Nieuwsbrief 2022-07

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze laatste nieuwsbrief 2022 op de hoogte van de afgelopen periode en de op stapel staande activiteiten. De laatste nieuwsbrief dateert alweer van augustus en in de tussentijd is er toch wel het een en ander te melden.

Onderhoud clubgebouw.

De vloer in de hal was aan vernieuwing toe. Het was nog net geen trampoline maar veerde al behoorlijk als je er overheen liep. Geen fijne gedachte als de maaimachine er ook staat. In onze bestuursvergadering hadden we Joop gevraagd een plannetje te maken om de vloer te vervangen. Afijn, Joop trok donderdag 27 oktober de vloer eruit en samen met Peter van Houten was de klus op zondag 30 oktober weer geklaard. Gelukkig waren de balken niet verrot.  

Algemene ledenvergadering 

Op 29 november heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Er waren naast het 7-talig bestuur 22 leden aanwezig. Het bestuur blijft in dezelfde setting bijeen. Peter van Houten, Henk Nijhuis en Joop Mars waren aftredend. Het bestuur geeft aan een goede en fijne samenwerking te hebben. Dat maakt dat de bestuursleden nog wel door willen. Er waren overigens geen kandidaten vanuit de leden voor deze posities dus de heren werden unaniem herkozen.

Ook onze vereniging heeft helaas te maken met gestegen prijzen van o.a. brandstof, belastingen, materialen en nutskosten. Ook is de huur, voor het eerste na vele jaren, van ons veld gestegen. Om de club financieel gezond te houden is het voorstel om de contributie iets te verhogen met €10 per jaar nagenoeg unaniem door de aanwezige leden aangenomen. De verhoging zal per 2 april ingaan. Helaas lopen we wat achter met de facturatie maar binnenkort ontvang je nog de factuur tot 1 april met het oude tarief. Overigens zijn we qua contributie nog steeds een van de goedkoopste clubs in de buurt en dat met een mooi veld en clubgebouw.  

Voorstellen en mededelingen vanuit het bestuur

Het bestuur wil graag weer evenementen organiseren als daar behoeft aan is. Het bestuur geeft wel aan dat met alle taken er voor evenementen ook inzet van de leden benodigd is. Het bestuur is voornemens om de volgende laagdrempelige activiteiten te organiseren:

–          Nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 3 januari om 20.00 uur.

–          Opening vliegseizoen, nog te plannen.

–          Een BBQ in de zomer, nog te plannen.

–          Afsluiting vliegseizoen, nog te plannen.

–          Een schoonmaak dag/opruim dag van het gebouw, nog te plannen.

Heb je zin om een van de activiteiten te organiseren of een bijdrage te leveren dan zien we dat graag via een mail naar info@aeroclubheemskerk.nl. Uiteraard mag je ook een van de bestuursleden benaderen. 

Foto’s website

Afgelopen mei ontvingen we het bericht dat de gratis webdienst One Photo ging stoppen. Slecht nieuws want de ACH heeft daar duizenden foto’s gestald die via onze website worden ontsloten. Met dank aan Peter Houweling zijn al deze foto’s tijdelijk opgeslagen en weer ontsloten op een nieuwe foto galerij. Helaas was een gratis versie niet meer te vinden. Peter is er nog steeds druk mee. De sortering op jaar is nog niet optimaal en het is even puzzelen met de bijbehorende teksten. Wil je kijken in ons foto archief ga dan naar Foto album | Aero Club Heemskerk. Heb je zelf leuke foto’s gemaakt op het veld of op de club? Stuur ze dan naar info@aeroclubheemskerk.nl

Nieuwjaars vlucht

Zal Marcel van der Burgt weer de eerste nieuwjaarvlucht maken? Tijdens de algemene ledenvergadering was hij er stellig van overtuigt weer de eerste te zijn. Wie gaat Marcel aftroeven op 1 januari? Met windkracht 5 in het vooruitzicht wordt het flink sturen.

Marcel met de eerste vlucht in 2022.

Tot slot

Het bestuur nodigt u op dinsdagavond 3 januari vanaf 20.00 uur van harte uit om in “De Drossel” het glas te heffen op het nieuwe jaar. Uiteraard hopen we op een goede opkomst.

Indien we je 3 januari niet treffen dan wensen we je bij deze een fijne jaarwisseling en voor 2023 al het goede. Blijf gezond, blijf gelukkig, blijf bouwen en blijf vooral lekker vliegen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ACH