Nieuwsbrief 2020-04

Beste leden,

Het bestuur hoopt dat het jullie allen goed gaat. In de laatste nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd dat we de richtlijnen van de overheid aanhouden. Dit geldt voor zowel het veld als het clubgebouw en niet zonder reden.

We gaan er van uit, dat een ieder de toespraak van Mark Rutte op 6 Mei heeft gevolgd, en dat we in een periode aanbelanden waarin de strikte corona maatregelen stapsgewijs weer wat worden versoepeld.

In deze barre tijden zijn we dan ook verheugd over de aanmelding van een tweetal nieuwe leden. 

We zijn ook zeer verheugd over de donatie van de Bloemendaalse ModelVliegClub (BMVC). Deze club is enige tijd geleden ontbonden en in hun statuten was opgenomen dat het overgebleven saldo besteedt moest worden aan het stimuleren van modelvliegen in de omgeving. Naast de ACH zijn er nog een tweetal verenigingen verrast. Het gaat om een bedrag van €250. Het vrijblijvende verzoek was wel om meer de samenwerking op te zoeken in de vorm van gastvliegen ed. Aan dat verzoek wil het bestuur graag meewerken met inachtneming van onze regels.  

Het Veld: Het veld zal met ingang van 11 Mei weer toegankelijk zijn om te vliegen, onder de voorwaarden welke gesteld zijn door de overheid. Dit houdt in: 

1.5 meter afstand houden van elkaar

Ondanks dat we elkaar lang niet gezien hebben, geen handen schudden, “hugs” of zg. boks groet brengen.

Aanvullend willen we, naast deze door de overheid opgelegde gedragsregels, 2 andere regels hanteren:

Maximaal 3 piloten bij de “blauwe band” tijdens het vliegen,  dit om toch onderling communicatie te houden als we aan het vliegen zijn, en dat houdt in dat bij 3 personen we toch al gauw 5-6 meter bij elkaar vandaan staan.

Geen toestellen opstellen achter de blauwe band aan de flight strip. Als de piloten aan de andere kant staan kan de 1.5 meter onvoldoende gehanteerd worden.

Uiteraard verwachten we van een ieder dat deze regels gerespecteerd worden.

We moeten jullie derhalve erop wijzen dat er bij overtredingen nog steeds boetes uitgedeeld kunnen worden door de controlerende instanties, 380 Euro persoonlijk voor iedere overtreder, en 4.000 Euro voor de vereniging.

Het Clubgebouw: Over het gebruik van het clubgebouw bestaat nog wat onzekerheid. We gaan vooralsnog uit van openstelling op 1 Juni. Wij zullen je daar binnenkort, en over eventuele aanvullende regels, nader informeren.  Met de barkeepers gaan we in overleg en zij zullen extra informatie ontvangen. Na openstelling gelden ook hier de door de RIVM opgelegde regels. Heb je verschijnselen van verkoudheid en/of griep kom dan niet en blijf thuis! 

Uiteraard kijken we er ook naar uit om met elkaar weer van gedachte te wisselen over deze afgelopen periode, en wellicht mooie projecten te bewonderen die in de Corona periode gebouwd zijn. De eerste bouwavond wordt dus nog gecommuniceerd. 

Nieuwe Buren:

Wellicht zijn jullie recentelijk nog langs het veld gefietst of gelopen. Het zal je dan vast niet ontgaan zijn dat er activiteiten aan de rand van ons vlieggebied plaatsvinden. 

Dit Project heet het “Rijk van Rorik” en het centrum hiervan komt te liggen aan het einde van het fietspad langs ons veld. Het gebied, dat zij bestrijken met diverse activiteiten, loopt van de paaltjes op het pad langs het veld t/m de parkeerplaats aan de andere ingang van het fietspad, zie onderstaande tekening ter verduidelijking.

Om vliegbewegingen over het “centrum” te vermijden is het noodzakelijk om het toegewezen vlieggebied iets wat aan te passen volgens de rode lijn in bovenstaande tekening. Dit is uiteraard om te voorkomen dat we over concentraties van personen vliegen.

Voor meer details over de geplande activiteiten van het “Rijk van Rorik” verwijzen we je naar hun website https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=42302

Het bestuur is in contact met de beheerders, de gemeente, en het RAUM. Deze laatste instantie is de beheerder van het gehele gebied waar ook de ACH onder valt.

Met klem verzoeken wij jullie om deze aanpassing te respecteren, daar we op dit moment als “goede buren” in overleg zijn over de detail invullingen van hun plan, en onze belangen als ACH.

Houd je aan de afspraken, vlieg veilig, geniet er weer van en tot snel op het veld of in “de Drossel”

Bestuur Aeroclub Heemskerk