Nieuwsbrief 2017-05

Bestuur:

Beste leden,

Graag houden we u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging. Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat de huidige wetgeving rondom modelvliegen, modelvliegterreinen en drones in de spotlight staat.

Recentelijk zijn er een aantal ontwikkelingen gepresenteerd door het ministerie, de Knvvl en op publieke fora. Uiteraard willen wij u als bestuur van de ACH hier ook in kennen. Er is een nieuw voorstel vanuit het ministerie in voorbereiding, welke u via een link hieronder kunt terug lezen.

Op dit moment is er mogelijkheid om input te geven aan het ministerie met de persoonlijke ervaringen, wensen en opmerkingen. Graag leggen wij u nog even in begrijpelijke taal,  in bullet point uit, wat tot dit voorstel heeft geleid.

·        Drones hebben een enorme toevlucht genomen, deze zijn overal te verkrijgen en het zal u niet ontgaan zijn dat deze ook op niet gewenste plaatsen worden gevlogen.

·        Het ministerie heeft gezocht naar oplossingen om handhaving te kunnen toepassen.

·        De Knvvl en de Limburgse vereniging voor modelvliegers hebben met het ministerie overleg gehad, en voor “hun velden” een ontheffing gekregen conform nieuwe regels.

·        Als niet aangesloten vereniging werd ons een beperking opgelegd met hoogte en afstand waarin wij de hobby mochten uitoefenen.

·        De ACH en andere initiatiefnemers zijn  rechtstreeks in contact geweest met het ministerie, en hebben kunnen aantonen dat deze geconsulteerde verenigingen op gelijkwaardige voet zouden moeten worden ingeschaald als de Knvvl verenigingen.

·        De nieuwe wetgeving welke nu in voorbereiding is, trekt de rechten voor alle geregistreerde modelvliegterreinen gelijk.

·        Voor overige luchtvaartdisciplines is er een versobering van de vliegmogelijkheden van toepassing.

Het standpunt van de ACH:

Aangezien  de nieuwe voorstellen van het ministerie een flinke verbetering voor de club betekenen  zijn wij als bestuur van mening dat wij niet gaan reageren op de nieuwe voorstellen .
Het voorstel voor de nieuwe regelgeving vindt u onder deze link: https://www.internetconsultatie.nl/aanpassing_regeling_modelvliegen

Uiteraard bent u vrij om op persoonlijke titel te reageren op de oproep om input te geven.

Knvvl:

Vanuit de Knvvl hebben we een ingezonden stuk ontvangen met het verzoek om dit met de leden te delen, zie onderstaande tekst.

Knvvl ingezonden stuk: :

Onderwerp: inspraak regeling modelvliegen

Geachte secretaris, geacht bestuurslid.

Wij hebben onze (KNVvL) clubs net deze mail gestuurd, het duurde even om alles uit te zoeken.

Mogelijk dat jullie dit ook willen gebruiken om eventueel door te sturen naar jullie leden.

We hebben er voor gekozen dat alle modelvliegers opgeroepen wordt van hun recht gebruik te maken om te reageren.

Beste leden.

Later dan de bedoeling was, is hier onze reactie op de al lopende mogelijkheid tot inspraak van de nieuwe Regeling Modelvliegen.

Zo vaak komt het niet voor dat je als modelvlieger zelf kunt reageren op iets vanuit de overheid over onze sport, we verzoeken dus onze leden om duidelijk standpunt te nemen en te reageren als je je daartoe geroepen voelt. Dat kan nog tot 29 mei, dus de tijd dringt!!!!

Wij zouden het op prijs stellen indien er MASSAAL gereageerd wordt, om een duidelijk signaal af te geven dat we onze vrijheden niet zomaar op willen geven. Uiteraard reageren we als KNVvL/FLRCV ook in een directe mail naar de overheid.

De link waarop de informatie staat, en waar je kunt reageren staat onderaan deze mail.

LEES DEZE MAIL AANDACHTIG DOOR , evenals aangehangen document met details van de wetgeving en onze relevante reacties daarop.

Tevens vinden jullie een document met verzamelde reacties, zoals die nu op het internet, via de pagina van de overheid, te lezen zijn. Ten tijde van dit schrijven waren dat maar 49 reacties, dat moeten er echter véél meer worden. Je kunt aangeven of je reactie zichtbaar voor anderen wordt of niet. Een beetje emotie door laten schemeren mag, het is tenslotte onze hobby waar in gebeten wordt, maar ga beslist NIET schelden of andere ongepaste taal gebruiken, dan wordt je reactie niet geplaatst noch verwerkt.

Realiseer je dat de komende maatregelen niet door misdragingen van de “klassieke modelvliegsport” afgeroepen zijn, maar door personen zonder enige achtergrond kennis van techniek en wetgeving over het gebruik van het luchtruim. Die in de media bekend staan als de “drone vliegers”. Alhoewel het percentueel over een gering percentage rotte appels gaat, die het voor de rest verpest heeft zijn er dat bij elkaar toch aardig wat. En waar wij dus de wrange vruchten van plukken.

De nieuwe Regeling Modelvliegen wordt een tijdelijke, dwz totdat er een nieuwe Europees geldende regeling komt voor onbemande vliegtuigen. Vooralsnog ziet die er niet bijzonder gunstig uit, maar ook daar werken we binnen Europees verband aan om “Brussel” te overtuigen dat wij niet zonder slag of stoot onze vrijheden, waar we tot nu toe zeer goed mee om zijn gegaan, te laten afpakken. De ingangsdatum daarvan staat soms vermeld als 2018, maar dat kan zomaar enkele jaren opschuiven, zodat we tot dan met de nationale wetgeving blijven zitten.

Onze moeilijke en langdurige onderhandelingen met de overheid hebben veel goeds gebracht, maar er zijn ook fikse beperkingen gekomen.

Wat is er goed aan de komende regeling:

Het vliegen vanaf geregistreerde modelvliegvelden wordt duidelijk verankerd in de wet nu. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen wel en niet KNVvL/FLRCV aangesloten clubs. De maximale hoogte wordt(of blijft) voor alle vliegterreinen 300m boven grond of water binnen een cirkel met een straal van 850m. In deze “cilinder” kun je alle takken van modelvliegsport, ook met grotere modellen, veilig beoefenen. Overigens was in eerste instantie 926m beloofd, zijnde een straal van een halve Nautische Mijl.

Met deze cilinder over je vliegterrein wil het niet zeggen dat hiermede de bestaande afspraken en beperkingen zoals in de milieu/WABO vergunning overboord gaan, nee, die blijven gewoon van kracht. Maar tzt komen deze cirkels op luchtvaartkaarten terecht en het is ondoenlijk alle lokale beperkingen in een vliegkaart in te tekenen.

Het betekent al helemaal niet dat je nu voorrang zou hebben op mandragend vliegverkeer! Of dat ze daar ineens niet meer zouden (mogen) vliegen. Mandragend verkeer kán er rekening mee houden, maar ze blijven voorrang houden, laat daar géén misverstand over bestaan.

Niettemin, we vinden dat er nog een boel onduidelijkheden over die registratie bestaan, dat lees je in de bijlage, die je echt aandachtig moet lezen.

Wat is niet OK.

Een zeer grote beperking gaat echter plaats vinden in het modelvliegen, búiten modelvliegvelden. Door ons als klassieke modelvliegers in Nederland gebruikt door diverse takken van modelzweven, al dan niet in de duinen, of door watervliegers, of door mensen die na vele jaren strijd tegen allerlei overheden, de moed hebben opgegeven een nieuw vliegterrein te vinden. En vanaf een weilandje bij een bevriende boer vliegen. Óf het terrein is afgepakt, zoals we vaak zien in de Randstad.

Maar in het buitenland is dit fenomeen juist erg groot, denk alleen al aan de plaatsen waar je in de berggebieden op honderden plaatsen kunt “hangvliegen”. Is nooit een probleem geweest en nu in ene wel, dat gaat een enorm discussiepunt worden bij de nieuwe Europese regels.

De beperking komt neer op een maximale vlieghoogte van 50m, dat is voor ons al niet veel, maar de aangekondigde 100m horizontale beperking is “killing” voor de meeste takken van modelvliegen, met vleugelmodellen. Kortom, het wordt straks vrijwel onmogelijk nog om buiten modelvliegterreinen te vliegen met model vleugelvliegtuigen!

Verder willen we een lans breken voor het vrij recente fenomeen, het “drone racen”. Een nieuwe tak van modelvliegers, vaak ook jongeren. Iets wat welkom zou zijn voor onze vergrijzende sport. Maar op dit moment wordt het uitoefenen er van gedwarsboomd door een beperking op het “FPV vliegen”, welke voor deze tak van modelvliegsport totaal niet relevant is.

Het staat overigens buiten kijf dat clubs zelf bepalen dit te omarmen, of het te negeren, indien het mogelijk gaat worden.

Waarom staan wij daar als KNVvL achter?

·        Een bijna explosieve ontwikkeling van ruim één á twee jaar, talrijke drone vliegers zijn daar naar overgestapt, omdat het voor hen veel dynamischer en uitdagender is.

·        De sport speelt zich op dusdanig lage hoogtes af (onder de 10m hoogte) dat het totaal geen gevaar voor de overige luchtvaart oplevert.

·        Het trekt met name veel technisch geïnteresseerde jongeren aan, de ingenieurs van morgen!…

·        De gebruikte modellen zijn zeer licht, doorgaans rond de 500 gram en hebben slechts een minimum aan stabilisatie, géén GPS (ofwel navigatie capaciteit), de vliegers willen nét als klassieke modelvliegers hun behendigheid testen en hebben geen interesse om hoog, autonoom of ver weg te vliegen.

·        Ze kloppen vaak aan bij modelvliegclubs, die in feite alle infrastructuur al hebben. Maar clubs zijn huiverig gezien de huidige FPV beperkingen.

·        Vliegen op een modelvliegterrein(club) betekent sociale controle, structuur, opleiding en kennis overdracht. Daarmee ga je ook de vergrijzing tegen die bij veel modelvliegclubs plaats vindt. Kortom, wij zijn zeer gelukkig met deze ontwikkeling, mits er passende wetgeving komt.

·        Op dit moment moet het doorgaans illegaal gebeuren, met veel moeite hebben we bij ILenT voor 2017 een ontheffing gekregen voor een serie van 10 (oefen)wedstrijden.

·        Het gevaar bestaat dat indien er geen passende wetgeving komt, dit in de illegaliteit verder gaat en je uiteindelijk slechter af bent als overheid. 

Een oplossing die wij als KNVvL/FLRCV voorstaan is dat het FPV vliegen op (geregistreerde) modelvliegterreinen mogelijk wordt. Je haalt het dan uit de illegaliteit en het is net als klassiek modelvliegen, goed afgezekerd tegen excessen.

Lees nog eerst de twee aangehangen documenten door en reageer dan via de link:

https://www.internetconsultatie.nl/aanpassing_regeling_modelvliegen

Vrgr,

Richard Branderhorst

Voorzitter KNVvL Commissie Instructie en Veiligheid (CIV), afd modelvliegsport

Tot zo ver de brief/ oproep van de Knvvl,

Nogmaals:  indien u wilt reageren, doe dit graag op persoonlijke titel.

Graag verwijzen we ook nog voor actuele informatie naar:

Facebook :

Het adres is: https://nl-nl.facebook.com/ACH-Aeroclub-Heemskerk-113419428836686/

Namens het bestuur

Aeroclub Heemskerk