Privacy

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Voor jou als lid is het van belang welke persoonsgegevens er binnen onze vereniging worden vastgelegd en bijgehouden, waar deze voor zijn bedoeld en hoe er met je gegevens wordt omgaan.

Als bestuur hebben we een inspanningsverplichting om, op basis van de AVG, zorgvuldig met de (privacy) gegevens van ieder individueel lid om te gaan.

De volgende (persoons) gegevens worden op een beveiligde server bijgehouden:

Naam, straatnaam huisnummer, postcode en woonplaats.

Geboortedatum.

Banknummer.

Brevetgegevens.

Instantie verzekering en polisnummer.

E-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Pasfoto. 

Alleen de bestuursleden van de ACH kunnen deze gegevens bewerken (toevoegen, wijzigen en raadplegen) voor het kunnen uitoefenen van hun taken. Je moet dan denken aan het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van acceptgiro formulieren, het versturen van nieuwsbrieven, het uitgeven van brevetten etc.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden gebruikt en worden onder geen beding gedeeld met andere clubleden of derden.  

Binnen onze vereniging is Ronald Rijkhoff (voorzitter) en Peter van Houten (2e secretaris) jullie aanspreekpunt als het gaat om je verwerking van je (privacy) gegevens. 

De ACH ziet het als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de persoonsgegevens van een ieder om te gaan maar uiteraard ben je zelf ook verantwoordelijk voor het delen en verstrekken van je eigen gegevens en foto’s op bv social media zoals Facebook en WhatsApp.

© Aero Club Heemskerk, 2024