Nieuwsbrief 2021-02

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode. Een periode die niet echt in het teken van vliegen stond. 

Op de eerste plaats hopen wij als bestuur nog steeds dat het jullie goed gaat. Het is een bizarre tijd. Een ieder heeft zo zijn verhalen en met elkaar moeten we maar het beste er van maken. Zoals jullie wellicht weten is ons clubgebouw nog steeds volledig gesloten. Uiteraard houden we een ‘oogje in het zeil’. Dat is ook wel nodig geweest want met de kortstondige vorst is toch uit voorzorg het water afgesloten. Wat dat betreft is het weer ook bizar. Zo is het -12 graden en zo is het +18 graden. Wat een tegenstellingen. Van sneeuw op het veld tot een haast zomerse dag. Ondanks de vrieskou werd er gevlogen, vraag maar aan Maikel.

Vliegtuig met geprinte ski’s van Maikel Hoek 
Winterse dagen op het veld.
Een week later werd er wederom gevlogen. Fijn dat we in deze tijd in ieder geval naar het veld kunnen om te vliegen (uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen).
Waar is de sneeuw gebleven?

Ontwikkelingen Rijk van Rorik.

De ontwikkelingen van Het Rijk van Rorik volgen we al geruime tijd nauwlettend. Recentelijk heeft Het Rijk van Rorik vergunning aangevraagd bij de gemeente Beverwijk voor het realiseren van een fietshotel, restaurant en (overnachting) lodges. 

De aanvraag en alle onderliggende documenten hebben we opgevraagd en getoetst aan het geldend bestemmingsplan. In het vingerend bestemmingplan staat precies omschreven welke ontwikkelingen er in het gebied gerealiseerd mogen worden. 

Omdat de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan heeft het bestuur dan ook  besloten geen stappen te zetten. 

Het feit dat ze wellicht (geluid)overlast kunnen ervaren is overigens geen argument om bezwaar te maken. 

In datzelfde bestemmingsplan wordt de Aeroclub Heemskerk nadrukkelijk vermeld. Wij hebben dus te dealen met onze buren zij met ons.

Overigens worden alle bovengenoemde bouwwerken gerealiseerd binnen de cirkel van de aarden wal.

Wettelijke zaken

Het bestuur heeft het met alles druk behalve met lekker vliegen. Wat speelt er zoal: 

·         Recentelijk ontvingen we een mail  van de omgevingsdienst of we nog steeds voldoen aan de eisen van onze horeca vergunning. Een hoop gedoe en geregel.Certificaten en diploma’s inventariseren en actualiseren maar uiteindelijk hebben we alles kunnen indienen. 

·         Per 1 juli treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. 

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Het een en ander houdt in dat we de nieuwe wet moeten toetsen aan de bestaande statuten. Zeker is dat de huidige statuten aangepast en goedgekeurd moeten worden door de leden. 

Vervolgens moeten we als voltallig bestuur naar de notaris om de nieuwe statuten te laten bekrachtigen. Wordt vervolgd dus.

·         Met de komst van de nieuwe dronewet is het op termijn ook noodzakelijk om een zo genaamde “verklaring van geen bezwaar” voor ons vliegveld te hebben. Hiervoor moeten we contact met de gemeente Beverwijk opnemen.

Registratie vliegtuig

In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van de nieuwe regelgeving rondom drones en modelvliegtuigen. Het is dus noodzakelijk dat ieder lid met een vliegtuigtuig zich registreert bij de RDW. 

Dat kan via link. Het bestuur wijst jullie er nogmaals op dat dit een eigen verantwoordelijkheid is. Bij controle dien je te beschikken over een geldig brevet en (RDW)registratie. 

Via steekproeven zal ook het bestuur hier op toezien omdat het niet voldoen aan de eisen mogelijk de club als geheel kan schaden.

Veldzaken

De oprit (direct langs de weg) is door kerende voertuigen veranderd in een modderpoel.

Uiteraard willen we hier wat aan doen maar laten we dan afspreken dat we hier zelf niet meer keren.

Natuurlijk streven we naar een mooie grasmat voordat de lente begint. De maaimachine krijgt op dit moment  een grote beurt. Zal je net zien dat het prachtig weer is J. De verwachting is dat de maaimachine over ongeveer 10 dagen weer gereed is. 

Het maairooster is ook weer afgerond. Heel fijn dat alle maaiers ook voor dit seizoen weer voor jullie aan de slag gaan.     

Met vriendelijke groet,

Bestuur ACH

Nieuwsbrief 2021-01

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode. In deze nieuwsbrief informatie over de verplicht registratie van je drone/vliegtuig. 

Een nieuw jaar

Op de eerste de beste wensen voor 2021. Dat het voor een ieder maar een gezond en gelukkig jaar mag worden. Zijn jullie het ook allemaal zat met die Covid-19? Naast de vrees op Corona geen gezellige clubavonden met bier en bitterballen. Geen gezaag en geknutsel in het bouwlokaal. 

Soms is er iemand van het bestuur in het clubgebouw om te controleren of alles nog in orde is. Hopelijk gaat de vaccinatie een einde maken aan het virus en de lockdown. Vooralsnog is het afwachten op betere tijden, we houden jullie op de hoogte als er iets verandert. Als bestuur zijn we uiteraard benieuwd of de huidige periode wordt gebruikt voor het bouwen van nieuwe kisten.

Op ons vliegveld wordt, met in achtneming van de Corona regels, nog steeds gevlogen. Zo nu en dan is het prachtig weer zoals afgelopen zaterdag. Wel goed rekening houden met de laagstaande zon! 

Nieuwe regelgeving rondom drones en modelvliegtuigen

Wellicht hebben jullie het al gelezen of gehoord maar met ingang van heden (formeel per  31-12-2020) gelden er nieuwe Europese regels voor het vliegen met drones én modelvliegtuigen. De overheid wil meer controle (toezicht en handhaving) krijgen op het luchtruim. Critici noemen het geldklopperij. Eigenaren van een drone dan wel modelvliegtuig dienen zich namelijk te registreren en daar zijn kosten aan verbonden. Na het registreren ontvang je een registratienummer. Dit nummer dien je op of in je vliegtuig te vermelden.

Het registreren verloopt via de RDW waar ook meer informatie over dit onderwerp te vinden is. Voor leden die ook buiten ons vliegveld vliegen, de zgn. wildvliegers, is een EU erkend vliegbewijs in de categorie A1/A3 noodzakelijk.

Vlieg je alleen op ons eigen vliegveld dan is het niet nodig maar moet je wel je clubbrevet kunnen tonen. Indien je brevet zoek is dan mag je een berichtje (met pasfoto) sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl. Wij zorgen dan voor een nieuw brevet. 

Het bestuur vindt het noodzakelijk dat een ieder zich registreert. Hiermee voorkomen we een hoop gedoe bij controle op het veld wat zeker een keer gaat gebeuren want zoveel modelvliegvelden zijn er ook weer niet. Wellicht kleven er ook juridische aspecten aan indien je bij schade als eigenaar niet geregistreerd staat maar dat moet uiteraard nog blijken. Kortom registreer je en zorg voor een clubbrevet voordat je gaat vliegen. 

Voor alle leden: een exploitantennummer aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer kan via deze link     

Voor de “Wildvliegers”: een Nederlands vliegbewijs aanvragen bij een erkende opleidingsinstituten kan via deze link hier

Succes met registreren.

In onderstaande afbeelding tref je een uitgebreide beschrijving van de nieuwe regels.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Drone PreFlight

Drone PreFlight is een digitaal hulpmiddel om je te helpen beslissen waar je veilig met je drone kan vliegen in de categorie Open (A1/A3 en A2) en Specific.

De informatie in deze web-app bevat geen juridisch advies of informatie die als zodanig kan worden beschouwd. Je kunt de nieuwe regels voor gebruik van drones vinden op deze website van de Rijksoverheid:

Rijksoverheid Cat. Open (A1/A3 en A2)

Rijksoverheid Cat. Specific

Rijksoverheid Modelvliegen

Behoefte aan meer uitleg? Kijk op: Drone PreFlight Kennisbank

Klik op het plaatje voor een overzicht.

Nieuwsbrief 2020-08

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Coronamaatregelen

Zoals jullie weten heeft het kabinet gister nog strengere maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Een van de maatregelen is het volledig sluiten van alle horeca gelegenheden (restaurant, cafés, etc). 

De sportkantines waren in de vorige aanscherping al gesloten. Voor ons clubgebouw betekent dit dat het bargedeelte afgesloten zal worden voor de komende 4 weken. Dat geldt ook voor de leden die bardienst draaien. Geen toegang dus! 

Het bouwgedeelte blijft open maar alleen onder strikte voorwaarden, te weten:

Alleen open voor leden die willen bouwen, bezoek voor een praatje kan dus helaas even niet.

Het maximum aantal leden mag niet meer dan 6 personen zijn (dus iemand met een sleutel en 5 leden die willen bouwen).

Wil je bouwen? Stuur dan een verzoek naar info@aeroclubheemskerk.nl. Je wordt dan toegevoegd aan de WhatsApp “ACH BOUWGROEP”. Binnen deze app kunnen dan onderlinge afspraken worden gemaakt zodat je weet of er plaatst is.

Registratie (gezondheidscheck en contactonderzoek) en RIVM afspraken bij binnenkomst.

Geen leuke maatregelen maar gezien de ernst van de situatie een noodzakelijk gevolg.

De nieuwe maatregelen hebben voor het veld geen gevolgen anders dan de RIVM maatregelen

Vandalen op het veld

Een aantal leden hebben het wellicht al gezien of waren geïnformeerd over het feit dat we de laatste weken getroffen zijn door vandalisme op het veld. Er is vermoedelijk met Quads op het veld gecrost wat diepe sporen heeft achtergelaten.

Helaas is dit vannacht weer gebeurd en heeft nu meer schade achtergelaten dan de vorige keren.

Deze mededeling is ervoor om jullie te waarschuwen dat vliegen met toestellen die een grondstart moeten maken nu heel lastig wordt.

Het bestuur is al bezig met maatregelen en heeft al de eerste stappen gezet waaronder aangifte bij de politie. In een later stadium zullen we jullie informeren over de details.

Indien je gaat vliegen, houd dan rekening met de veldsituatie, dat voorkomt teleurstellingen nu er even een beperking is op wat mogelijk is qua starten en landen.

In een later stadium komen we met een plan hoe we, in overleg met onze hovenier het veld kunnen repareren. Mogelijk dat we jullie hierbij dan hard nodig hebben.

image002.jpg
cid:7F38AC4F-53CC-40BC-A19F-1B58167A581D

Algemene ledenvergadering

Zoals het er nu naar uitziet zal er voorlopig geen algemene ledenvergadering in het clubgebouw mogen plaatvinden. Gezien de maximale groepsgrootte van 30 personen is uitwijk ook geen optie.

Een videoconference met bv Zoom is, gezien het aantal leden, ook geen optie.

Gegeven de bijzondere omstandigheden zal het per e-mail afgehandeld worden. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Stay safe.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-07

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen heeft het kabinet gister voor de komende 3 weken aanvullende maatregelen getroffen. Voor het veld heeft dit geen gevolgen maar voor het clubgebouw wel. In ons vorig contact met de gemeente is bepaald dat het gebruik van ons clubgebouw meer past onder het regime van de horeca dan onder het regime van de sportclubs.  

Concreet betekent dit het volgende:

·         Vanaf 21:00 uur mogen nieuwe bezoekers niet naar binnen.

·         Om 22:00 uur moet het clubgebouw afgesloten worden. Voor die tijd worden leden verzocht te vertrekken.  

·         Een ieder dient zich bij binnenkomst te registeren (gezondheidscheck en contactonderzoek). Dit geldt ook voor bezoek van alleen het bouwlokaal. Bij binnenkomst in de centrale hal liggen de formulieren op tafel. 

Verder gelden nog steeds de door de RIVM opgelegde regels, te weten:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ben je of zijn er huisgenoten ziek, dan blijf je thuis.

We gaan er vanuit dat een ieder de nieuwe opgelegde regels respecteert. Uiteraard volgen we, net als jullie, de ontwikkelingen op dit gebied en zullen communiceren indien de maatregelen weer wijzigen.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-06

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Coronaperikelen

Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar de coronaperikelen blijven ons bezighouden. Op de eerste plaats voor onze eigen gezondheid en dat anderen. Ook de omgang met anderen, ons werk, wellicht vakanties en andere plannen waar een ieder mee bezig is. 

Ook binnen het bestuur denken we na over onze aanpak. Wat kan en mag wel en wat niet. Als bestuur hebben we de richtlijnen van de overheid opgevolgd. We hebben daarnaast ook contact gehad met de gemeente. We zijn geen sportclub met een kantine maar ook geen klaverjasclub. Afijn, het veld en het clubhuis zijn weer toegankelijk voor de leden en daar wordt intensief gebruik van gemaakt. De 1,5 mtr dienen we daarbij aan te houden en het is aan een ieder om daar verstandig mee om te gaan. Hopelijk vervallen we niet weer in een lock down.          

Veld

Het is jullie vast wel opgevallen, het vliegveld ligt er goed bij. De inspanningen door onze hovenier zijn niet voor niets geweest. We hebben nog een kleine sleuf aan de slootkant maar ook die zal aangepakt gaan worden. Het veld is mooi vlak en onkruid is minimaal. Het veld wordt dan ook optimaal benut en dat is een goede zaak. 

Onze nieuwe buren van het Rijk van Rorik zien (en horen) ook steeds meer onze vliegtuigen. Dat is een logische gevolg van de intensivering van het vliegen in de zomermaanden. Die nieuwsgierigheid leidt tot bezoekjes en vragen op ons veld. Belangstelling is natuurlijk altijd goed maar we willen als bestuur eenduidig  antwoord geven op de gestelde vragen. We willen daarmee voorkomen dat onze nieuwe buren met onjuiste feiten/informatie met het bestuur het gesprek willen aangaan. Mocht je dus bezoek op het veld krijgen en je hebt het idee dat het onze nieuwe buren zijn verwijs ze dan naar het bestuur. Overigens gaan we binnenkort weer in gesprek met de verschillende partijen.

De maaimachine gaat weer als een speer. De grote beurt en een laatste aanpassing aan de snaar maken het verschil op het veld. Het wordt bijna een hobby op zich dat maaien ?.   

Clubhuis            

Zoals jullie weten is het clubhuis Coronaproef gemaakt. Stickers en looproutes helpen om de juiste weg te bewandelen. Er wordt weer gebouwd (vaak gerepareerd) en heel wat verhalen worden gedeeld aan de bar. We kunnen voldoende afstand bewaren. Uiteraard ben je van harte welkom! 

Maar of de jaarlijkse feestavond kan doorgaan is natuurlijk nog even de vraag. 

Het bestuur wenst jullie fijne (vakantie) dagen. Wellicht ging de droomreis niet door maar het alternatief (lekker vliegen op ons mooie veld) is niet verkeerd. Sommige leden nemen zelfs hun Egg barbecue mee om lekker te genieten van het vliegen, de ontspanning en het eten natuurlijk.

Hoewel, genieten??

Het bestuur ACH

Nieuwsbrief 2020-05

Beste leden,

Het bestuur hoopt dat het jullie allen goed gaat. 

In de laatste nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd dat we richtlijnen van de overheid aanhouden. Dit geldt voor zowel het veld als het clubgebouw.

Het Veld:

Het veld is intussen weer opengesteld om te vliegen,  dit onder de voorwaarden welke gesteld zijn door de overheid. 

Er wordt weer actief gevlogen en de regels worden goed nageleefd.  Een compliment aan een ieder.

Het Gebouw:

We hebben toestemming gekregen van de Gemeente om onze activiteiten in de Drossel weer op te starten.

Met ingang van hedenavond 4 Juni, zal het gebouw weer opengaan.

Uiteraard houden we ons hier ook aan de RIVM maatregelen,

Een ieder kent ze waarschijnlijk wel, maar toch voor de herhaling:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ben je of zijn er huisgenoten ziek, dan blijf je thuis.

Graag zien we jullie weer verschijnen op een van onze mooie locaties,  Het veld of in “De Drossel”

Blijf gezond 

Het bestuur.

Aero Club Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-04

Beste leden,

Het bestuur hoopt dat het jullie allen goed gaat. In de laatste nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd dat we de richtlijnen van de overheid aanhouden. Dit geldt voor zowel het veld als het clubgebouw en niet zonder reden.

We gaan er van uit, dat een ieder de toespraak van Mark Rutte op 6 Mei heeft gevolgd, en dat we in een periode aanbelanden waarin de strikte corona maatregelen stapsgewijs weer wat worden versoepeld.

In deze barre tijden zijn we dan ook verheugd over de aanmelding van een tweetal nieuwe leden. 

We zijn ook zeer verheugd over de donatie van de Bloemendaalse ModelVliegClub (BMVC). Deze club is enige tijd geleden ontbonden en in hun statuten was opgenomen dat het overgebleven saldo besteedt moest worden aan het stimuleren van modelvliegen in de omgeving. Naast de ACH zijn er nog een tweetal verenigingen verrast. Het gaat om een bedrag van €250. Het vrijblijvende verzoek was wel om meer de samenwerking op te zoeken in de vorm van gastvliegen ed. Aan dat verzoek wil het bestuur graag meewerken met inachtneming van onze regels.  

Het Veld: Het veld zal met ingang van 11 Mei weer toegankelijk zijn om te vliegen, onder de voorwaarden welke gesteld zijn door de overheid. Dit houdt in: 

1.5 meter afstand houden van elkaar

Ondanks dat we elkaar lang niet gezien hebben, geen handen schudden, “hugs” of zg. boks groet brengen.

Aanvullend willen we, naast deze door de overheid opgelegde gedragsregels, 2 andere regels hanteren:

Maximaal 3 piloten bij de “blauwe band” tijdens het vliegen,  dit om toch onderling communicatie te houden als we aan het vliegen zijn, en dat houdt in dat bij 3 personen we toch al gauw 5-6 meter bij elkaar vandaan staan.

Geen toestellen opstellen achter de blauwe band aan de flight strip. Als de piloten aan de andere kant staan kan de 1.5 meter onvoldoende gehanteerd worden.

Uiteraard verwachten we van een ieder dat deze regels gerespecteerd worden.

We moeten jullie derhalve erop wijzen dat er bij overtredingen nog steeds boetes uitgedeeld kunnen worden door de controlerende instanties, 380 Euro persoonlijk voor iedere overtreder, en 4.000 Euro voor de vereniging.

Het Clubgebouw: Over het gebruik van het clubgebouw bestaat nog wat onzekerheid. We gaan vooralsnog uit van openstelling op 1 Juni. Wij zullen je daar binnenkort, en over eventuele aanvullende regels, nader informeren.  Met de barkeepers gaan we in overleg en zij zullen extra informatie ontvangen. Na openstelling gelden ook hier de door de RIVM opgelegde regels. Heb je verschijnselen van verkoudheid en/of griep kom dan niet en blijf thuis! 

Uiteraard kijken we er ook naar uit om met elkaar weer van gedachte te wisselen over deze afgelopen periode, en wellicht mooie projecten te bewonderen die in de Corona periode gebouwd zijn. De eerste bouwavond wordt dus nog gecommuniceerd. 

Nieuwe Buren:

Wellicht zijn jullie recentelijk nog langs het veld gefietst of gelopen. Het zal je dan vast niet ontgaan zijn dat er activiteiten aan de rand van ons vlieggebied plaatsvinden. 

Dit Project heet het “Rijk van Rorik” en het centrum hiervan komt te liggen aan het einde van het fietspad langs ons veld. Het gebied, dat zij bestrijken met diverse activiteiten, loopt van de paaltjes op het pad langs het veld t/m de parkeerplaats aan de andere ingang van het fietspad, zie onderstaande tekening ter verduidelijking.

Om vliegbewegingen over het “centrum” te vermijden is het noodzakelijk om het toegewezen vlieggebied iets wat aan te passen volgens de rode lijn in bovenstaande tekening. Dit is uiteraard om te voorkomen dat we over concentraties van personen vliegen.

Voor meer details over de geplande activiteiten van het “Rijk van Rorik” verwijzen we je naar hun website https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=42302

Het bestuur is in contact met de beheerders, de gemeente, en het RAUM. Deze laatste instantie is de beheerder van het gehele gebied waar ook de ACH onder valt.

Met klem verzoeken wij jullie om deze aanpassing te respecteren, daar we op dit moment als “goede buren” in overleg zijn over de detail invullingen van hun plan, en onze belangen als ACH.

Houd je aan de afspraken, vlieg veilig, geniet er weer van en tot snel op het veld of in “de Drossel”

Bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-03

Beste leden,

Het bestuur hoopt dat het jullie allen goed gaat. Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Thuis, binnen het gezin, of elders buiten de deur. Gezondheid is een belangrijk goed! We moeten ons voorbereiden op de 1,5 mtr richtlijnen. In de toespraak van afgelopen maandag was premier Rutte nog stellig “houdt vol”. En dat valt niet altijd mee. Thuis hebben we het inmiddels wel gezien ook al is het prachtig zonnig en droog weer. De meeste klusjes zijn wel gedaan en het merendeel van de bouwpakketten zullen wel gereed zijn. Vliegen op het veld lonkt. Het veld is immers groot genoeg om 1,5 mtr afstand te houden zou je zeggen. Andere vliegclubs worstelen ook met deze vraag. Sommige vliegclubs zijn of gaan weer open terwijl andere vliegclubs gesloten blijven. Het bestuur houdt het allemaal nauwlettend in de gaten maar de richtlijnen van de overheid zijn leidend in de besluitvorming. Desalniettemin hebben we onze situatie uiteengezet aan de overheid. Een passage van het antwoord uit de mail van de Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid luidt als volgt:

‘Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van groepen tegen te gaan. De regels zijn erop gericht het dagelijks leven mogelijk te houden én te voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan. Tegen groepen van meer dan twee personen kan worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt. Het maakt daarbij niet uit of zij elkaar toevallig zijn tegengekomen of dat zij hebben afgesproken’.

Het bestuur heeft dan ook besloten om voorlopig zowel het clubgebouw als het veld gesloten te houden voor activiteiten. Hopelijk komt het RIVM in mei, of eerder, met versoepelde regels, zodat we wellicht weer kunnen vliegen. We wachten gespannen af. Gebeurt er dan helemaal niets?

Jazeker wel. Zo wordt het clubgebouw periodiek even gecontroleerd of alles nog in orde is en het veld wordt wekelijks gemaaid (daar hebben we een uitzondering voor gemaakt, met dank aan de maaiers). Daarnaast vindt er zondag de 26e een geluidsmeting plaats als onderdeel van onze omgevingsvergunning. Er vindt dan één vlucht plaats zonder publiek. Keerzijde van het prachtige droge weer is de conditie van het veld. De firma Denneman werkt ook aan het veld maar de droogte maakt bewerken op dit moment lastig. Het wachten is op een paar stevige regenbuien (zal je net zien dat we dan weer mogen vliegen). Weet dat de conditie van het veld de hoogste aandacht van het bestuur heeft.

Tot slot nog een laatste mededeling. Volgende week kun je de half jaarlijkse factuur van de contributie verwachten. Het bestuur heeft het hier best wel lastig mee want enerzijds kunnen we nu even niet vliegen en anderzijds kunnen we ons voorstellen dat de inkomsten thuis ook tegen kunnen vallen. Helaas maken we als club nu ook kosten zoals bv veldonderhoud en een grote beurt en reparatie van de grasmaaier. Tevens vallen (bar) inkomsten weg. Vandaar dat we toch besloten hebben om de facturen te gaan versturen. Indien het betalen van de contributie problemen geeft schroom dan niet om een bericht te sturen naar Info@aeroclubheemkerk.nl. Samen bedenken we dan een oplossing.

#Safe of home en blijf gezond.

Bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-02

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen heeft het kabinet vanmiddag het besluit genomen dat scholen, (sport)clubs en horeca tot zondag 6 april de deuren moet sluiten.

Het bestuur kan niet anders dan dit besluit overnemen hoe vervelend dit ook is.

Het clubgebouw zal dan ook tot die tijd gesloten zijn.

Het bestuur heeft ook het besluit genomen om het vliegveld te sluiten. Misschien komt het vreemd over (want buiten) maar een treffen op het veld is onwenselijk en (wellicht) niet te voorkomen. Dit is overigens in lijn met andere clubs met een buitensport. Het besluit van het kabinet is daarin duidelijk.

Wij verzoeken een ieder om zijn verantwoordelijk te nemen en het besluit te respecteren.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte maar leidend zijn de richtlijnen van het kabinet en het RIVM.

Het is niet anders.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Aeroclub Heemskerk