Nieuwsbrief 2017-08

Bestuur:

Beste leden,

Nu een ieder weer terug is van vakantie hopen we dat u een goede vakantie hebt genoten. Deze al dan niet doorgebracht in het eigen land, of wellicht op een verdere bestemming, of misschien vliegend op het mooie A.C.H. veld. Dat we een goed vliegseizoen hebben blijkt wel uit de volgende info welke wij hebben ontvangen.

Na een tijdje afwezig te zijn geweest is Peter Houweling doelgericht aan het vliegen gegaan om voor zijn brevet te oefenen.

Deze vakantie stond er op zijn zender teller: 27 uur en 10 minuten vliegtijd, wat neer komt op 163 vluchten.  Dat per vlucht veel starten en landen (gemiddeld 8* per vlucht), komt neer op ongeveer 1200 vliegbewegingen. Wij vermoeden dat Peter binnenkort kan afvliegen.  Uiteraard ook dank aan Freek als instructeur gedurende deze periode, om dit mogelijk te maken. 

Graag brengen wij u weer even op de hoogte brengen van de activiteiten welke er voor de A.C.H. gepland zijn.

Onderhoud gebouw

Op initiatief van Erik Kessler is de bar deur welke na de inbraak vervangen is , voorzien van een nieuwe verflaag,  Erik Bedankt voor het oppakken van dit stukje onderhoud. 

Brandblussers

Vorige week zijn er 3 nieuwe brandblussers geplaatst in het gebouw. de oude waren de houdbaarheidsdatum voorbij.

Schoonmaak Gebouw

Daar het in het verleden zeer moeilijk is gebleken om een schoonmaak commissie te benoemen is besloten hiermee te stoppen.

Nu komt het schoonmaken helaas op een zeer select groepje personen aan welke regelmatig de toiletgroepen onderhouden en op zijn tijd de stofzuiger eens door het pand halen.

Daar een grotere schoonmaak nu een keer gewenst is zullen we u uitnodigen om met een mooie groep het gebouw eens te voorzien van een grote schoonmaak beurt.

Deze willen we graag houden op:  zaterdag 11 november,  aanvang 13:00 uur.

Voor de benodigde schoonmaak materialen wordt gezorgd.

Uiteraard hopen we op een goede opkomst

Rouwdankbetuiging oud lid Dhr. Ko Vet

Oproep maaiers voor het seizoen 2018

Dit jaar hebben we vanwege de geweldige inzet van de maaiers in de maaicommissie kunnen vliegen op een mooi kort gemaaid veld. Vanwege wat mogelijke wijzigingen in de commissie in 2018, willen we graag kijken of we 2 maaiers kunnen toevoegen.

Willen we volgend jaar zeker zijn dat we wederom een goed bijgehouden veld hebben, doen we graag een oproep aan leden welke in bezit zijn van een auto met trekhaak, om zich hiervoor aan te melden. De maai commissie werkt op een rooster, en zal u om de paar weken 3 uurtjes van uw tijd vergen. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

Enquête

Graag willen we informeren dat het bestuur bezig is om een enquête voor te bereiden welke naar u allen zal worden toegestuurd. In de enquête zullen een aantal vragen worden gesteld hoe u kijkt naar de vereniging, dit opgesplitst in een algemene beschouwing (hoe ervaart u de vereniging?),  een stukje over het veld, het gebouw, de veiligheid , de betrokkenheid, informatie, etc., etc.

Dit is ondergebracht in een 30-tal vragen en  zal zo’n 10 minuten van uw tijd kosten. De uitkomst geeft het bestuur input voor het komende verenigingsjaar, en zal hopelijk ook aandachtspunten naar voren brengen waar we wellicht verbetering in kunnen aanbrengen. Een ruimte voor eigen aanvulling is aanwezig.

Daarnaast is het ook leuk te vernemen welke zaken er ronde de A.C.H. wereld plaatsvinden welke wel gewaardeerd worden. De enquête is 100% anoniem d.w.z. dat antwoorden dus niet te herleiden zijn naar een individueel lid. Er bestaat echter de mogelijkheid om uw naam wel kenbaar te maken. 

Deze enquête is uiteraard geheel vrijwillig, maar uw input wordt uitermate gewaardeerd. Graag uw bijdrage.

Onderhoud veld

In het voorjaar is er door een flinke groep leden een dagdeel op het veld doorgebracht voor veld onderhoud. Er zijn toen defecte hekken vervangen voor nieuwe exemplaren, grasplakken van de oprit van het veld verplaatst, en begonnen met het uitgraven van de 2e picknick tafel om deze op stenen te kunnen zetten. Vanwege de weersomstandigheden konden we deze werkzaam helaas niet afronden.

Graag willen we de laatste werkzaamheden nog afronden voor de winter invalt. Omdat we hier afhankelijk zijn van het weer, zal de definitieve datum via de WhatsApp “vliegen App” worden gecommuniceerd.

Bouwlokaal

Graag  verwelkomen wij u in de Drossel voor een gezellig avondje  bouwen.

Er is dit jaar goed geïnvesteerd in nieuw gereedschap, zodat de meest benodigde gereedschappen weer voorhanden zijn. Helaas kan het voorkomen dat met opruimen privé gereedschap wordt gemixt met gereedschap van de ACH. Dit is uiteraard geen probleem. Graag verzoeken  wij u, indien dit het geval mocht zijn, het ACH gereedschap weer terug te brengen, zodat dit weer voor een ieder beschikbaar is en blijft.

Recentelijk hebben we een donatie ontvangen van een zak met lijmklemmen, helaas kunnen we deze nu niet meer terugvinden,  mocht u ze in bezit hebben, zien we deze uiteraard graag terug.

(voorbeeld van de vermiste klemmen)

Uitnodiging afsluiting vliegseizoen met BBQ en Feestavond.

Zaterdag 28 Oktober:        

Onder het genot van een pan soep en een thermoskan koffie wordt het vliegseizoen op het veld officieel afgesloten. Na de vliegactiviteiten op het veld zal het feest in het clubgebouw  worden voortgezet. 

Graag combineren we de afsluiting van het seizoen met een overheerlijke BBQ . 

Dit was vorig jaar een groot succes en dat doen we graag nog een keertje. Om 19:00 uur begint de BBQ in de Drossel. Deelname is 12,50 euro per persoon. Aanmelden kan via evenementen@aeroclubheemskerk.nl Omdat we het vlees van te voren willen inslaan betekent dat aanmelden ook betalen is . De betaling kan uiteraard op de avond zelf. Aanmelden kan tot en met zondag 22 oktober. Geef a.u.b. ook  aan met hoeveel personen je wilt komen. 

Het is ook mogelijk om naar de Drossel te komen zonder deelname aan de BBQ. De BBQ wordt zo geregeld dat eventuele regen en storm geen invloed zullen hebben. 

Donderdag 23 November:

Algemene ledenvergadering van de ACH

Noteerd u deze datum alvast in uw agenda! Graag verwelkomen wij u voor de jaarlijkse afsluiting in ons gebouw de Drossel,  aanvang 20:00 uur

Graag verwijzen we ook nog voor actuele informatie naar:

Facebook :

Het adres is: https://nl-nl.facebook.com/ACH-Aeroclub-Heemskerk-113419428836686/

Het bestuur, Aeroclub Heemskerk

Met vriendelijke groet, Ronald Rijkhoff

Voorzitter, Aero Club Heemskerk