Nieuwsbrief 2019-06

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging.

Datum ledenvergadering gewijzigd van 31 oktober naar dinsdag 3 december

Afgelopen maandag is er een bestuursvergadering geweest waarin diverse onderwerpen zijn besproken. Zo ook de voorbereiding op de algemene ledenvergadering die gepland stond op donderdag 31 oktober 2019. Helaas lukt het ons niet om voor die datum alle voorbereidingen te realiseren die nodig zijn voor deze vergadering. Een aantal bestuursleden zitten zoals jullie weten in hun nieuwe functie en hebben meer tijd nodig. De nieuwe datum van de algemene ledenvergadering is dinsdag 3 december om 20.00 uur in “de Drossel”. Wij nodigen je hierbij van harte uit. Uiteraard ontvangt je tijdig de stukken via de mail.

Feestavond zaterdag 2 november

De jaarlijkse feestavond staat gepland op zaterdag 2 november. Normaliter vindt de feestavond plaats na de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft er echter voor gekozen om 2 november te handhaven omdat veel leden deze datum al in hun agenda hadden vastgelegd. Wij hopen jullie allen 2 november te zien in “de Drossel”. In navolging op het succes van vorig jaar, zal ook op deze feestavond warme hapjes uit de zgn. hapjespan geserveerd worden. 

Het belooft weer een leuke avond te worden, dus zorg dat je erbij bent.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk