Nieuwsbrief 2018-10

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging.

Zoals je wellicht uit de diverse media al hebt vernomen gaat op 25 mei de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht . Voor jou als lid is het van belang welke persoonsgegevens er binnen de vereniging worden vastgelegd en bijgehouden, waar deze voor zijn bedoeld en hoe er met je gegevens wordt omgaan.

Als bestuur hebben we een inspanningsverplichting om, op basis van de AVG, zorgvuldig met de (privacy) gegevens van ieder individueel lid om te gaan.

De volgende (persoon)gegevens worden op een beveiligde server bijgehouden:

Naam, straatnaam huisnummer, postcode en woonplaats.

Geboortedatum.

Banknummer.

Brevetgegevens.

Instantie verzekering en polisnummer.

E-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Beroep.

Geslacht.

Pasfoto. 

Alleen de bestuursleden van de ACH kunnen deze gegevens bewerken (toevoegen, wijzigen en raadplegen) voor het kunnen uitoefenen van hun taken. Je moet dan denken aan het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van acceptgiro formulieren, het versturen van nieuwsbrieven, het uitgeven van brevetten etc.

Ieder bestuurslid heeft op de beveiligde server een eigen gebruikers id en wachtwoord.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden gebruikt en worden onder geen beding gedeeld met andere clubleden of derden.  

Binnen onze vereniging is Ronald Rijkhoff (voorzitter) en Peter van Houten (2e secretaris) jullie aanspreekpunt als het gaat om je verwerking van je (privacy) gegevens. 

De ACH ziet het als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de persoonsgegevens van een ieder om te gaan maar uiteraard ben je zelf ook verantwoordelijk voor het delen en verstrekken van je eigen gegevens op bv social media zoals WhatsApp. 

Eenmalig willen wij dan ook je toestemming vragen voor het verwerken van bovenvermelde gegevens zodat we als bestuur en vereniging de wet AVG respecteren. 

Voor het geven van toestemming is mailen van onderstaande tekst naar info@aeroclubheemskerk.nl voldoende.

“Middels deze mail geef ik het bestuur van Aeroclub Heemskerk akkoord voor het verwerken van mijn persoonsgegevens die in de nieuwsbrief van mei 2018, nr: 2018-10 staan vermeld”. 

We hopen op deze wijze inzicht te hebben gegeven hoe het bestuur van de ACH invulling geeft aan de wet AVG.

Het bestuur Aeroclub Heemskerk