Nieuwsbrief 2015-05

Bestuur:

Het heeft even geduurd maar we hebben weer warm water in het clubgebouw, Ronald heeft voor een  mooie prijs een nieuwe cv ketel bij een relatie los weten te peuteren.

Joop, Andre, Ronald en Rob hebben op een zaterdag de nieuwe HR ketel opgehangen en aangesloten. Daarmee zijn we van de twee oude energie verslindende ketels af, wat de energie rekening zeker ten goede zal komen.

Inmiddels is het volgende project nl. het plaatsen van de koelinstallatie  en het vervangen van  de vloer onder de bar opgestart.

De gemeente Beverwijk is voornemens een baggerdepot aan te leggen in de nabijheid van ons veld. Het bestuur is bezig met uitzoeken welke impact dit voor onze hobby gaat hebben en of we eventueel bezwaar gaan aantekenen tegen deze plannen.

Via nieuwsbrieven blijven we U informeren over de stand van zaken.

Algemene ledenvergadering.

Herhaalde oproep.

De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 

dinsdag 10 november , aanvang 20:00.

Locatie ons clubgebouw “de Drossel”

U kunt deze datum alvast in de agenda noteren.

Let u erop dat de vergadering op dinsdag in plaats van de gebruikelijke donderdag zal plaatsvinden. 

In de bijlage vindt U de stukken, U wordt verzocht deze door te nemen en eventuele vragen zeker met betrekking tot financiële zaken  schriftelijk, ruim voor de vergadering, aan het bestuur te stellen via info@aeroclubheemskerk.nl ,  zodat deze vragen voor de vergadering kunnen worden beantwoord. 

Dit zal de voortgang van de vergadering bespoedigen en kunnen we ons tijdens de vergadering meer richten op het komende verenigingsjaar.

Pils.

Na overleg met onze vaste leverancier hebben we besloten om over te stappen naar  Warsteiner pils. Uit een klein onderzoek onder de leden bleek dat de meesten dit een prima alternatief vinden voor Amstel. Natuurlijk blijven we vinger aan de pols houden bij de overschakeling naar dit bier, voor de zekerheid gaan we ook een fust Amstel op voorraad houden zodat we de kwaliteit kunnen waarborgen van het bier wat geserveerd wordt.

Veld

We hebben dit jaar enorm veel werk verzet op het veld, toch zijn er nog wat kleine zaken die de aandacht verdienen. Zo moet de picknick tafel nog  op zijn plek gezet worden en het restant tegels moet ook afgevoerd worden.

Zodra een datum bekend is zullen we via de nieuwsbrief een oproep doen voor deze werkzaamheden. 

We vertrouwen op een grote opkomst, dit onder het motto van veel handen maken licht werk.

Commissies

Doordat een aantal van onze leden hun functie niet meer kan uitoefenen binnen hun commissie zijn we op zoek naar geschikte kandidaten. Het gaat hierbij vooral om de barcommissie en  de maaiploeg . Voor de barcommissie zult U 1 keer in de maand een paar uur achter bar staan, voor de maaicommissie zal dit uitkomen op 1 keer in de 8 weken het veld maaien

We houden natuurlijk zoveel mogelijk  rekening met ieders wensen. Aan een ieder die zin heeft om een paar uur per maand iets voor de club te doen, vragen wij je aan te melden voor een van de genoemde commissies.

Erik Kesselaar heeft zich aangemeld om de website te gaan beheren, we zoeken nog iemand die hem met deze taak wil helpen.

Gebleken is dat de schoonmaak commissie zoals hij bestond niet werkt, we hebben dan ook besloten om deze op te heffen.

Aangezien het gebouw toch regelmatig  schoon gemaakt dient te worden denken we na over een ander formaat, jullie input is daarbij zeer welkom. 

Afsluiting vliegseizoen

Door onvoorziene drukte binnen het bestuur zal dit jaar de traditionele afsluiting met feestavond plaats vinden in november.

Wij nodigen U uit om op zaterdag 14-11-2015 het vliegseizoen af te sluiten met een vlucht overdag en ´s avonds een feestavond.

Of er gevlogen kan worden hangt natuurlijk van de weersomstandigheden af.

Nieuwe leden

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een paar gewaardeerde leden, maar we  hebben ook weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen binnen onze club.

In totaal hebben zich dit jaar 12 nieuwe leden bij de club aangemeld die we hieronder aan U voorstellen

Peter Houweling, Peter Lubbers, Ewald Strijdonck, Jaap van Asch, Stan Brouwer, Jasper Stempels, Thierry Brandjes, Kees Langerak, Sonja Warle, Clovis Porisenko, Martin Sanders en Peter Holtkamp