Nieuwsbrief 2018-12

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging.

Aanstaande zaterdag heeft de ACH in de evenementen kalender onderstaande activiteit gepland staan. 

Jaarlijkse schoonmaak middag in “De Drossel”.

Zaterdag 8 December, ’s middags, van 12:00 – 16:00 uur

Helaas kan dit evenement op deze dag  geen doorgang vinden en zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen dag in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. 

In de volgende nieuwsbrief lees je meer over de afgelopen algemene ledenvergadering, de uitgevoerde werkzaamheden op ons vliegveld en een terugblik op de feestavond. 

Graag verwijzen we ook nog voor actuele informatie naar:

Facebook :

Het adres is: https://nl-nl.facebook.com/ACH-Aeroclub-Heemskerk-113419428836686/

Het bestuur en evenementen commissie

Aeroclub Heemskerk