Nieuwsbrief 2023-02

Hé een nieuwsbrief van de ACH, dat is lang geleden! In deze nieuwsbrief hebben we dan ook genoeg te melden.  

Op het veld 

Eindelijk wordt het weer wat beter hetgeen resulteert in een drukker bezocht veld. Heerlijk om weer lekker te vliegen. Tuurlijk vliegen de die hards gewoon door maar je ziet nu ook de mooi weer vliegers op het veld verschijnen. Het gaat er natuurlijk om dat we allemaal lekker genieten. En wat is er dan mooier dan een mooi strak veld. We zijn dan ook weer erg blij met onze maaiers die wekelijks voor ons klaar staan om het veld te maaien. Super dat we weer een voltallig team hebben. Uiteraard is er voor gezorgd dat de maaier tip top in orde is.

Algemene mededelingen

Verzekering 
Nogmaals willen wij het belang aanstippen van de verzekeringsplicht voor vliegende leden om een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) -verzekering te hebben. Hierin dient een clausule te staan waarin eventuele ongevallen met modelvliegtuigen tot 20kg worden gedekt, indien je lid bent van de K.N.V.v.L. is dit risico reeds afgedekt.

Registratie vliegtuig
De vernieuwde regelgeving rondom drones en modelvliegtuigen is al weer ruim twee jaar van kracht. We willen jullie er nogmaals op wijzen dat het noodzakelijk is dat ieder lid met een vliegtuigtuig zich registreert bij de RDW. Dat kan via deze link. Het bestuur wijst jullie er nogmaals op dat dit een eigen verantwoordelijkheid is. Bij controle dien je te beschikken over een geldig clubbrevet en (RDW)registratie. Via steekproeven zal ook het bestuur hier op toezien omdat het niet voldoen aan de eisen mogelijk de club als geheel kan schaden.

Project de buitenlanden

Het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft de visie Natuur en recreatie in Hollandse landschappen opgesteld voor de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en het gebied tussen IJmond en Zaanstad. Eén van de projecten uit de visie is het project ‘opstellen schetsplan Aagtenpark-Buitenlanden’.  Het recreatieschap is bezig met een visieschets voor de toekomstige inrichting van dit gebied en doet dit samen met de omgeving. Het bestuur is reeds naar twee bijeenkomsten geweest waar input gevraagd wordt en de plannen uit het uitvoeringsplan gepresenteerd worden. Vooralsnog lijken de plannen weinig invloed te hebben op het gebied waar wij vliegen. We blijven dit op de voet volgen en blijven aanhaken bij de toekomstige bijeenkomsten om gesprekspartner te blijven.

Van het bestuur

Er zijn een aantal werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en een aantal ontwikkelingen die gevolgd moeten worden. Genoeg te doen dus voor het bestuur.

De ondersteuning op ons boekhoudpakket, waar we de administratie van de ACH in voeren, houdt op. We hebben een goede opvolger geselecteerd maar dan begint het werk pas, het overbrengen van het ledenbestand, rekeningschema, saldibestanden, etc, etc. Komt bij dat we ons moeten verdiepen in de werking. We zijn ook bezig om onze bestanden in de cloud te plaatsen zodat we afscheid kunnen nemen van onze clubserver die veel onderhoud nodig heeft. Vraag maar eens aan Ronald. Deze migraties zorgen ervoor dat de continuïteit en beschikbaarheid van onze administratie geborgd is. Niet de leukste klus maar geeft wel rust.

Belangrijke data om te noteren: 

  • Algemene ledenvergadering is op donderdag 12 oktober.
  • Datum afsluiting vliegseizoen is op zaterdagavond 28 oktober.

Na de zomer willen we weer een ouderwets gezellige barbecue organiseren. Genoeg ruimte voor de deur. We onderzoeken de mogelijkheden en komen er in de volgende nieuwsbrief op terug.

Clubkleding

Hebben jullie dat ook voor het vliegen, keuze stress? Ik heb het dan niet over het vliegtuig maar over de kleding. Joop Mars heeft de ultieme oplossing: ACH tenue. Zo is er een hoodie, T-shirt en polo in de aanbieding. Niet heel goedkoop maar wel van goede kwaliteit en bovendien uniek.

Prijzen: 

borst logo 7.5 x 7.5         €7,50

rug logo 30 x 30                €13,50

Bedruk je beide zijden::

Hoodie €46,00         

(Hoodie €25,-   +  bedrukking voorzijde €7.50  + bedrukking achterzijde €13.50)

T-shirt   €30,00

Polo       €34,00

Ben je geïnteresseerd en wil je ook zo’n uniek exemplaar hebben stuur dan een app of bericht naar Joop Mars. Hij neemt de bestelling dan met je door.

In en buiten het clubgebouw

Naast het clubgebouw staat een grote boom met grote takken die ver uitsteken over het dak van ons clubgebouw. De boom, notabene een kerstboom met kluit die in het clubgebouw heeft gestaan, geeft veel naalden af die onze afvoer verstoppen. Afijn, de boom heeft aan een kant geen takken meer. Kris heeft met hulp van een paar leden de takken afgezaagd. Wellicht minder fraai maar hopelijk hebben we nu geen verstopte afvoeren meer (en geen lekkages).

Daar deze boom behoorlijk (te) groot wordt, is er ook het risico dat de fundatie van het gebouw beschadigd raakt,
We zijn in overleg om een kapvergunning aan te vragen om de boom in zijn geheel te verwijderen, en de risico op schade aan het pand te voorkomen.   Uiteraard zal er een mooi klein boompje worden terug geplaatst als de vergunning binnen is.

Rond de zomer gaat Joop Mars het clubgebouw eens goed schoonmaken. We houden het wel netjes bij maar dat is het dan ook wel. Ramen, gordijnen, kozijnen zijn toe aan een sopje. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd hoe sneller we klaar zijn. We komen er in een volgende nieuwsbrief op terug.

Volgen nieuwe regeling modelvliegen

Een andere activiteit van het bestuur is het volgen van de veranderende wetgeving inzake modelvliegen.Op dit moment is er nog van kracht de regeling modelvliegen. Gerelateerd aan de veranderende Europese wetgeving voor drones, (waar klassiek modelvliegen nu ook onder valt) is er een nieuwe wetgeving in voorbereiding.
Tot voor kort werd er door het ministerie van Infrastructuur en waterstaat van uitgegaan dat de Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen,  per 1 april 2023 in werking zou treden. Modelvliegclubs zouden per die datum een digitale aanvraag kunnen indienen voor een vergunning en erkenning als officieel vliegveld,  en de bestaande Regeling Modelvliegen zou per 1 september 2023 vervallen, zodat de clubs op dat moment met een vergunning volgens de nieuwe regeling verder zouden kunnen.

De datum van 1 april 2023 is niet door het ministerie gehaald. 
Van de zijde van de overheid is vernomen dat men nu mikt op 1 juni 2023 als ingangsdatum. Daaraan gekoppeld is dat de termijn van 1 september ook met twee maanden verschuift naar 1 november.

Het Model-handboek
Een ander aspect waar nog geen volledige duidelijkheid over is, betreft het Model-handboek. Clubs moeten bij hun vergunningaanvraag een handboek toevoegen waarin diverse zaken op gebied van veiligheid e.d. worden beschreven. Het is dan efficiënt om een basismodel te hebben waar IL&T niet inhoudelijk naar hoeft te kijken zodat de vergunningprocedure daar niet door wordtopgehouden. Na een intensieve voorbereiding in de afgelopen maanden door de KNVvL en de Limburgse modelvliegers federatie alsmede de SNMV (overkoepelend orgaan voor verenigingen welke niet bij de KNVvL zijn aangesloten),   een concept opgesteld en naar IL&T gestuurd waarbij een belangrijk uitgangspunt was dat verenigingen met zo min mogelijk extra regels en handelingen worden opgezadeld. De langjarige ervaringen met veiligheid binnen het modelvliegen zijn immers uitstekend. Wij hebben van  IL&T een concept-handboek toestuurt gekregen, maar er is voor zover wij weten op dit moment nog geen definitief model vastgesteld waar clubs in hun komende vergunningaanvraag gebruik van kunnen maken.

Wat komt er op ons af,
Het belangrijkste in dit eerste stadium is het hebben c.q. verkrijgen van een Verklaring van geen bezwaar (VGB) van de burgemeester van de gemeente waar het veld gelegen is. Wat wordt onder een VGB verstaan? Een ‘echte’ VGB, door de burgemeester afgegeven;Maar ook een ander gemeentelijk document waarbij de modelvliegactiviteiten feitelijk door de gemeente zijn geaccordeerd, zoals een milieuvergunning of een omgevingsvergunning. Als uw vereniging dat heeft, hoeft er geen afzonderlijke VGB te worden aangevraagd.Bij een poging om deze verklaring bij de gemeente aan te vragen, zijn we helaas niet geslaagd deze te bemachtigen, daar de dienstdoende ambtenaar nog niet van deze wetwijziging op de hoogte was gebracht. Nu ook een milieu vergunning een bewijs is, en ook het feit dat we in het bestemmingsplan zijn opgenomen, zal deze stap makkelijker maken.Recentelijk is er een Webinar geweest met het ministerie en IL &T, waar we uitleg hebben gehad en vragen konden worden gesteld.  Helaas is er met het voorgestelde concept handboek opgesteld door de KNVvL en de Limburgse modelvliegers federatie alsmede de SNMV (overkoepelend orgaan voor verenigingen welke niet bij de KNVvL zijn aangesloten) door beide ministeries niets met dit voorstel gedaan, en hebben hun eigen visie gepresenteerd.Vervelend was te vernemen dat als we alles wat er is voorgesteld vanuit beide organen, wordt modelvliegen wel heel moeilijk gemaakt.Wat voorbeelden zijn dat er veiligheid personen moeten worden benoemd en ingedragen in de documenten, welke bv de toestellen volledig keuren, en registraties gaan bijhouden,  tevens wordt er gesproken over vlieglogboeken bij te houden, het melden van incidenten aan officiële instanties etc., en het volledig beschrijven van alle veiligheid en vlieg procedures. Ook niet te vergeten is dat er gevraagd word om een kleine 500Euro te betalen voor de vergunning,   indien afgewezen zal er extra moeten worden betaald, hetzelfde voor eventueel noodzakelijke wijzigingen.De 3 koepelorganisaties hebben nu ook bezwaar aangemaakt tegen vele passages uit dit nieuwe handboek en de te maken kosten.

Naar verwachting gaat het nog wel enige tijd duren voordat vervolgplannen kunnen worden gepresenteerd, en zal de regeling modelvliegen zoals nu geldig worden verlengt. Tot zover de actualiteit.

Veel veilig vliegplezier toegewenst,
Het Bestuur.