Nieuwsbrief 2018-10

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging. We hebben met z’n allen kunnen genieten van een fantastische zomer met veel vliegbare dagen, waar dan ook veelvuldig gebruik van is gemaakt, komt er  nu weer een periode aan om een aantal activiteiten op te pakken.

Graag vragen wij u om de onderstaande activiteiten te noteren in de agenda, en kennis te nemen van de onderstaande punten. 

Algemene ledenvergadering

Op Donderdag 22 november vindt in “De Drossel” de jaarlijkse ledenvergadering plaats. De betreffende stukken ontvangt u ruim van tevoren. We hopen natuurlijk op een hoge opkomst zodat we gezamenlijk kunnen terugkijken op het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. 

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering willen wij jullie informeren over de vacatures die dan ontstaan, te weten:

1e penningmeester (Hans Epskamp, niet herkiesbaar)

2e penningmeester (Phil Smit, niet herkiesbaar), Hier is in de persoon van Henk Nijhuis ad- interim een vervanger gevonden.

Vice voorzitter (Andre Baars, niet verkiesbaar)

Voorzitter (Ronald Rijkhoff, herkiesbaar)

2e secretaris (Peter van Houten, herkiesbaar)

We doen bij deze een dringende oproep aan jullie om je voor een van deze functie vacatures aan te melden. Binnen het bestuur heerst een aangename sfeer en voor de continuïteit van de club is het noodzakelijk dat alle posten bezet zijn.  Je kunt een ieder van het bestuur aanspreken om meer te weten te komen over de inhoud van de werkzaamheden en de belasting qua uren. En dat laatste valt best wel mee.

Een ieder zal begrijpen dat er zonder bestuursleden het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt. 

Oproep Maaiers voor het jaar 2019:

Naast bestuursleden zijn we ook op zoek naar leden die het gras op ons veld willen maaien. Ben je in het bezit van een auto met trekhaak en heb je in het vliegseizoen een uurtjes tijd per maand meld je dan aan. 

Het is gebleken dat na de mooie zomer een keer per week maaien niet voldoende is, dus uitbreiding van het maaiteam is zeer wenselijk om de werkdruk in de maaicommissie te verdelen.

Zeer blije vliegers is je beloning.

Mededelingen

Nabij ons clubgebouw “De Drossel” vinden bouwwerkzaamheden plaats aan de nabijgelegen woningen. In overleg met gemeente en de aannemers is bepaald dat er containers en hekken worden geplaatst rondom een zijde van onze parkeerplaats. Het kan dus voorkomen dat de auto iets verder geparkeerd dient te worden. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting rond Maart/April 2019 worden afgerond waarna het terrein weer in originele staat wordt gebracht. 

Een impressie:

Opruimen gereedschap en schoonmaken bouwlokaal:

Het bouwlokaal wordt gebruikt. Daar is het bouwlokaal natuurlijk ook voor. Helaas wordt het bouwlokaal niet altijd netjes achtergelaten. Dus na gebruik het lokaal aanvegen en vooral het gereedschap weer netjes opruimen in de (lade) kasten.  Alvast bedankt hiervoor. 

Evenementen/activiteiten

Afsluiting vliegseizoen

Op Zaterdag 27 Oktober wordt ’s middags het vliegseizoen afgesloten. Aanvang  is  12:00 uur. We hopen natuurlijk allemaal op mooi weer maar dat is nog even afwachten. 

Activiteiten op het veld 

Op Zaterdag 17 november zijn er weer veld werkzaamheden ingepland, aanvang 10.00 uur. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om het veld weer winterklaar te maken zodat we in het voorjaar direct kunnen vliegen. De verwachting is dat we dat in 3 uur gaan redden mits de opkomst goed is. We hopen op jullie steun. Wat moet er gebeuren:

·             De zitbanken dienen naar voren verplaatst te worden. 

·             De tegels, afval en het hout langs het veld dient verwijderd te worden.

·             De achterste drainageslang dient opgehoogd te worden. 

·             Het toegangshek dient geschilderd te worden.

Activiteiten in het clubgebouw

Op zaterdag 8 december vanaf 12.00 uur willen we het clubgebouw aan de binnenkant schoonmaken. Zo’n jaarlijkse schoonmaakbeurt kan zeker na de feestavond geen kwaad. Vorige jaren hebben we met een aantal leden lekker gepoetst onder het genot van koffie, koek en een lekker muziekje. Ook voor de inwendige mens zal worden gezorgd, brood en soep zullen deze dag worden geserveerd. 

Graag jullie medewerking zodat niet alleen dezelfde leden weer schoonmaken. 

Onderhoud gebouw:

In het eerste kwartaal 2019 willen we een aantal werkzaamheden aan de binnenzijde van ons clubgebouw realiseren. Reparaties die verricht moeten worden zijn oa:

·             De voordeuren dienen opnieuw geschilderd te worden (deels afkrabben, schuren  en opnieuw lakken.

·             Vloer in het bouwlokaal dient gerepareerd te worden.

·             Verlichting (incl. dimmers) dienen in het bargedeelte gecontroleerd en gerepareerd te worden. 

Met een paar uur werk komen we al een heel eind. Graag ook hier jullie medewerking. We zullen de datum nog met u communiceren.

Jaarlijkse feestavond

Op Zaterdag 24 november zal dit jaar de jaarlijkse  feestavond plaatsvinden.

de start is vanaf 20.00 uur. 

Tijdens de feestavond kun je proeven van lekkere (vlees) hapjes. Mede om die reden willen we graag weten of je komt. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als jullie in grote getale komen en met elkaar leuke vliegverhalen uitwisselen. Graag je aanmelding (naam en aantal personen) sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl

Agenda voor de aankomende evenementen:

Graag deze data al in uw agenda te noteren:

Afsluiting vliegseizoen.

Zaterdag 27 Oktober, ’s middags van  12:00 – 15:00 uur . 

Daar de  jaarlijkse  feestavond kort volgt op dit evenement, zal de  eerder gecommuniceerde feestavond op deze dag komen te vervallen.

Onderhoudsdag veld.

Zaterdag  17 November, ’s morgens van 10.00 – 13.00 uur. 

Algemene ledenvergadering in “De Drossel” .

Donderdag 22 November , ’s avonds, van 20:00 – 22:30 uur.

Feestavond  in “De Drossel” met lekkere hapjes…  

Zaterdag 24 November, ’s avonds, van 19:00 – 23:00 uur

Jaarlijkse schoonmaakmiddag in “De Drossel”.

Zaterdag 8 December, ’s middags, van 12:00 – 16:00 uur

Onderhoudsdag clubgebouw

Planning 1e kwartaal 2019

Graag verwijzen we ook nog voor actuele informatie naar onze Facebook pagina :

Het adres is: https://nl-nl.facebook.com/ACH-Aeroclub-Heemskerk-113419428836686/

Het bestuur en evenementen commissie

Aeroclub Heemskerk