Nieuwsbrief 2017-08

Bestuur:

Beste leden,

Met de kerstdagen voor de deur, en we al snel het einde van het jaar naderen,  is het goed om terug te mogen kijken op een mooi ACH seizoen. Deze met veel mooie vliegdagen, leuke en gezellige club avonden en vooral een jaar zonder incidenten.

Graag informeren wij u d.m.v. deze nieuwsbrief over onderwerpen van de afgelopen periode. 

Voorts nodigen wij u graag uit voor de eerste activiteiten van het nieuwe jaar: het Nieuwjaars vliegen en de Nieuwjaarsreceptie.

Schoonmaak Gebouw

Zaterdag 9 december hebben een aantal leden de “Drossel” goed onder handen genomen en weer volledig schoon gemaakt. Om 13:00 waren er een aantal vrijwilligers aanwezig om onder het genot van een broodje en soep de werkzaamheden te verdelen.

De barkant en bouwzijde , incl. lamellen en ramen, de keuken, de hal, de berging en toilet groepen is lekker schoongemaakt en opgeruimd.

Tijdens deze jaarlijkse schoonmaak zijn er vliegtuigen aangetroffen waarvan de eigenaar al langere tijd niet meer geweest is. Sommige toestellen staan hier één of zelfs al meerdere jaren onaangetast. 

Graag verzoeken wij u om deze toestellen op kort termijn op te halen zodat er weer ruimte vrij komt voor nieuwe projecten.

Korte samenvatting algemene  jaarvergadering 

Op donderdag 23 november 2017 was er weer de algemene ledenvergadering.

Uiteraard worden nog de officiële concept notulen toegestuurd. Aangezien er toch wat leden (met afzegging) niet aanwezig konden zijn, willen we graag een aantal besproken punten alvast met u delen:

Ø  De vergadering was met 30 personen redelijk bezocht, er waren dit jaar vrij veel afmeldingen.

Ø  De notulen over het jaar 2017 zijn goedgekeurd.

Ø  Tijdens de behandeling van de financiële stukken is er nog tijdens de vergadering een gecorrigeerd exemplaar rondgedeeld. In de begroting voor het jaar 2018 was een post afschrijvingen niet vermeld. Na deze toelichting zijn de stukken alsnog goedgekeurd.

Ø  Van de kascommissie was een brief ontvangen met decharge aan het bestuur.

Ø  Verkiezing bestuur:

Aangegeven was dat we zochten naar mogelijke nieuwe penningmeesters. Phil was aftredend en interim herkiesbaar, Hans zal volgend jaar kunnen aftreden. Na de vergadering melde Henk zich om te kijken of hij een functie kan invullen. Op dit moment heeft Henk contact met de penningmeesters om te kijken hoe we eventueel verder kunnen.

Ø  Daar Cas aftredend was in de kascommissie, is Robert bereid gevonden om naast Leen in de commissie deel te nemen.

Ø  Op het verzoek om nieuwe maaiers in de commissie te krijgen voor het nieuwe seizoen is positief gereageerd door Leen en Chris.  Alvast bedankt voor jullie aanmelding en inzet!

Ø  De activiteiten van het afgelopen jaar zijn door Thijs doorgenomen en is er een nieuw overzicht voor 2018 gepresenteerd. Het blijkt dat de “sociale“ evenementen een Pre hebben bij de leden boven de evenementen met een wat meer competitieve insteek. Uiteraard zal hier rekening mee gehouden worden.

Ø  Er is een korte terugkoppeling gegeven op de gehouden enquête. Met een ingevuld percentage van ruim 60% is er goede feedback gegeven. Uiteraard geeft dit een fantastische input voor het bestuur.

Ø  In het NHD heeft een oproep gestaan van de gemeente om een “zorg boerderij” op korte afstand van ons veld te plaatsen. Dit is in het verleden ook al eens geprobeerd, maar zonder succes. Uiteraard houden we dit onderwerp scherp in de gaten en zal het bestuur de nodige acties uitzetten als dit nodig is.

Ø  Vanuit de rondvraag is nog aandacht gevraagd voor de conditie van het veld. Nu het een aantal jaren in gebruik is zal hier onderhoud nodig zijn. Het bestuur pakt dit op.

Tot zover een samenvatting van de belangrijkste punten.

Uitnodiging Nieuwjaar vliegen en Nieuwjaarsreceptie,

Maandag 1 Januari:        

Als het weer het toelaat willen we graag kijken of het mogelijk is om een Nieuwjaarsvluchtje te maken.

Daarna verwelkomen wij u graag in “De Drossel” om onder het genot van een hapje en een drankje te proosten op het nieuwe jaar,

Aanvang veld: 13:00 uur ( bij goed weer.)

Aanvang De Drossel: 16:00 uur.

Graag verwijzen we ook nog voor actuele informatie naar Facebook :

Het adres is: https://nl-nl.facebook.com/ACH-Aeroclub-Heemskerk-113419428836686/

Het bestuur,

Aeroclub Heemskerk