visual_klu_08_tcm46-118080

Open dagen 2011

 

 

 

16 en 17 september, Vliegbasis te Leeuwarden.

 

 

De luchtmacht past het thema 'Future Operations' toe met de slogan 'De toekomst hangt in de lucht'.

 

Zoals waarschijnlijk wel bij u bekend, worden de luchtmachtdagen door bezuinigingen niet meer jaarlijks gehouden en komt 2012 te vervallen.

 

Dit jaar organiseren een paar leden van de club ook weer een weekend naar de Open Dagen en kunnen alle leden en donauteurs zich aanmelden voor dit  weekend.

We gaan dan met z’n allen naar de camping De Kleine Wielen in de buurt van de vliegbasis. De gemaakte kosten voor het weekend worden gezamenlijk gedeeld, en zullen komen op:

 

Volwassenen                          €  45,00

Kinderen 5 t/m 12 jaar             €   5,00

Kinderen 12 t/m 15 jaar            €  15,00

 

Daar we vorig jaar problemen hadden met boeken van een camping en het volgend jaar zal komen te vervallen, hebben we nu al de camping plaatsen moeten reserveren.

Gezien de open dagen nu in september worden gehouden, verzoeken wij wanneer u mee wilt dit zo z.s.m. op te geven.

 

U kunt zich inschrijven voor dit weekend d.m.v. een mailtje naar de club of op de inschrijflijst welke op het publicatie bord in de hal van het clubgebouw hangt.

 

 

Uiterste inschrijfdatum is 10 Juli 2011.

Nadere informatie zal later bekend worden gemaakt.

De organisatoren van dit evenement zijn:

M Teeling.                                                      M Dijcks