Nieuwsbrief 2020-04

Beste leden,

Het bestuur hoopt dat het jullie allen goed gaat. In de laatste nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd dat we de richtlijnen van de overheid aanhouden. Dit geldt voor zowel het veld als het clubgebouw en niet zonder reden.

We gaan er van uit, dat een ieder de toespraak van Mark Rutte op 6 Mei heeft gevolgd, en dat we in een periode aanbelanden waarin de strikte corona maatregelen stapsgewijs weer wat worden versoepeld.

In deze barre tijden zijn we dan ook verheugd over de aanmelding van een tweetal nieuwe leden. 

We zijn ook zeer verheugd over de donatie van de Bloemendaalse ModelVliegClub (BMVC). Deze club is enige tijd geleden ontbonden en in hun statuten was opgenomen dat het overgebleven saldo besteedt moest worden aan het stimuleren van modelvliegen in de omgeving. Naast de ACH zijn er nog een tweetal verenigingen verrast. Het gaat om een bedrag van €250. Het vrijblijvende verzoek was wel om meer de samenwerking op te zoeken in de vorm van gastvliegen ed. Aan dat verzoek wil het bestuur graag meewerken met inachtneming van onze regels.  

Het Veld: Het veld zal met ingang van 11 Mei weer toegankelijk zijn om te vliegen, onder de voorwaarden welke gesteld zijn door de overheid. Dit houdt in: 

1.5 meter afstand houden van elkaar

Ondanks dat we elkaar lang niet gezien hebben, geen handen schudden, “hugs” of zg. boks groet brengen.

Aanvullend willen we, naast deze door de overheid opgelegde gedragsregels, 2 andere regels hanteren:

Maximaal 3 piloten bij de “blauwe band” tijdens het vliegen,  dit om toch onderling communicatie te houden als we aan het vliegen zijn, en dat houdt in dat bij 3 personen we toch al gauw 5-6 meter bij elkaar vandaan staan.

Geen toestellen opstellen achter de blauwe band aan de flight strip. Als de piloten aan de andere kant staan kan de 1.5 meter onvoldoende gehanteerd worden.

Uiteraard verwachten we van een ieder dat deze regels gerespecteerd worden.

We moeten jullie derhalve erop wijzen dat er bij overtredingen nog steeds boetes uitgedeeld kunnen worden door de controlerende instanties, 380 Euro persoonlijk voor iedere overtreder, en 4.000 Euro voor de vereniging.

Het Clubgebouw: Over het gebruik van het clubgebouw bestaat nog wat onzekerheid. We gaan vooralsnog uit van openstelling op 1 Juni. Wij zullen je daar binnenkort, en over eventuele aanvullende regels, nader informeren.  Met de barkeepers gaan we in overleg en zij zullen extra informatie ontvangen. Na openstelling gelden ook hier de door de RIVM opgelegde regels. Heb je verschijnselen van verkoudheid en/of griep kom dan niet en blijf thuis! 

Uiteraard kijken we er ook naar uit om met elkaar weer van gedachte te wisselen over deze afgelopen periode, en wellicht mooie projecten te bewonderen die in de Corona periode gebouwd zijn. De eerste bouwavond wordt dus nog gecommuniceerd. 

Nieuwe Buren:

Wellicht zijn jullie recentelijk nog langs het veld gefietst of gelopen. Het zal je dan vast niet ontgaan zijn dat er activiteiten aan de rand van ons vlieggebied plaatsvinden. 

Dit Project heet het “Rijk van Rorik” en het centrum hiervan komt te liggen aan het einde van het fietspad langs ons veld. Het gebied, dat zij bestrijken met diverse activiteiten, loopt van de paaltjes op het pad langs het veld t/m de parkeerplaats aan de andere ingang van het fietspad, zie onderstaande tekening ter verduidelijking.

Om vliegbewegingen over het “centrum” te vermijden is het noodzakelijk om het toegewezen vlieggebied iets wat aan te passen volgens de rode lijn in bovenstaande tekening. Dit is uiteraard om te voorkomen dat we over concentraties van personen vliegen.

Voor meer details over de geplande activiteiten van het “Rijk van Rorik” verwijzen we je naar hun website https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=42302

Het bestuur is in contact met de beheerders, de gemeente, en het RAUM. Deze laatste instantie is de beheerder van het gehele gebied waar ook de ACH onder valt.

Met klem verzoeken wij jullie om deze aanpassing te respecteren, daar we op dit moment als “goede buren” in overleg zijn over de detail invullingen van hun plan, en onze belangen als ACH.

Houd je aan de afspraken, vlieg veilig, geniet er weer van en tot snel op het veld of in “de Drossel”

Bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-03

Beste leden,

Het bestuur hoopt dat het jullie allen goed gaat. Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Thuis, binnen het gezin, of elders buiten de deur. Gezondheid is een belangrijk goed! We moeten ons voorbereiden op de 1,5 mtr richtlijnen. In de toespraak van afgelopen maandag was premier Rutte nog stellig “houdt vol”. En dat valt niet altijd mee. Thuis hebben we het inmiddels wel gezien ook al is het prachtig zonnig en droog weer. De meeste klusjes zijn wel gedaan en het merendeel van de bouwpakketten zullen wel gereed zijn. Vliegen op het veld lonkt. Het veld is immers groot genoeg om 1,5 mtr afstand te houden zou je zeggen. Andere vliegclubs worstelen ook met deze vraag. Sommige vliegclubs zijn of gaan weer open terwijl andere vliegclubs gesloten blijven. Het bestuur houdt het allemaal nauwlettend in de gaten maar de richtlijnen van de overheid zijn leidend in de besluitvorming. Desalniettemin hebben we onze situatie uiteengezet aan de overheid. Een passage van het antwoord uit de mail van de Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid luidt als volgt:

‘Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van groepen tegen te gaan. De regels zijn erop gericht het dagelijks leven mogelijk te houden én te voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan. Tegen groepen van meer dan twee personen kan worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt. Het maakt daarbij niet uit of zij elkaar toevallig zijn tegengekomen of dat zij hebben afgesproken’.

Het bestuur heeft dan ook besloten om voorlopig zowel het clubgebouw als het veld gesloten te houden voor activiteiten. Hopelijk komt het RIVM in mei, of eerder, met versoepelde regels, zodat we wellicht weer kunnen vliegen. We wachten gespannen af. Gebeurt er dan helemaal niets?

Jazeker wel. Zo wordt het clubgebouw periodiek even gecontroleerd of alles nog in orde is en het veld wordt wekelijks gemaaid (daar hebben we een uitzondering voor gemaakt, met dank aan de maaiers). Daarnaast vindt er zondag de 26e een geluidsmeting plaats als onderdeel van onze omgevingsvergunning. Er vindt dan één vlucht plaats zonder publiek. Keerzijde van het prachtige droge weer is de conditie van het veld. De firma Denneman werkt ook aan het veld maar de droogte maakt bewerken op dit moment lastig. Het wachten is op een paar stevige regenbuien (zal je net zien dat we dan weer mogen vliegen). Weet dat de conditie van het veld de hoogste aandacht van het bestuur heeft.

Tot slot nog een laatste mededeling. Volgende week kun je de half jaarlijkse factuur van de contributie verwachten. Het bestuur heeft het hier best wel lastig mee want enerzijds kunnen we nu even niet vliegen en anderzijds kunnen we ons voorstellen dat de inkomsten thuis ook tegen kunnen vallen. Helaas maken we als club nu ook kosten zoals bv veldonderhoud en een grote beurt en reparatie van de grasmaaier. Tevens vallen (bar) inkomsten weg. Vandaar dat we toch besloten hebben om de facturen te gaan versturen. Indien het betalen van de contributie problemen geeft schroom dan niet om een bericht te sturen naar Info@aeroclubheemkerk.nl. Samen bedenken we dan een oplossing.

#Safe of home en blijf gezond.

Bestuur Aeroclub Heemskerk

Nieuwsbrief 2020-02

Beste leden,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van nieuws vanuit onze vereniging.

Om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen heeft het kabinet vanmiddag het besluit genomen dat scholen, (sport)clubs en horeca tot zondag 6 april de deuren moet sluiten.

Het bestuur kan niet anders dan dit besluit overnemen hoe vervelend dit ook is.

Het clubgebouw zal dan ook tot die tijd gesloten zijn.

Het bestuur heeft ook het besluit genomen om het vliegveld te sluiten. Misschien komt het vreemd over (want buiten) maar een treffen op het veld is onwenselijk en (wellicht) niet te voorkomen. Dit is overigens in lijn met andere clubs met een buitensport. Het besluit van het kabinet is daarin duidelijk.

Wij verzoeken een ieder om zijn verantwoordelijk te nemen en het besluit te respecteren.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte maar leidend zijn de richtlijnen van het kabinet en het RIVM.

Het is niet anders.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Aeroclub Heemskerk

Veldonderhoud

Beste leden, 

In de laatste nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd over de werkzaamheden die op/aan het veld gaan plaatsvinden. 

Zo worden de sleuven en scheuren gedicht en het gras geverticuteerd. 

Tevens worden de distels aangepakt. Deze werkzaamheden gaan vanaf morgen (12augustus) overdag plaatsvinden. 

Vliegen kan wel maar alleen als de hoveniers daarmee instemmen. 

Met vriendelijke groet,

namens bestuur ACH

Sleep en zweefdag

Zaterdag 11 mei is het weer zover! Voor deze sleep en zweefdag zijn brandstof als elektro sleepkisten welkom, en natuurlijk graag voldoende zweefvliegtuigen. Komt allen. Met dank aan Phil voor weer zo’n mooi affiche.

Vernieuwde website ACH

U ziet hier de vernieuwde website van de Aero Club Heemskerk. Het was nodig om hem aan te passen en te moderniseren. Zo veel als mogelijk was, zijn de oude berichten behouden gebleven, zodat u niets hoeft te missen. Wij zullen proberen om deze site Up to Date te houden, net zoals onze FaceBook pagina Up to Date is!

Vriendelijke groet, Aero Club Heemskerk.

Opening van het vliegseizoen 2019 en feest in de Drossel

Op zaterdag 30 maart is het zover! Opening van het vliegseizoen 2019. Hopelijk mogen we veel leden verwelkomen met de in de winter gebouwde modellen. We maken er een mooie vliegdag van en gaan er vanuit dat de weergoden met ons zijn. Uiteraard is het veld dan ook weer gemaaid met dank aan de leden die de maaimachine een grote onderhoudsbeurt hebben gegeven.

Avonds vindt er weer een traditionele feestavond plaats in “De Drossel”.  Je bent vanaf 20.00 uur van harte welkom. De vorige avonden waren heel gezellig en menig vliegavontuur kwam ter sprake. Natuurlijk zorgen we voor wat lekkere hapjes. ??      

Het bestuur en evenementen commissie

Aeroclub Heemskerk

Voorwoord

Uitgelicht

Beste Lezer, u bevindt zich op de website van de:

Aero Club Heemskerk

De modelbouwvereniging voor radiografisch bestuurbare vliegtuigen en helikopters in Heemskerk.

Op deze website vind u alle benodigde informatie van de Aero Club Heemskerk.

Het enthousiasme van vele leden van de Aero Club Heemskerk is terug te vinden in het aantal activiteiten die de vereniging en de leden ondernemen. 

De vereniging staat voor gezelligheid, en voor de hobby modelbouw voor radiografische vliegtuigen voor jong en oud, ondersteund door  bouwleiders voor de bouwavonden. Met vlieginstructeurs en examinatoren is de vereniging zowel in het bouwlokaal goed vertegenwoordigd, als op ons eigen vliegveld van meer dan 7500m2. 

Ons vliegveld bevind zich op een paar kilometer afstand vanaf ons clubgebouw, en dat bevindt zich in de polder van Beverwijk, waar we vliegen met radiografische vliegtuigen met brandstof en elektromotoren, zweefvliegtuigen met en zonder motor, helikopters en multicopters.

Voor actuele info omtrent evenementen etc, verwijzen wij graag naar onze FaceBook pagina.