Nieuwsbrief 2020-01

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de afgelopen periode. In deze nieuwsbrief een terugblik op de feestavond, de algemene jaarvergadering, de nieuwjaarsreceptie en de voorzitter van de ACH die recentelijk in het nieuws was. Het bestuur wenst je veel leesplezier.

Feestavond

Op zaterdag 2 november vond de jaarlijkse feestavond plaats. De avond werd redelijk druk bezocht en ook dit jaar waren er weer heerlijke warme hapjes uit de zgn. hapjespan. Tevens waren er speciaal biertjes aanwezig die gretig aftrek vonden. Op de muur werden er foto’s geprojecteerd uit onze ACH ‘beeldbank’. Nostalgie om weer eens terug te zien hoe er tientallen jaren geleden werd gevlogen op voormalige vliegvelden en werd gefeest in het clubgebouw. Voor sommige een feest der herkenning.

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 3 december vond de algemene ledenvergadering plaats.
Uiteraard is er van de vergadering een verslag gemaakt maar onderstaand tref je alvast een aantal besluiten aan:

  1. Het (financieel) verslag over het vorige verenigingsjaar is goedgekeurd.
  2. De voorzitter en de 1ste secretaris waren aftredend en zijn herkozen. Daarmee is het bestuur wederom voltallig en kan in dezelfde samenstelling doorgaan met haar taken.
  3. Zoals aangekondigd in voorgaande nieuwsbrieven is het (groot) onderhoud aan het vliegveld door leden te veel omvattend geworden. De scheuren, als gevolg van de langdurige droogte, dienen professioneel aangepakt te worden. Dit is een meerjarige opgave en de leden hebben er mee ingestemd dat we hiervoor budget beschikbaar stellen en de firma Denneman gaan contracteren. Deze firma is ook betrokken geweest bij de aanleg en heeft veel ervaring met het onderhoud aan grasvelden.
  4. De proef met het afrekenen van consumpties aan de bar d.m.v. een pinbetaling is succesvol gebleken. Het merendeel van de leden rekende op deze wijze af. De leden hebben ingestemd met de wens van het bestuur om alleen nog maar pinbetalingen mogelijk te maken. Contant afrekenen is niet meer mogelijk. Naast het steeds weer tellen van cash geld, de kassa afromen en aanvullen, bespaart het ook veel werk voor de penningmeester. Het feit dat er geen cashgeld in het clubgebouw achterblijft is ook een fijne gedachte.
  5. Het was een moeilijk jaar voor de evenementen. Er waren dit jaar best wel leuke ideeën en een enkel evenement zoals de flightsimulator dag maar vaak ontbrak het aan een trekker voor de organisatie enerzijds en de animo van de leden anderzijds. Ook bij de uitvoering blijken de mensen vaak af te haken. De voorzitter vraagt hoe de leden over evenementen denken. Besloten is om opnieuw een kleine enquête uit te zetten via de volgende nieuwsbrief. Hierin zal gevraagd worden naar een top 3 van wenselijke evenementen en geeft de mogelijkheid om leuke ideeën op te halen en de vraag of leden vervolgens ook mee willen werken aan de organisatie. De input /initiatief en uitvoering (uiteraard met instemming en steun van het bestuur) willen we graag bij de leden neerleggen. Chris de Groot heeft aangegeven dat hij wel het aanspreekpunt wil zijn voor toekomstige evenementen.
  6. Op de agenda ook een bijzonder besluit dat 22 jaar geleden voor het laatst door de leden is genomen. Het bestuur heeft Bart Kaptein voorgedragen als erelid. Als motivatie werd aangeven dat Bart zich al sinds jaar en dag voor de vereniging inzet zonder eigenbelang. Vice voorzitter Phil Smit geeft een aantal willekeurige voorbeelden zoals het initiatief van de clubkledingactie, ondersteuning bij evenementen, snoeien van de bosjes voor het pand, repareren van de vloer bij het weghalen van de open haard en overig onderhoud aan het clubgebouw. Het voorstel is in stemming gebracht en de leden zijn unaniem akkoord gegaan. Bart heeft daarop een oorkonde en een bos bloemen uit naam van het bestuur gekregen. De verbouwereerde Bart, hij wist van niets, dankte de leden in een kleine toespraak en trakteerde na afloop op een drankje.

De erelid oorkonde voor Bart Kaptein

Voorzitter Ronald Rijkhoff feliciteert erelid Bart Kaptein

Nieuwjaarvliegers op het veld

Op woensdag 1 januari werd er door een aantal leden traditiegetrouw gevlogen. De leden Marcel van der Burgt en Robert van der Velde trotseerde de kou en maakte de eerste vlucht van 2020 op ons veld. De motor van Marcel had er andere gedachte bij en was niet aan de ‘praat’ te krijgen. Gelukkig was er ook een Electra kist voorhanden zodat er daadwerkelijk gevlogen kon worden.

Nieuwjaarreceptie.

Op donderdag 2 januari vond in “De Drossel” de nieuwjaarreceptie plaats. Het was lekker druk aan de bar en een aantal leden hadden hun vrouw meegenomen die natuurlijk meer dan welkom zijn. Vanzelfsprekend ging het over vliegtuigen maar ook over het veld en Max Verstappen. Al met al een gezellige avond.

Ronald Rijkhoff in het nieuws

Op vrijdag 3 januari stond Ronald Rijkhoff in het nieuws. Op de middenpagina van het Kennemer dagblad stond een heel artikel over Ronald en zijn passie voor de modelvlieg sport. Ronald heeft in de zgn. estafette portrettenserie het stokje overgedragen gekregen van een lid van de EZZC (Eerste Zaanse Zweefvliegclub) te Castricum.

In het artikel verteld Ronald uiteraard veel over modelvliegtuigen en onze vereniging. De passage “mijn vrouw vindt dertig toestellen thuis wel wat veel” maakte indruk want later werd Ronald ook benaderd door de lokale radio omroep.
Een mooi artikel waarin Ronald reclame maakt voor onze mooie hobby en onze vereniging in het bijzonder.

Het artikel zelf is wellicht lastig te lezen maar in ons clubgebouw hangt het ‘origineel’.