Nieuwsbrief 2019-01

Beste leden,

De koude dagen en daarmee de winter wordt met de dag minder. Van het weekend wordt het zelfs alweer 12 graden. De eerste voorzichtige vliegbewegingen zullen dan wellicht al plaatsvinden. Nog even en dan kunnen we weer fanatiek vliegen.

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode en nodigen wij je van harte uit voor de Simulatordag op zaterdag 23 Februari, ‘s middags van 12:00 – 16:00 uur.

Terugblik nieuwjaarsreceptie

Op dinsdag 1 januari vond in “De Drossel” de traditie getrouwe nieuwjaarbijeenkomst plaats. De aanwezige leden hebben zich prima geamuseerd en uiteraard getoast op een goede gezondheid en een mooi vliegjaar. Uiteraard wenst het bestuur u dat ook toe.

Lekkage dak clubgebouw

Op zaterdag 26 januari werden we helaas zeer onaangenaam verrast door ernstige lekkage van het dak. De dagen daarvoor had het stevig gevroren en de ingezette dooi maakte dat het water onder de dakbedekking was gekomen. Niet alleen de zijde van de bar was getroffen maar ook de hal en het bouwgedeelte. Met emmers werd de ergste lekkage opgevangen. Het bestuur heeft daarop direct actie ondernomen en bij inspectie door een gerenommeerd dakdekkersbedrijf bleek al snel dat het gehele dak in een zeer slechte conditie was. De dakbedekking moest vernieuwd worden en deze opdracht hebben we dan ook noodgedwongen moeten geven temeer we ook een onderhoudsverplichting hebben aan de gemeente. Aan het dak wordt dus gewerkt!

Nu de dakbedekking vernieuwd moest worden kwam er een tweede beslissing die al jaren speelde. Wat te doen met de openhaard? De openhaard wordt al jaren niet meer gebruikt en de keren dat deze gebruikt werd leidde dit tot een enorme rookontwikkeling. Niet alleen buiten maar ook binnen. Het bestuur heeft dan ook de knoop doorgehakt en besloten om de openhaard te verwijderen. Inmiddels is dat ook gebeurd gezien het feit dat dit eerst moest plaatvinden alvorens het dak gerepareerd kon worden. Een aantal leden hebben dit gerealiseerd waarvoor dank! Nu dient de vloer nog geëgaliseerd te worden zodat er een ruime zithoek ontstaat.

Bijgaand een aantal foto’s tijdens de werkzaamheden.

Planning ACH evenementen voor 2019:

Voor het jaar 2019 zijn er weer diverse activiteiten ingepland met dank aan de evenementencommissie onder leiding van Thijs Versloot. De eerste activiteit, de simulator dag, vindt al plaats op zaterdag 26 februari. U bent vanaf 12.00 uur van harte welkom in “De Drossel”. Als er mensen zijn die voor deze dag een computer met rc-sim beschikbaar willen stellen, graag contact opnemen met Thijs Versloot via info@aeroclubheemskerk.nl .

De volgende activiteiten voor 2019 staan gepland:

Zaterdag 23 Februari, ‘s middags van 12:00 – 16:00 uur

Simulatordag

Zaterdag 9 Maart, ‘s middags van 12:00 t/m 16:00 uur

Onderhoud Clubhuis (inclusief soepje)

Zaterdag 30 Maart, gehele dag van 12:00 – 16:00 uur en 19:00 t/m 23:00 uur

Opening vliegseizoen + feest in de Drossel

Zaterdag 11 Mei, ’s middags van 12:00 – 16:00 uur en eventueel ‘s avonds

Sleep -en zweefdag

Zaterdag 26 Oktober, ’s middags en avond, van 12:00 – 15:00 uur en 19:00 t/m 23:00 uur

Afsluiting vliegseizoen.

Donderdag 31 Oktober, 20:00

ACH algemene ledenvergadering

Zaterdag 2 November, ‘s avonds vanaf 20:00

Jaarlijkse Feestavond

Zaterdag 7 December, ’s middags, van 12:00 t/m 16:00 uur

Schoonmaakmiddag in de Drossel

Donderdag 2 Januari, ’s avonds, van 19:00 uur t/m 23:00 uur

Nieuwjaarsborrel in de Drossel

Uiteraard word je van te voren over de activiteit nader geïnformeerd. Soms werken de weersomstandigheden niet mee.

Onderhoud veld en grasmaaier

De uitgevoerde werkzaamheden aan het veld pakken goed uit. Door het aangebrachte zand komen al de eerste grassprieten naar boven. We zijn er echter nog niet. In overleg met ‘onze’ hovenier zullen er nog werkzaamheden aan het veld moeten plaatsvinden zodat deze er weer strak bij komt te liggen. Een veel geopperde opmerking is om het veld te walsen. Helaas is dat logistiek niet mogelijk (te zwaar materieel) en tevens plaatst de hovenier vraagtekens over de uitkomst hiervan. Weet dat het bestuur streeft naar een zo optimaal mogelijk strakke grasmat zodat alle vliegtuigen makkelijk kunnen opstijgen en landen.

Op dit moment wordt er groot onderhoud gepleegd aan de grasmaaier. De winterperiode is normaliter het aangewezen moment. Er kan dus niet, ondanks het mooie vliegweer, gemaaid worden.

Maaiers

Helaas een weder terugkerend probleem. Er zijn te weinig maaiers! Het veld laten maaien door een hoveniersbedrijf is geen optie. De oplossing moet toch echt vanuit de leden komen. Met andere woorden, we moeten het dus met elkaar zien op te lossen. Je bent slechts 1 keer in de 7 weken aan de beurt. Ben je in het bezit van een auto met trekhaak, heb je eens in de maand een paar uur over, meld je dan aan bij de maai commissie (aanmelden en meer informatie via info@aeroclubheemskerk.nl ).