Allereerst willen we u mededelen dat Marcel Teeling na vele jaren afgetreden is als

jeugdbestuurslid. Dit mede naar aanleiding van een aanmelding van een nieuwe kandidaat.

Langs deze weg willen we Marcel nogmaals bedanken voor zijn inzet voor de vereniging die

hij, volgens velen, met veel plezier heeft gedaan.

Daarnaast heten we Jasper Stempels welkom binnen het bestuur als jeugdbestuurslid. Jasper is

tevens binnen het bestuur verantwoordelijk voor de evenementen commissie en zal daar de

komende periode ondersteund worden door een 4 tal leden. Deze hebben zich aangemeld

tijdens de algemene vergadering.