieuwe regeling verder zouden kunnen.

De datum van 1 april 2023 is niet door het ministerie gehaald. 
Van de zijde van de overheid is vernomen dat men nu mikt op 1 juni 2023 als ingangsdatum. Daaraan gekoppeld is dat de termijn van 1 september ook met twee maanden verschuift naar 1 november.

Het Model-handboek
Een ander aspect waar nog geen volledige duidelijkheid over is, betreft het Model-handboek. Clubs moeten bij hun vergunningaanvraag een handboek toevoegen waarin diverse zaken op gebied van veiligheid e.d. worden beschreven. Het is dan efficiënt om een basismodel te hebben waar IL&T niet inhoudelijk naar hoeft te kijken zodat de vergunningprocedure daar niet door wordtopgehouden. Na een intensieve voorbereiding in de afgelopen maanden door de KNVvL en de Limburgse modelvliegers federatie alsmede de SNMV (overkoepelend orgaan voor verenigingen welke niet bij de KNVvL zijn aangesloten),   een concept opgesteld en naar IL&T gestuurd waarbij een belangrijk uitgangspunt was dat verenigingen met zo min mogelijk extra regels en handelingen worden opgezadeld. De langjarige ervaringen met veiligheid binnen het modelvliegen zijn immers uitstekend. Wij hebben van  IL&T een concept-handboek toestuurt gekregen, maar er is voor zover wij weten op dit moment nog geen definitief model vastgesteld waar clubs in hun komende vergunningaanvraag gebruik van kunnen maken.

Wat komt er op ons af,
Het belangrijkste in dit eerste stadium is het hebben c.q. verkrijgen van een Verklaring van geen bezwaar (VGB) van de burgemeester van de gemeente waar het veld gelegen is. Wat wordt onder een VGB verstaan? Een ‘echte’ VGB, door de burgemeester afgegeven;

Maar ook een ander gemeentelijk document waarbij de modelvliegactiviteiten feitelijk door de gemeente zijn geaccordeerd, zoals een milieuvergunning of een omgevingsvergunning. Als uw vereniging dat heeft, hoeft er geen afzonderlijke VGB te worden aangevraagd. Bij een poging om deze verklaring bij de gemeente aan te vragen, zijn we helaas niet geslaagd deze te bemachtigen, daar de dienstdoende ambtenaar nog niet van deze wetswijziging op de hoogte was gebracht. Nu ook een milieu vergunning een bewijs is, en ook het feit dat we in het bestemmingsplan zijn opgenomen, zal deze stap makkelijker maken.Recentelijk is er een Webinar geweest met het ministerie en IL &T, waar we uitleg hebben gehad en vragen konden worden gesteld. 
Helaas is er met het voorgestelde concept handboek opgesteld door de KNVvL en de Limburgse modelvliegers federatie alsmede de SNMV (overkoepelend orgaan voor verenigingen welke niet bij de KNVvL zijn aangesloten) door beide ministeries niets met dit voorstel gedaan, en hebben hun eigen visie gepresenteerd.Vervelend was te vernemen dat als we alles wat er is voorgesteld vanuit beide organen, wordt modelvliegen wel heel moeilijk gemaakt.Wat voorbeelden zijn dat er veiligheid personen moeten worden benoemd en ingedragen in de documenten, welke bv de toestellen volledig keuren, en registraties gaan bijhouden,  tevens wordt er gesproken over vlieglogboeken bij te houden, het melden van incidenten aan officiële instanties etc., en het volledig beschrijven van alle veiligheid en vlieg procedures. Ook niet te vergeten is dat er gevraagd word om een kleine 500Euro te betalen voor de vergunning,   indien afgewezen zal er extra moeten worden betaald, hetzelfde voor eventueel noodzakelijke wijzigingen.De 3 koepelorganisaties hebben nu ook bezwaar aangemaakt tegen vele passages uit dit nieuwe handboek en de te maken kosten.

Naar verwachting gaat het nog wel enige tijd duren voordat vervolgplannen kunnen worden gepresenteerd, en zal de regeling modelvliegen zoals nu geldig worden verlengt. 
Tot zover de actualiteit.

Belangrijke data om te noteren: 

  • Algemene ledenvergadering is op donderdag 12 oktober.
  • Datum afsluiting vliegseizoen is op zaterdagavond 28 oktober.

Na de zomer willen we weer een ouderwets gezellige barbecue organiseren. Genoeg ruimte voor de deur. We onderzoeken de mogelijkheden en komen er in de volgende nieuwsbrief op terug.

Clubkleding

Hebben jullie dat ook voor het vliegen, keuze stress? Ik heb het dan niet over het vliegtuig maar over de kleding. Joop Mars heeft de ultieme oplossing: ACH tenue. Zo is er een hoodie, T-shirt en polo in de aanbieding. Niet heel goedkoop maar wel van goede kwaliteit en bovendien uniek.

Prijzen: 

borst logo 7.5 x 7.5         €7,50 rug logo 30 x 30       €13,50

Bedruk je beide zijden::

Hoodie €46,00         

(Hoodie €25,-   +  bedrukking voorzijde €7.50  + bedrukking achterzijde €13.50)

T-shirt   €30,00

Polo       €34,00

Ben je geïnteresseerd en wil je ook zo’n uniek exemplaar hebben stuur dan een app of bericht naar Joop Mars. Hij neemt de bestelling dan met je door.

In en buiten het clubgebouw

Naast het clubgebouw staat een grote boom met grote takken die ver uitsteken over het dak van ons clubgebouw. De boom, notabene een kerstboom met kluit die in het clubgebouw heeft gestaan, geeft veel naalden af die onze afvoer verstoppen. Afijn, de boom heeft aan een kant geen takken meer. Kris heeft met hulp van een paar leden de takken afgezaagd. Wellicht minder fraai maar hopelijk hebben we nu geen verstopte afvoeren meer (en geen lekkages).

Daar deze boom behoorlijk (te) groot wordt, is er ook het risico dat de fundatie van het gebouw beschadigd raakt.
We zijn in overleg om een kapvergunning aan te vragen om de boom in zijn geheel te verwijderen, en de risico op schade aan het pand te voorkomen. Uiteraard zal er een mooi klein boompje worden terug geplaatst als de vergunning binnen is.

Rond de zomer gaat Joop Mars het clubgebouw eens goed schoonmaken. We houden het wel netjes bij maar dat is het dan ook wel. Ramen, gordijnen, kozijnen zijn toe aan een sopje. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd hoe sneller we klaar zijn. We komen er in een volgende nieuwsbrief op terug.

Veel veilig vliegplezier toegewenst,
Het Bestuur.

Nieuwsbrief 2022-07

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze laatste nieuwsbrief 2022 op de hoogte van de afgelopen periode en de op stapel staande activiteiten. De laatste nieuwsbrief dateert alweer van augustus en in de tussentijd is er toch wel het een en ander te melden.

Onderhoud clubgebouw.

De vloer in de hal was aan vernieuwing toe. Het was nog net geen trampoline maar veerde al behoorlijk als je er overheen liep. Geen fijne gedachte als de maaimachine er ook staat. In onze bestuursvergadering hadden we Joop gevraagd een plannetje te maken om de vloer te vervangen. Afijn, Joop trok donderdag 27 oktober de vloer eruit en samen met Peter van Houten was de klus op zondag 30 oktober weer geklaard. Gelukkig waren de balken niet verrot.  

Algemene ledenvergadering 

Op 29 november heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Er waren naast het 7-talig bestuur 22 leden aanwezig. Het bestuur blijft in dezelfde setting bijeen. Peter van Houten, Henk Nijhuis en Joop Mars waren aftredend. Het bestuur geeft aan een goede en fijne samenwerking te hebben. Dat maakt dat de bestuursleden nog wel door willen. Er waren overigens geen kandidaten vanuit de leden voor deze posities dus de heren werden unaniem herkozen.

Ook onze vereniging heeft helaas te maken met gestegen prijzen van o.a. brandstof, belastingen, materialen en nutskosten. Ook is de huur, voor het eerste na vele jaren, van ons veld gestegen. Om de club financieel gezond te houden is het voorstel om de contributie iets te verhogen met €10 per jaar nagenoeg unaniem door de aanwezige leden aangenomen. De verhoging zal per 2 april ingaan. Helaas lopen we wat achter met de facturatie maar binnenkort ontvang je nog de factuur tot 1 april met het oude tarief. Overigens zijn we qua contributie nog steeds een van de goedkoopste clubs in de buurt en dat met een mooi veld en clubgebouw.  

Voorstellen en mededelingen vanuit het bestuur

Het bestuur wil graag weer evenementen organiseren als daar behoeft aan is. Het bestuur geeft wel aan dat met alle taken er voor evenementen ook inzet van de leden benodigd is. Het bestuur is voornemens om de volgende laagdrempelige activiteiten te organiseren:

–          Nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 3 januari om 20.00 uur.

–          Opening vliegseizoen, nog te plannen.

–          Een BBQ in de zomer, nog te plannen.

–          Afsluiting vliegseizoen, nog te plannen.

–          Een schoonmaak dag/opruim dag van het gebouw, nog te plannen.

Heb je zin om een van de activiteiten te organiseren of een bijdrage te leveren dan zien we dat graag via een mail naar info@aeroclubheemskerk.nl. Uiteraard mag je ook een van de bestuursleden benaderen. 

Foto’s website

Afgelopen mei ontvingen we het bericht dat de gratis webdienst One Photo ging stoppen. Slecht nieuws want de ACH heeft daar duizenden foto’s gestald die via onze website worden ontsloten. Met dank aan Peter Houweling zijn al deze foto’s tijdelijk opgeslagen en weer ontsloten op een nieuwe foto galerij. Helaas was een gratis versie niet meer te vinden. Peter is er nog steeds druk mee. De sortering op jaar is nog niet optimaal en het is even puzzelen met de bijbehorende teksten. Wil je kijken in ons foto archief ga dan naar Foto album | Aero Club Heemskerk. Heb je zelf leuke foto’s gemaakt op het veld of op de club? Stuur ze dan naar info@aeroclubheemskerk.nl

Nieuwjaars vlucht

Zal Marcel van der Burgt weer de eerste nieuwjaarvlucht maken? Tijdens de algemene ledenvergadering was hij er stellig van overtuigt weer de eerste te zijn. Wie gaat Marcel aftroeven op 1 januari? Met windkracht 5 in het vooruitzicht wordt het flink sturen.

Marcel met de eerste vlucht in 2022.

Tot slot

Het bestuur nodigt u op dinsdagavond 3 januari vanaf 20.00 uur van harte uit om in “De Drossel” het glas te heffen op het nieuwe jaar. Uiteraard hopen we op een goede opkomst.

Indien we je 3 januari niet treffen dan wensen we je bij deze een fijne jaarwisseling en voor 2023 al het goede. Blijf gezond, blijf gelukkig, blijf bouwen en blijf vooral lekker vliegen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ACH

Nieuwsbrief 2022-06

Beste leden,

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie een nieuwsbrief hebben ontvangen. In deze editie maken we dan ook een inhaalslag.

Een nieuw loopbrug 

Om te beginnen hebben we weer een mooie loopbrug naar het andere (verlengde) veld. Soms komt het voor dat de ‘landing’ een veld te ver is. Op een wiebelige plank naar de overkant en op de terugweg was het maar hopen dat je niet met kist en al in de sloot beland. Nu ligt er dus een fraaie metalen loopbrug. Dank aan Ron en Fred voor het beschikbaar stellen van de brug en het plaatsen op het veld.

In de hangar

In het club gebouw liggen wederom een aantal kisten te wachten op een nieuwe piloot. De vliegentuigen zijn geschonken door Peter de Nijs en Cas Pleijsier. Peter kan het helaas visueel wat minder volgen en Cas is gestopt met vliegen. Het betreft de onderstaande vliegtuigen:

Geïnteresseerden mogen de vliegtuigen ophalen in ons clubgebouw “De Drossel”. 

Verkeersregels bemande luchtvaart

Op en in de omgeving van het mooie ACH veld hebben we weinig tot geen overlast van bemande luchtvaart. Onder bemande of man dragende luchtvaart wordt verstaan alle luchtvaartuigen waar iemand inzit (of aanhangt). Het gebeurt niet veel, maar toch kan het gebeuren dat een man dragend toestel bij ons veld in de buurt komt, of zelfs er overheen vliegt. Dit kan op hoogte zijn maar ook (heel) laag.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Er worden foto opnamen gemaakt van de omgeving
  • Er wordt onderhoud en inspectie werk gedaan door een helikopter aan de nabij gelegen gasleiding.
  • De trauma of politie helikopter kruist ons pad
  • “fun fly “ / rondvluchten van heli’s en of motorkisten kruisen ons ACH veld.

Al deze man dragende toestellen hebben ten alle tijden voorrang op onze modelvliegtuigen.

Wij moeten er voor zorgen dat ze een vrije doorgang hebben als ze in de buurt komen, of ons vlieg pad of het veld kruizen. We mogen deze toestellen dus op geen enkele manier hinderen.

Zie je tijdens het vliegen vliegactiviteiten rondom ons veld, zorg er dan voor dat er even iemand naast je komt staan om de activiteiten te volgen, en je tijdig als piloot te waarschuwen om te landen of uit te wijken. Als je ziet dat er plotseling een man dragend toestel opduikt, waarschuw elkaar dan even.

Het is goed om dat te realiseren dat modelvliegvelden veelal niet zijn ingetekend in “echte “luchtvaartkaarten, of in de vlucht software van deze toestellen, dus we zijn voor hun vrijwel onzichtbaar.

Als je als lid het vermoeden heb dat er vliegactiviteiten in de buurt of over ons veld plaatsvinden, welke een melding behoeven,  probeer dan een foto te maken of registratie te noteren, en meld dit altijd als eerste bij het bestuur via info@aeroclubheemskerk.nl, of neem bij urgente zaken telefonisch contact op met één van de bestuursleden. Het bestuur zal dan indien nodig verdere actie ondernemen.

Young Art Festival Rorik

Op 15 en 16 augustus heeft het Young Art Festival plaatsgevonden. Omdat wij vooraf niet wisten hoe het festivalterrein ingericht zou worden en hoe de mensenstroom zou verlopen hebben wij als bestuur het besluit genomen om een vliegverbod in te stellen op de betreffende 2 dagen. Het festival heeft achter de Rorik muur plaatsgevonden en is goed verlopen. Zo hebben wij geen overlast op ons veld ervaren. Speciale dank naar Ewald, die ’s nachts het veld heeft bewaakt. Wij gaan nog met Rorik in gesprek om activiteiten, die van invloed kunnen zijn op het vliegen, eerder en beter af te stemmen.

Onderhoud en schoonmaak clubgebouw

Een aantal delen van de vloer in het clubgebouw dienen vernieuwd te worden. Al enige tijd voel je dat de vloer mee veert als je er overheen loopt. Mogelijk dat ook delen van de balken vernieuwd moeten worden maar dat zien we pas als we de dekvloer verwijderd hebben. We willen als bestuur deze klus gaan inplannen en daarvoor doen we een oproep aan jullie. Je hoeft niet superhandig te zijn voor deze klus. Hoe meer leden er helpen des te sneller (en gezelliger) de klus geklaard kan worden. Wil je bv de catering verzorgen dan ben je ook van harte welkom. Ik hoop op jullie bijdrage want anders moeten we deze klus uitbesteden. 

Nadat de vloer gerepareerd is dient er schoongemaakt te worden. Ook daarvoor zoeken we vrijwilligers. Ook hier geldt dat je geen ‘Truus de Mier’ hoeft te zijn. Wil je je steentje bijdragen aan deze klussen. Meld je dan aan via info@aeroclubheemskerk.nl. Dan kunnen we hier een geschikte datum voor gaan plannen.

Barkeepers

Er is wat verloop geweest onder de barkeepers waardoor we nu voor het goede mensen te kort hebben. Zou je het leuk vinden om zo nu en dan achter de bar te staan op de dinsdag- of donderdagavond en ben je benieuwd wat dit precies in houdt, neem dan contact op met Kris Schreiner via info@aeroclubheemskerk.nl

Jaarvergadering

We gaan weer richting de jaarvergadering. We koersen als bestuur op een avond in november. In tegenstelling tot de afgelopen 2 jaar willen we dit weer fysiek in ‘De Drossel’ organiseren. Uiteraard worden de stukken voor die tijd naar jullie verzonden.

De ACH in het nieuws

Op zondag 7 augustus zijn Phil, Stan en Peter geïnterviewd door Richard Stekelenburg van het Noordhollands Dagblad. 

Het was een leuk gesprek en dat zien we ook terug in het desbetreffende artikel dat op 8 augustus in de krant is gepubliceerd. De digitale variant vind je op onze website: https://aeroclubheemskerk.nl/2022/08/08/nieuwsbrief-2022-05/

Bedankjes

Op de website maken we gebruik van One Photo. Helaas wordt binnenkort  One Photo door de leverancier stop gezet. Dank aan Peter Houweling die de ruim 12.000 foto’s stuk voor stuk gedownload heeft op zijn eigen computer zodat deze niet verloren gaan. We zijn nu op zoek naar een andere manier om onze foto’s te ontsluiten op de website.

Het veld ligt er weer strak bij en dat hebben we maar weer mooi te danken aan onze maaiers die iedere week voor ons het veld in topconditie houden.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2022-05

En dan hier het krantenartikel wat gistermiddag is afgenomen op het veld.😀

Artikel is uit het Noordhollands dagblad d.d. 8 augustus 2022. Richard Stekelenburg Gisteren om 16:55

Kort na het middaguur stijgt een klein propellervliegtuig op vanuit de polder bij Beverwijk. Vanaf de grond bepaalt Phil Smit zijn koers. Eén verkeerde beweging en een crash is gruwelijk dichtbij

© Foto Richard Stekelenburg

Kort na het middaguur stijgt zondag 7 augustus een klein propellervliegtuig op vanuit de polder bij Beverwijk. Vanaf de grond bepaalt Phil Smith vanaf dat moment zijn koers. Het zicht is goed en er staat weinig wind. Een paar tellen later verschijnt aan de horizon een Boeing 772 van de KLM, met een snelheid van 403 kilometer per uur op weg naar Canada.

De KLM-reus passeert het veld van modelbouwvereniging Aero Club Heemskerk op een hoogte van 875 meter. „Zie je… zo hoog gaan we echt niet”, zegt Phil. „Ik zal een paar loopings draaien, kijk…” De kleine PC Pilot trainer ’90 met 30 cc 2-taktmotor trekt prompt zijn neus op voor een rondje achterover. Om daarna – op exact dezelfde hoogte van net – zijn rechte lijn weer voort te zetten.

Phil controleert zijn PC Pilot.
Phil controleert zijn PC Pilot.© Foto Richard Stekelenburg

Phil Smit is, evenals Peter van Houten, bestuurslid van de vereniging. Op deze zondag zijn ze naar het eigen veld van de Aero Club gekomen voor een kleine demonstratie met een paar van hun modelvliegtuigen. Phil heeft zijn PC Pilot bij zich. Peter heeft een D-Power Streamline 270V, een zweefvliegtuig met elektromotor, bij zich. En een prachtig ogende modelversie van een Stinson Reliant, een Amerikaanse ’route survey’ ééndekker uit de jaren dertig.

De laatste technische voorbereidingen voor de Stinson.
De laatste technische voorbereidingen voor de Stinson.© Foto Richard Stekelenburg

Een kleine vijftig jaar bestaat de Aero Club Heemskerk inmiddels. De vereniging telt zo’n honderd leden. De diversiteit van de leden is groot, vertelt Peter, maar het zijn wel allemaal mannen. „Mijn vrouw is één keer wezen kijken. Na een kwartiertje vroeg ze: ’Dus dít vind jij leuk?’ Modelvliegtuigen is een mannen-ding.

Duim en wijsvinger

Met een fascinatie voor techniek in het algemeen en vliegtuigen in het bijzonder komen de mannen naar het veld om te ontspannen. Zoals de een het heerlijk vindt om een middag lang naar een dobber te kijken, volgen zij hier de bewegingen van hun door eigen duimen en wijsvingers bestuurde vliegtuigen hoog in de lucht.

Phil Smit, Stan Brouwer en Peter van Houten maken zich klaar voor ’take off’.
Phil Smit, Stan Brouwer en Peter van Houten maken zich klaar voor ’take off’.© Foto Richard Stekelenburg

Of het moeilijk is, zo’n ding besturen? Peter: „Je kan het niet zomaar. En je mag het hier ook niet zomaar. We hebben vrij strikte veldreglementen, en dat is er één van. Kom je hier nieuw en zonder enige ervaring, dan krijg je eerst trainingen en vlieg je de eerste – pak ’m beet – dertig keer niet alleen. Je zender wordt dan gekoppeld aan die van iemand die je begeleid.

Phil doet de laatste technische checks.
Phil doet de laatste technische checks.© Foto Richard Stekelenburg

Technisch werkt het eigenlijk hetzelfde als een echt vliegtuig, wijst hij op zijn eigen Futuba-zender. „Dit hier is in feite de stuurknuppel. Als ik die maar me toetrek, trekt het vliegtuig op. Met de andere hendels en knoppen worden richting en snelheid bepaald. Maar vraag het maar eens aan Stan daar, wat moeilijker is: een echte Boeing vliegen of een modelvliegtuig…?”

KLM

Stan Brouwer vliegt daadwerkelijk wel eens met zo’n hele grote hier over dit veld. Hij is piloot bij de KLM. „Wat moeilijker is?’’ Met knipoog: ,,Een modelvliegtuig besturen, geen twijfel over!”

Met de streamliner op weg naar vertrek.
Met de streamliner op weg naar vertrek.© Foto Richard Stekelenburg

Want ja, het luistert nauw. Eén kleine verkeerde beweging en een crash is gruwelijk dichtbij. Peter: „Wat zo’n vliegtuig kost? Dit zweefvliegtuig zonder zender zo’n 700 euro. Je hebt modelvliegtuigen van 300 tot 30.000 euro.”

En dat zijn dan de zogenoemde ARF’s: de ’almost ready to fly’-vliegtuigen. Vroeger werd het er nog veel zelfgebouwd, maar die tijd is voorbij. Phil: „We hebben nog een handjevol zelfbouwers.” De luchtvaart van 2022 is nou eenmaal niet meer die van 1974, en dat geldt ook op schaalmodel. Peter: „De huidige zenders werken bijvoorbeeld ook anders. De kans dat je tegenwoordig nog per ongeluk het vliegtuig van een ander overneemt, is nihil. Vroeger maakte je je verbinding via een kristalletje en legde je je frequentie vast hier in de knijperkast. Dan had je kanaal 64, of 65 of 66… Maar dat ging wel eens mis.’’

In zicht

Tijd om weer de lucht in te gaan. Peter: „Hoe ver ik kan? We blijven sowieso binnen ons eigen gebied. We gaan de snelweg niet over om elk risico uit te sluiten. Die zender is sterk genoeg om naar de torens van Tata daar te vliegen. Maar de gouden regel is: hou je vliegtuig altijd binnen je eigen zicht.”

Vliegen in stilte met de Streamliner.
Vliegen in stilte met de Streamliner.© Foto Richard Stekelenburg

Zo draait de streamliner even later zijn rondjes. „Ik heb nu thermiek, dus ik zet de motor uit. Kijk eens hoe rustig. Dit is heerlijk ontspannen, toch?”

De prachtige Stinson Reliant route survey plane.
De prachtige Stinson Reliant route survey plane.

Nieuwsbrief 2022-04

Beste leden,

Binnenkort ontvangen jullie weer een volledige nieuwsbrief maar het onderstaande is van belang voor vrijdag 15 en zaterdag 16 juli.

Afgelopen maandag zijn we door Rorik geïnformeerd dat er op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli een groots evenement, genaamd Young Art festival (https://youngartfestival.nl/) gaat plaatvinden (bij Rorik). Een evenement waar duizenden bezoekers worden verwacht. 

Wij en wellicht jullie ook hadden dit al vanuit de media vernomen. Op last van de gemeente is de toegangsweg naar ons veld afgesloten. Tuurlijk hebben we Rorik een aantal vragen gesteld. Zo zijn we benieuwd in hoeverre ons vliegveld nog bereikbaar is. Tevens hebben we gevraagd hoe de opbouw van het festival georganiseerd is. We weten niet of dat binnen ‘de wal’ of ook daarbuiten in de richting van ons veld is. 

Zonder deze informatie kunnen we geen goede inschatting maken voor de vliegactiviteiten op deze dagen. Hierdoor en gezien de korte tijd tot het festival hebben wij als bestuur besloten om de vliegactiviteiten op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli voor nu volledig stil te leggen (een vliegverbod dus). Niet leuk maar gezien de hoeveelheid mensen, de media aandacht en de slechte bereikbaar een verstandige keuze.

We gaan met Rorik in gesprek om eerder en vollediger geïnformeerd te worden zodat we een betere afweging kunnen maken om wel of niet te vliegen. Tenslotte hebben wij ook onze vlieg momenten en willen zodoende (veel) eerder geïnformeerd worden.

Het is de eerste keer dat zo’n grootschalig evenement bij Rorik wordt georganiseerd en zijn heel benieuwd hoe het in de praktijk gaat uitpakken. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2022-03

Beste leden,

Graag delen wij de onderstaand info met jullie,

Een van onze ereleden, Dhr. Jan Huijbens heeft besloten zijn modelvliegvloot, en alles wat daarbij hoort aan de leden van de club te doneren. Graag maken we hieronder een opsomming van de materialen welke we ontvangen hebben,

Mocht u interesse hebben in een of meerdere modellen, vragen wij u graag dit kenbaar te maken via ons info@aeroclubheemskerk e-mail adres.

Jan zou het mooi vinden als alles een nieuwe eigenaar krijgt.

Als eerste een toestel uit de jaren 70, vermoedelijk iets van een Taurus. Constructief nog in een goede staat, 1 zijde van de vleugel  onder indekking mist.

Een Romp en vleugelset van een Graupner “cirrus”. De cockpit kap en stabilo mist helaas.

Een zwever “Trimmy” van Carrera. 1 stabilo helft dient opnieuw gebouwd te worden,  (plankmodel)  ook de cockpitkap ontbreekt.

Een pipercub van een onbekend merk, span ong. 1.40. Heeft een beetje liefde nodig.

Een Mooie Svenson “Fieseler Storch, de Romp is een klein stukje gebouwd, de rest van de bouwdoos is geheel compleet!!

Een Robbe Concorde, is compleet, heeft wat kleine reparaties nodig.

Een romp en vleugenvleugel set van een High Sierra electrozwever

Een Robbe “Kormoran” (eend model), helaas onbreekt het voorste stabilo, maar dit is eenvoudig te bouwen.

Een vleugel set  van een Electro Uhu, en ????

Een Mustang Span ongeveer 1.60 Meter

Een hele bekende “Big Lift”, deze heeft ook wat liefde nodig, hij heeft beschadigingen aan de ramen, en het stabilo is afgebroken.

Een P47 “Thunderbold”. Dit betreft een losse Romp met “belly-pan” en cockpit interieur. Incl. alle benodigde tekkeningen om dit model af te maken. Het betreft een voormalig club project uit 1979

Het laatste model is een “Diabolo” volgens ons van Simprop. Dit model is geheel compleet,  inclusief alle mallen van de Romp, en Rompneus

Heb je interesse in 1 van de toestellen of wil je meer informatie,  mail dan even naar het club e-mail adres.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2022-02

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode en de op stapel staande activiteiten.

Heropening Clubgebouw,

Met ingang van woensdag 26 januari gaan de cafés, restaurants, bioscopen, musea, theaters, sauna’s en pretparken weer open tot 22.00 uur. Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de ACH. Dat betekent namelijk dat de bar in “De Drossel” ook weer tot 22.00 uur open mag. Tuurlijk gelden nog steeds de door de overheid gestelde regels.

Deze maatregelen zijn intussen overbekend en veelvuldig gecommuniceerd, dus deze zullen we hier niet herhalen. Om 22.00 uur zal het bargedeelte gesloten worden maar bouwen is dan nog steeds mogelijk. Het bestuur verwacht geen stormloop in het bouwlokaal dus aanmelden in de zgn. bouwapp is niet meer noodzakelijk voor een bezoek aan de club.

Langzaam aan komt het verenigingsleven weer tot leven en we hopen natuurlijk dat we hier met zijn allen weer gezellig over onze hobby kunnen bijpraten onder het genot van een heerlijk drankje.

Werkzaamheden “De Drossel”

In de afgelopen periode heeft het bouwlokaal een soort van metamorfose ondergaan. In de loop der jaren fungeerde dit lokaal steeds meer als een opslaglocatie van allerlei aard. Zijl, platen hout, metalen buizen, plastic vaten, etc, etc.

Vooral onder de tafels aan de zijkanten was het ‘puinruimen’. Ook de diverse bouwplanken zijn opgeruimd. Er was geen belangstelling voor een aantal oude kisten dus die hebben we ook afgevoerd. In de metalen kasten lag ook veel oud spul. Ook die inhoud is afgevoerd. Een aantal leden hebben meerdere keren naar de stort gereden om de spullen af te voeren. Dank daarvoor!

Toen Frans Bart een mooie kast beschikbaar stelde hebben we direct doorgepakt en zijn ook de oude metalen kasten ontmanteld. Nogmaals dank Frans Bart. De metalen kasten zijn door een schroothandelaar opgehaald tezamen met de schoorsteen van de openhaard die nog steeds op het dak lag. Dat was wel effe een klusje om die eraf te krijgen maar ook dat is gelukt.

Het resultaat mag er zijn, een mooi opgeruimd bouwlokaal.

Onderhoud Maaier

De maaier is voor een grote beurt naar de dealer gebracht. Dat was hard nodig want de vele mechanische onderdelen slijten hard tijdens de wekelijkse maaibeurt.

Zo zijn de messen en de aandrijfriemen vernieuwd. De offerte/rekening was wel even schrikken maar we willen de maaiers knap gereedschap geven en de leden een mooi gemaaid veld.

In de begroting hielden we daar overigens al rekening mee.

Bouwactiviteiten

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om foto’s te delen van jullie bouwactiviteiten. We hebben daarop één reactie ontvangen van Peter Houweling maar we kunnen ons niet voorstellen dat iedereen achterover leunt.

Er zullen vast meer kisten gebouwd zijn of wordt dat een verrassing op het veld? Dus kom op met die foto’s. Overigens heeft Joop Mars ooit in het geniep een elektrische starter op zijn kist gemonteerd.

Met een vette lach 😄 startte hij zijn kist toen andere nog hun vingers blauw aan het meppen waren op hun propeller. Dus kom op met die foto’s.

De kist van Peter Houweling is een eerbetoon aan Max verstappen. Eerst met nummer 33 maar na zijn overwinning natuurlijk omgebouwd naar nummer 1.

Max kan dan wel goed rijden, maar Peter zal vast de betere vlieger zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2022-01

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode, 

Een nieuw jaar

Het bestuur wenst jullie allen de beste wensen voor 2022. Dat het voor een ieder maar een gezond en gelukkig jaar mag worden. Helaas speelt de Covid-19 beperkingen ons allemaal nog parten. Thuis, op het werk en dus ook binnen onze vereniging. Het is niet anders. 

Soms is er iemand van het bestuur in het clubgebouw om het e.e.a. te controleren. Afgelopen weekend heeft Ronald de ronde gemaakt en heeft samen met Conny stof gezogen en aardig wat schoongemaakt, waarvoor dank.  Het is afwachten wanneer we weer gebruik van het clubhuis kunnen maken. Zoals jullie weten volgen we hierin de regels van het kabinet. 

Wordt er gebouwd aan nieuwe kisten? Zijn het motorkisten, zwevers? Ook het bestuur is heel benieuwd of er thuis nog gebouwd wordt. Graag horen we van jullie bouwactiviteiten. Heb je leuke foto’s, ervaringen of verhalen? We horen het graag!

Gezien het weer wordt er momenteel weinig gevlogen maar er zijn altijd “Die hards”, zo ook op 1 januari.

Traditioneel waren er weer een aantal leden die de eerste vlucht van het nieuwe jaar wilde maken met Marcel van de Burgt (wederom) voorop. Daarnaast Maikel Hoek en Ewald Strijdonck onder toeziend oog van Ronald Rijkhoff.

Formele afsluiting Algemene ledenvergadering 2020-2021:

Tezamen met de vorige nieuwsbrief (2021-07) hebben jullie ook alle (financiële) jaarstukken ontvangen. Op de stukken kon individueel en/of collectief gereageerd worden. Ook was het mogelijk om een voorstel in te dienen en je beschikbaar te stellen als bestuurslid.

Het bestuur heeft op de jaarstukken geen reacties ontvangen. 

Wel zijn er twee algemene vragen ingediend over de plaatsing van de hekken en een verzoek tot verruiming van de vliegtijden. Uiteraard zijn beide vragen beantwoord. De vliegtijden waren overigens ook als voorstel van het bestuur ingediend. 

Net als vorig jaar zijn er nagenoeg geen vragen dan wel voorstellen ingediend. Fijn dat de stukken blijkbaar zo duidelijk zijn. Uiteraard hopen we in 2022 weer fysiek bij elkaar te komen in “De Drossel”. Dat maakt het toch een stuk interactiever en gezelliger.

Het volledige bestuur gaat, in dezelfde samenstelling, ook in 2022 met frisse zin aan de slag. 

Concreet: er zijn dus geen voorstellen gedaan, vragen gesteld over de stukken en ook geen leden die een bestuursfunctie ambiëren. Een stemming is dus ook niet aan de orde. Bij deze is dus ook Stan Brouwer benoemd als nieuw lid in de kascontrole commissie.

Graag hadden we het persoonlijk gedaan, maar middels deze nieuwsbrief willen we uiteraard ook  Leen de Vries bedanken voor zijn inzet in de kascontrole functie welke hij de afgelopen 2 jaar heeft vervult.    Leen,  nogmaals dank hiervoor.

Hiermee ronden we het verenigingsjaar 2020-2021 af en willen we jullie danken voor het vertrouwen in het bestuur.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2021-06

sluiting de Drossel op de  Dinsdag en Donderdag avonden, Bouwen in het weekend?

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de  regering afgelopen vrijdag opnieuw striktere Corona maatregelen heeft afgekondigd. Met de voorgaande regels, konden we nog gebruik maken va het bouwlokaal, echter nu moet alles dicht zijn om 17:00, dus is ook het bouwen niet meer mogelijk.

Toch kunnen we ons voorstellen dat er behoefte is aan wat bouwactiviteiten, of begeleiding met bouwen, inregelen van een vliegtuig of andere bouwactiviteiten.

Derhalve stelt het bestuur voor om bij gebleken behoefte in het weekend dit mogelijk te maken,  uiteraard onder de voorwaarde welke de regering stelt: 1,5 meter, QR code en bij verplaatst door het gebouw geldt ook de mondkapjesplicht.

Ook mag dit nog steeds onder het genot van een drankje,  en om 17:00 uur zijn we weer gesloten.

Graag willen we de behoefte en interesse weer weten via de eerder geïntroduceerde  WhatsApp  (ACH Bouwgroep),  waarbij leden kunnen aangeven van deze mogelijk  gebruik te willen maken.

Er moet nl een sleutelbeheerder zijn om het gebouw te openen, en evt. de verwarming aan te zetten.

Ben je geïnteresseerd om te komen, maar ben je niet opgenomen in de app groep, of ben je de groep kwijt,  schroom dan niet een e-mail te sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl , Je wordt dan toegevoegd aan deze bouwapp.   

Hopende dat de corona maatregelen snel kunnen worden afgeschaald en het vereningsleven wederom als vanouds kunnen oppakken.

Blijf gezond,

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2021-05

Algemene ledenvergadering ,   sluiting barzijde op de dinsdag- en donderdag avonden.

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de  regering afgelopen vrijdag nieuwe Corona maatregelen heeft afgekondigd.

Ook de ACH ontkomt niet aan het feit dat we wat aanpassingen moeten doen, dit om de wetgeving te respecteren.

De impact betreft 2 activiteiten: het houden van de Algemene ledenvergadering 2020-2021 en de opening (=sluiting) aan de barzijde op dinsdag- en donderdag avond.

Sluiting Barzijde op dinsdag en donderdag avond,  en de mogelijkheden om te bouwen.

De barzijde moet in navolging van de horeca beperkingen, welke zijn opgelegd, om 20:00 gesloten zijn. Dit houdt in dat we de bar geheel gesloten moeten houden op deze avonden.

In een klein gezelschap kan en wordt er nog gebruik gemaakt van het bouwlokaal. Helaas zijn we door dezelfde wet ook genoodzaakt om een coronatoegangsbewijs te vragen.

Gedurende de vorige corona sluiting hebben we een Whatsapp groep geïntroduceerd (ACH Bouwgroep) waarbij leden kunnen aangeven van het bouwlokaal gebruik te willen maken. 

Dit werkte goed en het bestuur heeft dan ook besloten deze app groep wederom te gaan gebruiken.    

Ben je geïnteresseerd om te komen bouwen, maar ben je niet opgenomen in de app groep, of ben je de groep kwijt,  schroom dan niet een e-mail te sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl als je van plan bent om te bouwen. 

Je wordt dan toegevoegd aan deze bouwapp.   

Het is wel zo dat vol = vol.

Algemene ledenvergadering 2020-2021:

Ondanks dat het bestuur het graag anders had gezien is het helaas, wederom, niet mogelijk om de algemene ledenvergadering in de “de Drossel” te houden.

Afgelopen jaar hebben we de algemene ledenvergadering digitaal gedaan waarbij we goede ervaringen hebben opgebouwd.

Dit jaar zullen we genoodzaakt zijn om het wederom digitaal te doen. Graag brengen we nog even in herinnering hoe het ook al weer werkte,  en uiteraard voor onze nieuwe leden een introductie.

Hoe gaan we dit organiseren?

Volgende week zal je, zoals doen gebruikelijk, de agenda en alle jaarstukken zoals agendapunten, (financieel) jaarverslagen, verslag van de kascontrole en andere documenten per e-mail toegestuurd krijgen.

Je kan dan op 2 manieren reageren, te weten:

1.– individueel:

Indien je directe vragen hebt aan het bestuur inzake de inhoud van de verslagen kun je naar (het bekende) e-mailadres info@aeroclubheemskerk.nl een mail sturen met al je vragen.  

Meld a.u.b. in het onderwerp van je e-mail directe vraag aan het bestuur.

Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van het bestuur c.q. betreffende bestuurslid zodat een directe communicatie ontstaat en daardoor een snellere toelichting gegeven kan worden.

2.- collectief :

Indien je wilt reageren op de inhoud van de stukken en/of vragen hebt die je wilt richten aan het bestuur en de leden, stuur dan ook een e-mail naar het adres info@aeroclubheemskerk.nl.

Meld a.u.b. in het onderwerp van je e-mail vraag aan de ledenvergadering.

Al deze vragen zullen gedurende een week (7 dagen na ontvangst van de jaarstukken) door het bestuur worden verzameld.

Na deze 7 dagen zal het bestuur (voor zo ver mogelijk) al deze vragen (die wij ontvangen hebben) beantwoorden en in een collectieve e-mail, aan alle leden weer verzenden.

Indien er dan nog vragen openstaan, zullen we het 2e proces nog een keer herhalen.

We hopen hiermee een goede mogelijkheid te creëren dat alle leden zich toch kunnen laten “horen” en een constructieve uitwisseling te hebben.

Voorstel vanuit de leden:

Uiteraard is er ook een agendapunt “voorstel vanuit de leden”. Volgens de statuten moeten deze voorstellen door ten minste 4 leden worden ondertekend. Een ieder zal snappen dat dit, gezien de omstandigheden van de Covid-19, niet mogelijk zal zijn.

Het bestuur stelt voor om dit jaar je voorstellen individueel kenbaar te maken, en deze aan het eerder genoemde e-mail adres van de vereniging toe te sturen.

Stemmingen:

Indien er onderwerpen zijn  waarover gestemd dient te worden, zullen we dit ook via de e-mail doen. In de stukken zal worden aangegeven hoe het stemproces (=instructie) gaat verlopen, dit voor een correcte afloop van de eventuele stemming.

De uitslag van de eventuele stemming zal ook in de 2e e-mail ronde van het bestuur worden gecommuniceerd.

Verkiezing bestuur:

Uiteraard zijn er leden van het bestuur die volgens een rooster aftredend zijn. Op voorhand van de te ontvangen stukken willen we graag al kenbaar maken dat de huidige bestuursleden zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 

Mochten er leden zijn die ook een bestuursfunctie ambiëren dan mag je je via de e-mail aanmelden zodat we dit ook in de stukken kunnen opnemen.

We hopen met deze oplossing toch een succesvolle vergadering te kunnen houden en met zijn allen een fantastisch nieuw verenigingsjaar kunnen ingaan.

Hopende dat de corona maatregelen snel kunnen worden afgeschaald en het vereningsleven wederom als vanouds kunnen oppakken.

Blijf gezond,

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk