Nieuwsbrief 2022-01

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode, 

Een nieuw jaar

Het bestuur wenst jullie allen de beste wensen voor 2022. Dat het voor een ieder maar een gezond en gelukkig jaar mag worden. Helaas speelt de Covid-19 beperkingen ons allemaal nog parten. Thuis, op het werk en dus ook binnen onze vereniging. Het is niet anders. 

Soms is er iemand van het bestuur in het clubgebouw om het e.e.a. te controleren. Afgelopen weekend heeft Ronald de ronde gemaakt en heeft samen met Conny stof gezogen en aardig wat schoongemaakt, waarvoor dank.  Het is afwachten wanneer we weer gebruik van het clubhuis kunnen maken. Zoals jullie weten volgen we hierin de regels van het kabinet. 

Wordt er gebouwd aan nieuwe kisten? Zijn het motorkisten, zwevers? Ook het bestuur is heel benieuwd of er thuis nog gebouwd wordt. Graag horen we van jullie bouwactiviteiten. Heb je leuke foto’s, ervaringen of verhalen? We horen het graag!

Gezien het weer wordt er momenteel weinig gevlogen maar er zijn altijd “Die hards”, zo ook op 1 januari.

Traditioneel waren er weer een aantal leden die de eerste vlucht van het nieuwe jaar wilde maken met Marcel van de Burgt (wederom) voorop. Daarnaast Maikel Hoek en Ewald Strijdonck onder toeziend oog van Ronald Rijkhoff.

Formele afsluiting Algemene ledenvergadering 2020-2021:

Tezamen met de vorige nieuwsbrief (2021-07) hebben jullie ook alle (financiële) jaarstukken ontvangen. Op de stukken kon individueel en/of collectief gereageerd worden. Ook was het mogelijk om een voorstel in te dienen en je beschikbaar te stellen als bestuurslid.

Het bestuur heeft op de jaarstukken geen reacties ontvangen. 

Wel zijn er twee algemene vragen ingediend over de plaatsing van de hekken en een verzoek tot verruiming van de vliegtijden. Uiteraard zijn beide vragen beantwoord. De vliegtijden waren overigens ook als voorstel van het bestuur ingediend. 

Net als vorig jaar zijn er nagenoeg geen vragen dan wel voorstellen ingediend. Fijn dat de stukken blijkbaar zo duidelijk zijn. Uiteraard hopen we in 2022 weer fysiek bij elkaar te komen in “De Drossel”. Dat maakt het toch een stuk interactiever en gezelliger.

Het volledige bestuur gaat, in dezelfde samenstelling, ook in 2022 met frisse zin aan de slag. 

Concreet: er zijn dus geen voorstellen gedaan, vragen gesteld over de stukken en ook geen leden die een bestuursfunctie ambiëren. Een stemming is dus ook niet aan de orde. Bij deze is dus ook Stan Brouwer benoemd als nieuw lid in de kascontrole commissie.

Graag hadden we het persoonlijk gedaan, maar middels deze nieuwsbrief willen we uiteraard ook  Leen de Vries bedanken voor zijn inzet in de kascontrole functie welke hij de afgelopen 2 jaar heeft vervult.    Leen,  nogmaals dank hiervoor.

Hiermee ronden we het verenigingsjaar 2020-2021 af en willen we jullie danken voor het vertrouwen in het bestuur.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk