03-01-2010 Nieuw bestuurslid

Allereerst willen we u mededelen dat Marcel Teeling na vele jaren afgetreden is als jeugdbestuurslid. Dit mede naar aanleiding van een aanmelding van een nieuwe kandidaat.

Langs deze weg willen we Marcel nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de vereniging diehij, volgens velen, met veel plezier heeft gedaan.

Daarnaast heten we Jasper Stempels welkom binnen het bestuur als jeugdbestuurslid. Jasper is tevens binnen het bestuur verantwoordelijk voor de evenementen commissie en zal daar de komende periode ondersteund worden door een 4 tal leden. Deze hebben zich aangemeld tijdens de algemene vergadering.