Nieuwsbrief 2019-05

Beste leden,

Graag brengen wij je d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging.

Onderhoud aan het veld

Het jaar vordert al aardig, en de meeste van ons gaan waarschijnlijk binnen kort op vakantie, of hebben wellicht de vakantie al aangevangen.

Ook is er dit seizoen al veelvuldig gebruik gemaakt van het veld, en hebben we al mooie toestellen het luchtruim in zien gaan.

Voor degene welke in de laatste periode nog ons veld bezocht hebben, zal het niet ontgaan zijn dat er helaas 3 stroken in de lengte van het veld liggen, welke verzakt en zelfs deels ingescheurd zijn. Deze verzakking komt mede door de extreme droge periode van vorig jaar, de klei onder de drainage is gescheurd, waardoor het zand waar de drainage in ligt is “weggekropen” Eind vorig vliegseizoen hebben we al een groot onderhoud gepleegd, en de sleuven gevuld met zand, wat voor een deel een goede verbetering heeft gegeven.

Echter zijn de grootste scheuren nu weer terug en moet er wederom actie worden genomen. Daar we zuinig zijn op het veld, heeft het bestuur besloten deze scheuren door een professioneel bedrijf te laten aanpakken. Dit is de firma welke ook ons veld heeft aangelegd, en de grond en samenstelling van het gras kent. Het probleem is dat we nu even afhankelijk zijn van de planning van deze Fa. Een geluk is dat er juist in de vakantie periode voor hun wat extra capaciteit beschikbaar komt, waarin ze op ons veld aan de slag kunnen gaan.

Er is gevraagd om het veld uit te vullen met de goede grond/ aarde. Waar nodig in/ bij te zaaien. Eventueel te verticuteren. In het geheel moeten we dit zien als onderhoud aan het veld. Daar we geen exacte planning kunnen aangeven, is het even noodzakelijk bij het vliegen om deze scheuren te ontwijken, om mogelijke schade aan de toestellen te voorkomen

De fa. kennende – ze hebben al meer onderhoud bij ons uitgevoerd – zullen ze zodra de agenda dit toelaat aan deze werkzaamheden beginnen.

Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, vragen we uiteraard even u begrip om het vliegen even aan te passen of indien nodig te stoppen.  Dit afhankelijk van de werkzaamheden en bezetting van mensen op het veld. Als er een planning bekend is, zullen we dit via apps communiceren.

Met vriendelijke groet, een mooie zomer en veel vlieguren toegewenst,

Het bestuur Aeroclub Heemskerk