Nieuwsbrief 2020-07

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen heeft het kabinet gister voor de komende 3 weken aanvullende maatregelen getroffen. Voor het veld heeft dit geen gevolgen maar voor het clubgebouw wel. In ons vorig contact met de gemeente is bepaald dat het gebruik van ons clubgebouw meer past onder het regime van de horeca dan onder het regime van de sportclubs.  

Concreet betekent dit het volgende:

Vanaf 21:00 uur mogen nieuwe bezoekers niet naar binnen.

Om 22:00 uur moet het clubgebouw afgesloten worden. Voor die tijd worden leden verzocht te vertrekken.  

Een ieder dient zich bij binnenkomst te registeren (gezondheidscheck en contactonderzoek). Dit geldt ook voor bezoek van alleen het bouwlokaal. Bij binnenkomst in de centrale hal liggen de formulieren op tafel. 

Verder gelden nog steeds de door de RIVM opgelegde regels, te weten:

  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Ben je of zijn er huisgenoten ziek, dan blijf je thuis.

We gaan er vanuit dat een ieder de nieuwe opgelegde regels respecteert. Uiteraard volgen we, net als jullie, de ontwikkelingen op dit gebied en zullen communiceren indien de maatregelen weer wijzigen.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk