Oefening F3P wedstrijd

Hedenmorgen heeft het F3P team van de ACH de laatste voorbereidingen gedaan voor de wedstrijd, welke Zondag de 17e zullen worden gehouden in Nijkerk.

Helaas werden we getroffen door het feit, dat op de locatie, een explosie was in een transformator huisje, en de stroom op de locatie was uitgevallen.

Na uitwijken naar een alternatieve locatie konden als nog de toestellen worden afgesteld, getrimt, accu’s getest en de figuren worden geoefend. Zo als het zich laat aanzien is een ieder goed voorbereid, en kan de wedstrijd vol goede moed straks worden aangevangen.

Het ACH Team Jasper Niels en Erik