Nieuwsbrief 2018-04

Bestuur:

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging. Ondanks de lage  temperaturen van het afgelopen weekend, staan we komende zaterdag alweer aan de start van het nieuwe vliegseizoen.

Vorige week is er met vele handen een veld onderhoudsdag geweest, er zijn 2 nieuwe picknicktafels geplaatst, de grootste oneffenheden in het veld zijn opgevuld en de tafels welke nog in het zand stonden zijn op tegels gezet. Het toegangshek is voorzien van nieuwe scharnieren, welke geheel afstelbaar zijn, zodat het hek weer makkelijk open en dicht gaat.

Daarnaast heeft de grasmaaier een grote onderhoudsbeurt gehad.

Bijgaand een aantal impressiefoto’s

Graag vragen wij in deze nieuwsbrief nog even aandacht voor de volgende zaken, 

–          Opening van het vliegveld met feestavond

–          Verzekering modelvliegen

–          AVG

–          Brevetten

Opening Vliegseizoen met feestavond

Aanstaande zaterdag 24 maart vindt om 12.00 uur de opening van het nieuwe vliegseizoen plaats. De weerverwachting ziet er vooralsnog positief uit. Hopelijk mogen we vele vliegers verwelkomen. Op het veld zal er voor een ieder gratis koffie en soep geserveerd worden. Trek in tosti’s, snoep en drankjes? Die zijn ook aanwezig.

Vanaf 19.00 uur ben je in “De Drossel” van harte welkom op de jaarlijkse feestavond.  Steevast een gezellige avond. Tevens kun je genieten van de bitterballen uit onze nieuwe airfryer.

Verzekering

Graag maken wij je er op attent dat, indien je gaat vliegen, je afdoende verzekerd dient te zijn. Je bent zelf aansprakelijk voor mogelijk schade.

Bij aanmelding van je lidmaatschap heb je aangetoond dat je (WA) verzekerd bent.

Mocht je van (WA) verzekering gewisseld zijn, of door een andere reden je verzekering hebt aangepast, controleer dan nog eens goed of je afdoende verzekerd bent. Zo houden we onze hobby leuk (ook in mindere omstandigheden).

Brevetten

Hopelijk zijn er in het winterseizoen weer mooie toestellen gebouwd die binnenkort gaan de lucht in gaan. Zorg ervoor dat je het juiste brevet hebt voor het juiste type vliegtuig. 

Ben je er niet zeker van of je brevet het toestaat om dit toestel te vliegen, neem dan even contact op met de instructeurs examinatoren.

Het is absoluut niet toegestaan om met toestellen te vliegen waar geen brevet voor is afgegeven.

Graag maken we nog even een opsomming van de mogelijke brevetten:

– Light motor brevet voor toestellen tot 1250 gram

– Motor brevet voor toestellen > 1250 gram

– heli Light brevet voor heli’s (quadcopters) tot 1 KG

– heli brevet (quadcopters) > 1 KG

– Turbine aangedreven toestellen.

Specifiek voor de laatste categorie vragen wij uw aandacht t.a.v. het juiste brevet.

Het turbine aangedreven vliegen wordt niet afgedekt door het gewone motorvliegbrevet.

De reden hiervoor is dat een turbine aangedreven toestel een andere “geluidsdruk” geeft aan de omgeving t.o.v. andere toestellen voorzien van brandstof of elektromotor.

Daar we een grotere aanwas hebben van vliegers met turbine toestellen, willen we hier meer aandacht aan geven om te zorgen dat we geen klachten van omwonende krijgen, en/of onze omgevingsvergunning kunnen verliezen.

Graag geven we nieuwe vliegers met turbine aangedreven toestellen wat uitgebreidere instructies en begeleiding, zodat we zonder klachten, met zijn allen nog hopelijk lang van ons veld gebruik kunnen maken.

Uiteraard zijn onze instructeurs / examinatoren bereid u verder te helpen met het behalen van dit brevet.

Agenda voor de aankomende evenementen:

Graag deze data al in uw agenda te noteren:

–          Zaterdag 24 Maart, gehele dag van 12:00 – 16:00 uur en 19:00 t/m 23:00 uur 

Opening vliegseizoen + feest in de Drossel

–          Zaterdag 14 April, ’s middags van 12:00 – 16:00 uur

Warbirddag

–          Zaterdag 14 April,’s middags van 12:00 – 16:00 uur

Vliegtechniekdag 

–          Zaterdag 12 Mei, ’s middags en avond van 12:00 – 16:00 uur en 19:00 t/m 23:00 uur

Sleep en zweefdag + BBQ

–          Zaterdag 2 Juni, ’s middags van 12:00 – 15:00 uur

Precisielanden

–          Zaterdag 27 Oktober, ’s middags en avond, van 12:00 – 15:00 uur en 19:00 t/m 23:00 uur 

Afsluiting vliegseizoen + feest

–          Zaterdag 24 November, ’s avonds, van 19:00 uur t/m 23:00 uur

Clubfeest in de Drossel

–          Zaterdag 8 December, ’s middags, van 12:00 t/m 16:00 uur

Jaarlijkse schoonmaakmiddag in de Drossel

Graag verwijzen we ook nog voor actuele informatie naar:

Facebook :

Het adres is: https://nl-nl.facebook.com/ACH-Aeroclub-Heemskerk-113419428836686/

Het bestuur en evenementen commissie

Aeroclub Heemskerk