Vanuit het bestuur willen we iedereen een gezond maar zeker een goede vlucht toewensen

komend 2010. Laten we er met zijn allen een leuk en evenement vol jaar van maken.