Nieuwsbrief 2021-04

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode en de op stapel staande activiteiten.

De laatste nieuwsbrief dateert alweer van juni en in de tussentijd is er toch wel het een en ander te melden.

Op de eerste plaatst zijn de Covid maatregelen behoorlijk versoepeld. Jullie hebben dat zeker vanuit het landelijk nieuws meegekregen. Dat betekent dat het clubhuis ‘vlieg-verkeer’ ook weer is genormaliseerd hoewel de “box” begroeting is gebleven. 

In toenemende mate merken we dan ook dat het weer wat drukker wordt in ‘De Drossel’. Leuk als meer leden weer eens langskomen voor bouwadviezen en mooie vliegverhalen.

Veldzaken:

Door intensief onderhoud door onze hovenier is het weer een prachtig veld. Daar komt bij dat de maaiploeg wekelijks haar best heeft gedaan. Dat maakt dat we van de zomer (en nog steeds) een mooie grasmat hebben. Prachtige foto’s passeerde de diverse vliegapps met mais op de achtergrond en mooie vliegtuigen op de voorgrond.

Een enkeling maakt zelfs zijn tosti’s of bakte een pannenkoek op het veld. Het toppunt van genieten aldus de betreffende leden.

Hierbij nogmaals het aangepaste vlieggebied ivm Rorik volgens onderstaande afbeelding.

Samenvattend:

–          Vliegers stellen zich op bij de blauwe band.

–          Het vlieggebied wordt ten alle tijden gerespecteerd

–          Overschoot vinden plaats op de 2e helft van het veld,  dus niet vlak langs de hekken.

–          Er wordt alleen gevlogen met een geldig ACH brevet, of tezamen met een instructeur om te oefenen voor het brevet.

Voor de overige punten verwijzen we naar het veldregelement.

Wellicht een strenge boodschap maar wel noodzakelijk!   

In de vorige hebben we een oproep gedaan voor uitbreiding van de maaiploeg. Daarop heeft Erik Kessler gereageerd. Inmiddels heeft Erik met enige assistentie al 2 keer gemaaid. Tevens heeft Andre Baars zich weer beschikbaar gesteld. Uiteraard zijn we als bestuur (en jullie vast ook) heel blij mee. De maaiploeg is daarmee op sterkte.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar:

Met de komst van de nieuwe Dronewetgeving dient ons veld de status van geregistreerd vliegveld te hebben. We hebben de gemeente daarover aangeschreven maar tot op heden nog geen reactie ontvangen. Uiteraard heeft het onze aandacht. Gelukkig hebben we nog even tijd tot 2023.

Van de windvaan is niet veel meer over daarom hebben we een nieuw exemplaar gekocht. Tegelijktijdig hebben we ook van Maikel een windvaan gedoneerd gekregen. Binnenkort wappert er dus weer een mooie windvaan.  

Onderhoud clubgebouw.

Een aantal noeste clubleden heeft het bouwlokaal onder handen genomen. Onder de tafels was het een soort van grofvuil afdeling geworden. Alle overbodige spullen zijn inmiddels naar de stort gebracht. Het ziet er weer keurig uit. Dat geldt ook voor de toiletten die door Joop Mars weer goed riekend zijn gemaakt. 

Aan onze voordeur en voortuin is ook flink gewerkt. Thijs Versloot heeft de voordeur geschilderd en de voortuin is door Ron Vries onder handen genomen. Het ziet er weer netjes uit.

Uiteraard is het bestuur blij met deze initiatieven.

Overigens liggen er in het bouwlokaal een aantal kisten te wachten op een nieuwe eigenaar. Het zijn niet de meeste strakke vliegtuigen maar met wat aandacht kun je er leuk mee (nitro) vliegen. Nieuwsgierig geworden naar deze gratis kisten? Kom dan richting “De Drossel”.  

Algemene ledenvergadering 

Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Gezien de covid ontwikkelingen willen we weer fysiek bijeenkomen in “De Drossel”. De financiële jaarstukken zijn inmiddels al gereed en zelfs al gecontroleerd door de kascommissie. 

Initiatief Openstelling “De Drossel” op eerste woensdagmiddag van de maand.

Ron Vries heeft een voorstel ingediend om op de eerste woensdagmiddag van de maand het clubgebouw te openen voor bouwactiviteiten. Ron mikt daarbij op de wat oudere leden die liever overdag naar “De Drossel” komen. Als bestuur juichen we het initiatief toe mits het accent op bouwen ligt en er voldoende animo is. 

We zijn dan ook benieuwd of je geïnteresseerd bent en zo ja, dan graag een berichtje naar info@aeroclubheemskerk.nl

We gaan de reacties verzamelen en houden jullie uiteraard op de hoogte.😊