Nieuwsbrief 2016-03

Bestuur:

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor de algemene leden vergadering die gehouden zal worden op 17-11-2016 in de Drossel

De stukken voor deze vergadering zullen u separaat worden toegezonden.

Wel willen we alvast jullie aandacht vragen voor de evenementen commissie, deze commissie is dringend opzoek naar nieuwe leden met frisse ideeën zodat we volgend vlieg seizoen ook weer verzekerd zijn van een paar leuke evenementen. Het grootste deel van de zittende leden heeft aangegeven de evenementen niet meer te kunnen combineren met hun huidige bestuursfunctie.

Dus ben je enthousiast en heb je leuke ideeën, meld je aan!

Veld:

Om de laatste tafel op het veld te plaatsen en het veld weer klaar te maken voor een jaar vliegplezier zullen we na de winter een beroep op jullie gaan doen.

Ook hebben we de fa. Denneman uitgenodigd om eens een kritische blik op ons veld te werpen en een onderhoudsvoorstel te doen. Zodra we de juiste feedback hebben zullen hier op terug komen.

Het toegangshek had al snel te lijden van de weersomstandigheden, hierdoor waren de scharnieren reeds verroest en afgebroken. Inmiddels zijn de twee scharnieren vervangen voor drie en hopen we dat deze een langer leven beschoren zijn.

De omgevingsdienst IJmond heeft aangekondigd een controle te willen uitvoeren op de naleving van de vergunning die is afgegeven voor ons vliegveld.

Voor de brandstof vliegers houdt dit in dat getankt zal moeten worden middels een gesloten systeem of op een lekbak dan wel doek. Dit om te voorkomen dat voor het milieu schadelijk brandstoffen in de bodem verdwijnen. Brandstoffen moeten op het veld in een dubbelwandige tank bewaard worden.

Het moge duidelijk zijn dat dit te allen tijde geld, en niet alleen voor de aangekondigde inspectie.

Recent zijn in de knijperkast restanten van een McDonald’s menu gevonden.

U wordt allen met klem verzocht het veld opgeruimd achter te laten en niet de rommel te laten slingeren. 

Website en Facebook :

De  website is zoals belooft een algemene redelijk tijdloze pagina geworden met een verwijzing naar onze facebook pagina.

Doordat Thijs Versloot en Peter Houweling hier veel foto´s op plaatsen is dit een levendige pagina geworden die goed bezocht wordt en ook nieuwe leden aantrekt.

Clubgebouw:

De  lijst waar gebreken dan wel klusjes aan het pand op genoteerd kunnen hangt inmiddels alweer geruime tijd in de hal. Tot nu toe is er echter nog niks aan de lijst toegevoegd.

Graag zouden we van iedereen een recente pasfoto ontvangen, hiermee kunnen we het archief actualiseren. Ook willen we deze foto´s allemaal in een grote lijst plaatsen en in de gang ophangen.

Het bestuur heeft een schrijven ontvangen van iemand die voornemens is motoren in v-stelling  te  gaan bouwen voor de modelbouw.

Deze man is opzoek naar financiers voor dit project, als bestuur hebben we gemeend hier niet in mee te willen gaan maar we willen particuliere initiatieven niet in de weg staan.

We hebben de informatie die we hebben ontvangen in de hal gehangen zodat jullie hier kennis van kunnen nemen en eventueel participeren indien daar behoefte aan is.

Evenementen:

Het laatste evenement van dit jaar zal de afsluiting van het vliegseizoen zijn en zal gehouden worden op 29-10 aanstaande. Vanaf 12.00 uur zal er gevlogen worden op het veld, hier is gratis soep en koffie te nuttigen. Om 20.30 uur is de feestavond in de Drossel.

De  traditionele feestavond na de jaar vergadering zal plaatsvinden op de zaterdag volgend op de vergadering, deze avond kunnen we  gezellig een biertje drinken,  een stukje worst en kaas eten, en napraten over het mooie vliegseizoen.

Regelgeving en KNVVL:

De afgelopen maanden zijn er regelmatig op diverse fora verzoeken rondgegaan over het tekenen van petities inzake de ( beperking) van modelvliegen in Nederland.

Graag geven we een korte toelichting op de actuele status,

Om drones te regulieren, is het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor de regelgeving voor modelvliegen, op onderzoek uitgegaan hoe dit in te vullen is.

De  KNVvL heeft aangegeven modelvliegend Nederland te vertegenwoordigen, en heeft voorstellen gedaan om dit te reguleren.

Hieruit is een ontwerp voortgekomen wat modelvliegen in Nederland enorm beperkt, m.u.v. de bij de KNVvL aangesloten clubs en de Vereniging Limburgse Modelvliegers. 

Een voorbeeld is  120 meter hoogte beperking bij niet KNVvL aangesloten verenigingen, en  300 meter hoogte bij KNVvL aangesloten clubs.

Er is bezwaar aangetekend bij het ministerie, dat dit niet op goede uitgangspunten is gebaseerd,

We zijn als bestuur nu ook in  direct contact met het ministerie om ontheffing voor onze club te  verkrijgen.

Graag geven we nog mee, dat er op dit moment geen 120 meter hoogte beperking op de vereniging van toepassing is.

Voor meer informatie, neem contact op met een van de bestuursleden.

Inbraak 2014:

Zoals u weet hebben wij in December 2014 bezoek gehad van een inbreker in de Drossel.

Onlangs ontving het bestuur een brief van het Openbaar Ministerie dat er een mogelijke dader was aangehouden o.b.v. een DNA-match. In de brief werd ook gelegenheid geboden om bij de zitting aanwezig te zijn op dinsdag 11 oktober. Uiteraard  maakten wij als bestuur daar graag gebruik van. 

Tijdens de tweeënhalve uur durende zitting werden maar liefst zes zaken besproken waarvan meneer verdacht wordt, in de bijlage, onderaan deze nieuwsbrief kunt u een mooi verslag lezen wat in het Noord-Hollands Dagblad is gepubliceerd.

Vandaag, dinsdag 25 oktober was de uitspraak, de Hr. Jerry R. is veroordeeld tot 3 maanden onvoorwaardelijk minus 30 dagen voorarrest. 

Het bestuur,

Aeroclub Heemskerk